kandidát ProOlomouc: Tomáš Pejpek

Tomáš Pejpek

předseda politického hnutí ProOlomouc

47 let, rozvedený, 2 děti, architekt a urbanista, předseda ProOlomouc

Narodil se v Praze, ale od svých 6 dní je Olomoučanem. Je rozvedený a má dvě dcery. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Sloužil civilní službu v právě založeném azylovém domě v Olomouci a v léčebně dlouhodobě nemocných v Ledči nad Sázavou. Pracoval v ateliérech v Linci, Praze a Olomouci. Od r. 1998 má vlastní architektonickou praxi v Olomouci.

Zabývá se městem – obnovou nevyužitých ploch a areálů, veřejným prostorem a dopravou, v menší míře územním plánováním a navrhováním staveb. Mimo cen v architektonických a urbanistických soutěžích získal s kolegou Szymonem Rozwalkou národní cenu Grand Prix architektů 2008 za přestavbu sila v Olomouci.

V uplynulých 15 letech se snažil spolu s kolegy a přáteli se střídavými úspěchy ovlivňovat případy, kdy olomoučtí politici prosazovali soukromé zájmy na úkor Olomouce nebo kdy ignorovali hlas veřejnosti a odborné názory (úprava přednádraží, Palác Morava, východní tangenta, škola v Droždíně, územní plán, výškové stavby a další). Působí v Klubu architektů Olomoucka a vede blog www.kaol.cz.

V zastupitelstvu se chce zasadit o jednoduchou věc: spolu s občany a politiky najít shodu v tom, jak udělat Olomouc úspěšným městem. A radnici přimět, aby vizi města rychle a efektivně začala provádět.

Mezi městy na Moravě i v měřítku střední Evropy panuje velká konkurence. Jestli chce Olomouc patřit k městů atraktivním a úspěšným, ve kterých se lidem dobře daří, musí vědět, odkud a kam směřuje. Máme k tomu dobré předpoklady – významnou univerzitu, správní centrum, atraktivní historické jádro. Chybí nám ale ekonomické zázemí a dobré řízení města. Za co město utrácí daně svých občanů, nemá žádný směr a je amatérské. Olomouc promarnila 25 let a déle si to už nemůže dovolit: Olomouc pořebuje plán pro to, aby byla úspěšná.

tomaspejpek@proolomouc.cz

ProOlomouc: Michaela Johnová Čapková

Michaela Johnová Čapková

zakládající členka politického hnutí ProOlomouc

Narozena 1977 v Šumperku. Od svých 15 let žila na různých místech České republiky a v roce 2000 zakotvila na Olomoucku. Středoškolské vzdělání získala na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni a v roce 2004 absolvovala výtvarnou pedagogiku na UP v Olomouci. Je vdaná a bydlí v Hněvotíně.

V současnosti se věnuje zprostředkování umění a pracuje jako lektorka v Muzeu umění Olomouc. Vedle umění jsou pro ni terapií a zálibou zahrada, kolo a dobrovolnická činnost pro neziskové organizace. Aktivně působí ve spolku Za krásnou Olomouc a v obecně prospěšné společnosti Most, která se zabývá rozvojovou a humanitární pomocí v indických Himálajích a v Tibetu. V poslední době se zaměřuje na fundraising a jeho využití v neziskovém sektoru.

A ještě oblíbený citát: „Nakládám-li špatně s věcmi, lidmi, zvířaty, nakládám vlastně špatně se sebou.“  (František Drtikol)

michaelajohncapkova@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Pavel Grasse

Pavel Grasse

zakládající člen politického hnutí ProOlomouc

Narodil se v roce 1961 v Olomouci. Po gymnáziu Jiřího z Poděbrad vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze.

Po studiu pracoval v olomouckém projekčním podniku Drupos na projektech rekonstrukcí bytových a občanských staveb. Od roku 1991 se jako privátní architekt intenzivně věnuje plánování měst a metodice územního plánování, ale i projektování staveb. Působil jako hlavní architekt města Šternberka (1991-1995), hlavní architekt města Český Krumlov (1995-1997), jako konzultant a pořizovatel územněplánovací dokumentace pro město České Budějovice (1997-2002). Zkušenosti získával také na studijních pobytech v USA (1996) a ve Skotsku (1997).

I přes všechna mimoolomoucká angažmá stále žije v Olomouci, kde má svoji kancelář. Je podruhé ženatý a má 2 syny. Relaxuje hrou na hudební nástroje, turistikou, rekreačními sporty a chatařením.

Je členem Klubu architektů Olomoucka a není mu lhostejné, jak se Olomouc urbanisticky vyvíjí, jaké zásadní stavby se zde v posledních letech objevují, jaké zkreslené a povrchní informace o plánování města a investicích jsou veřejnosti předkládány. Rád by svými profesními zkušenostmi přispěl k snad rozumnějšímu hospodaření s rodným městem i jeho krajinou.

pavelgrasse@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Martin Lubič

Martin Lubič

zakládající člen politického hnutí ProOlomouc

52 let, ženatý, architekt

Narodil se roku 1962 v Zábřehu, zde studuje Gymnázium, opakovaně se hlásí ke studiu malířství na AVU, po tuto dobu dělníkem ve vodárně, kotelně, divadle a 8 měsíců na vojně, 1983 – 1989 studium AVU Praha, absolvuje jako sochař, orientace na architektonickou tvorbu a design, 1989-1992 Architektonická kancelář Studio OSA v Olomouci (s Petrem Fabiánem a Janem Poláchem), poté vlastní architektonická kancelář. Od roku 1984 ženatý, 2 dcery (1985, 1989), od roku 1990 trvale žije v Olomouci.

Po 17. listopadu 1989 aktivní v Občanském fóru v Zábřehu. V roce 2003 zakládá Klub architektů Olomoucka (KAO), v roce 2005 člen petičního výboru iniciativy Braňme Rozárium. Snaží se na půdě KAO aktivovat svoji profesní skupinu, reagovat na aktuální dění ve městě a regionu.

… narozen ve znamení býka, má práce je mým koníčkem, beru ji jako službu. Toto jsou hesla, citáty, které se mi líbí, a snažím se jimi řídit: „Lidé potřebují lásku a ne věci.“ „Dávej věcem řád, dáváš jim vše, co jim náleží.“ „Detail sám o sobě není nic, velká věc bez dobrého detailu není velkou věcí.“ „ Příprava, toť vše.“ „Důležitý je výsledek.“ „Kvalita zůstává, cena se zapomíná.“…

martinlubic@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: David Helcel

David Helcel

zakládající člen politického hnutí ProOlomouc

47 let, svobodný, architekt

Narodil se v Karviné a až do svých 25 let žil v Havířově. Po gymnáziu  vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Aktivně se podílel na Sametové revoluci. Po studiu pracoval ve stolárně „Frakryl“ v Českém Těšíně. V roce 1992 přesídlil do Olomouce a nastoupil do projekční společnosti „Invespol“. Odsloužil si vojenskou službu v Hodoníně. Od roku 1999 funguje jako architekt na volné noze.

Věnuje se taoistickému taichi, běhání, kolu, tanci, horám a kresbě.

Pracuje převážně pro soukromé klienty v oblasti bytové a občanské architektury. Z veřejných realizací se autorsky podílel např. na interiéru koncertního sálu Moravské filharmonie Olomouc (společně s arch. M. Obenausem a arch. P. Skoumalem).

Již v r.1995 otevřeně vystoupil proti neregulérnímu průběhu soutěže na dostavbu hotelu Gemo v Olomouci. Aktivně působí v Klubu architektů Olomoucka a v občanské iniciativě proti Šantovka tower. V současné době se zasazuje o odpovídající architektonickou kvalitu plánovaného nového mostu na Masarykově třídě.

Velice rád by pozval Olomoučany ke spoluvytváření našeho města a ukázal jim, že má smysl posvětit tomu čas a energii. Řekněte, co potřebujete, co si přejete i to, co nechcete – dáme tomu reálný obsah a souvislosti. Povzneseme tak očividně nejen Olomouc, ale – a to především – sami sebe.

davidhelcel@proolomouc.cz

kandidát ProOlomouc: Petr Daněk

Petr Daněk

zakládající člen politického hnutí ProOlomouc

Narodil se v roce 1980 v Olomouci. Vystudoval územní plánování na Stavební fakultě Vysokého technického učení v Brně. Živí se projektováním staveb.

Od roku 2010 mediálně komentuje a snaží se ovlivnit některé investiční aktivity Olomouce. Prvním tématem bylo nevhodné trasování nové tramvajové trati na Nové Sady, při němž nebyla regulérně posouzena levnější a městštější varianta Rooseveltovou ulicí. Následně spoluinicioval a účastnil se první občansky pořádané debaty ke konceptu nového územního plánu, kterému vytýká neúčelné rozšiřování města a nekoncepčnost.

Inicioval změnu projektu rekonstrukce Třídy 1.máje, která nebyla provedena podle principů soudobého urbanismu a zcela zanedbala potřebu kvalitnějších podmínek pro chodce.

Aktuálně působí v občanském sdružení Za krásnou Olomouc. Zajímá se o město nejen z hlediska urbanistického, ale i o jeho sociální a ekonomické funkce. Zvláštní důraz klade na zkvalitnění městských prostor pro obyvatele neodpovídajícím průměru: děti, senioři, lidé s omezenou schopností pohybu a orientace a na zkvalitnění podmínek pro příjemnější městskou mobilitu.

„Kvalitní komunální politika by měla vytvořit takový prostor, aby se jeho obyvatelé nebáli vyjadřovat své názory z důvodu, že nebudou vyslyšené.“

petrdanek@proolomouc.cz