banner_dynamicky
 

Co nás pálí

 • 001
  Otevřeně
 • tram_novesadycvxc-01
  Podpora Šantovce Tower má základ ve smlouvě o tramvaji
 • foto_02_zok
  2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje – 19. 12. 2016
 • snimek-obrazovky-2016-12-19-v-18-04-23-kopie
  Prosincové zastupitelstvo 2016
 • snimek-obrazovky-2016-12-08-v-18-15-55
  Je nutné stěhovat heliport a zastavovat zemědělskou půdu u Hněvotína?
 • SAMSUNG DIGITAL CAMERA
  Zeď starého hřbitova na Kopečku – městská hanba a občanská odvaha
 • 1-3a
  Městské stavby jsou vizitkou radnice
 • kanal2etapy
  Otázky k vodáckému kanálu
 • petrdanek_03
  Město a kraj neladí aneb kraj se týká i vaší ulice
 • radimsrsen
  Vrátíme úsměv Olomouckému kraji
 • stw_tajne
  Otevřená radnice? Stále jen pro vyvolené
 • martin_lubic_b
  O radosti
 •  

   
  Aktuálně

  Zajímá-li Vás, jak je na tom olomoucká doprava, napište si do kalendáře 8. června a přijďte na Korunní pevnůstku. V červnu se budou veřejně diskutovat i východiska pro strategický plán, termín uveřejníme. ... víceméně

  Veřejné projednání analytické části PUMMO

  Červen 8, 2017, 5:00pm - Červen 8, 2017, 7:00pm

  Rádi bychom vás pozvali na první veřejné projednání analytické části Plánu udržitelné městské mobility, uskuteční se dne 8.6.2017 od 17:00. Akce se uskuteční v prostorách Pevnosti ...

  Plánované úpravy ulice Střední novosadská

  Naše radnice si s cyklodopravou stále neví rady. Cyklista je stále chápán jako účastník silničního provozu druhé kategorie, ačkoliv je mnohem zranitelnější, než řidič. Pokud projektant vnímá ulici jako prostor, kde má hlavní slovo automobil, logicky vytvoří přímé a jednoduché trasy pro něj. Pro cyklisty pak vytvoří opičí dráhu. Takové návrhy neumožňují další rozvoj cyklistiky. Čekání na přechodech je zdlouhavé, musíte přerušovat jízdu, znovu se rozjíždět.
  Problematické je i vedení cyklopruhu vedle zaparkovaných aut. Vznikají kolize mezi jedoucími cyklisty a řidiči, kteří chtějí zaparkovat. To opět cyklistu zdržuje v plynulé jízdě a může být i ohrožen.
  Aby začali lidé ve větší míře používat pro městskou mobilitu kolo nebo chůzi, je nutné, aby trasy pro ně byly jednoduché, plynulé a bezpečné. Sedět v autě je pohodlné, šlapat je namáhavější. Člověk v autě je v bezpečí, člověk na kole je zranitelný, navíc na kole může jet i dítě.

  Pokud jste unavení z olomouckých opičích drah, projeďte se na chvíli alespoň očima ulicemi nizozemského Groningenu. Městem, které je jen o málo větší než Olomouc a kde je cyklista vnímán jako plnohodnotný účastník silničního provozu. Všimněte si, že pro řidiče automobilu z toho nevyplývají žádná omezení, ba naopak, situace v ulici je mnohem přehlednější.

  (použité podklady z dokumentace pro Magistrát města Olomouce a z map společnosti Google)
  ... víceméně

  Na většině míst v centru Olomouce je živo pouze u příležitosti více či méně podařených jednorázových aktivit. Život se přesunul do Šantovky i v tak krásný den jako je dnes. Jaký podíl na tom má Radnice v dlouhodobě vládnoucí koalici? ... víceméně

  Mrkněte na mapu míst, která dočasně oživíme místními iniciativami. Našli jsme vstřícné majitele obchodů, které jsou v současné době k pronájmu, a kteří umožnili, aby od pátku do...

  Z BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

  V úvodu jsme se vrátili v čase. V srpnu 2016 založilo město akciovku Správa sportovních zařízení Olomouc, která dostala do vínku ředitele a něco peněz, ale žádné úkoly. Koalice to šalamounsky vyřešila tak, že koncepci činnosti připraví ředitel nové společnosti. Ten zaslal koncem roku zastupitelům dokumenty, které spíš než koncepcí jsou souhrnem zkušeností z podobných zařízení z Plzně, Brna a Ostravy. Koncepce nebyla schválena radou ani zastupitelstvem • Primátor Staněk už před měsícem informoval zastupitelské kluby o vývoji jednání o Sigmě a Andrově stadiónu. Zájemce o Sigmu je stále utajovaný, jednání se táhnou a primátor avizoval, že v nich nebude dál aktivně vystupovat. Předestřel představu, že by město koupilo stadión a v průběhu 12 let přispívalo Sigmě nákupem a dalšími cestami ročně ~ 20 mil. Přislíbil transparentní jednání o celé transakci • Vyžádali jsme si informaci, jak koalice plnila loni své záměry: z plánovaných 74 mil. na 'velké opravy' proinvestovala koalice 54 mil., z plánovaných 314 mil. investic se skutečně prostavěla jen polovina 152 mil. Olomoucká koalice je na tom podobně jako stát - za dobrými čísly v hospodaření stojí špatná schopnost stavět infrastrukturu •

  Zastupitelstvo schválilo úpravu jednacího řádu. Nepodařilo se prosadit trvalé zveřejňování video či audiozáznamů (prý kvůli anonymizaci osobních údajů); Pavel Grasse úspěšně připomínkoval úpravu vystupování veřejnosti • K obsáhlým majetkoprávním záležitostech jsme měli jedinou výhradu - k prodeji městského pozemku majiteli průmyslového areálu v Holici. Prodej sice má svůj důvod, ale podle našeho názoru trvale zablokuje propojení ulic Pode mlýnem a Průmyslové, které je velmi potřebné. Koalice naše lobování za kvalitu městské infrastruktury nepřijala • Zastupitelstvo schválilo Program prevence kriminality 2017. Z materiálu vyplývá, že mezi roky 2015-2016 mírně poklesla násilná trestná činnost, zvýšila se mravnostní a mírně i majetková a hospodářská trestná činnost, mírně poklesl počet přestupků. Polovinu trestné činnosti páchají recidivisté. Pro neodborníka jsou alarmující čísla ze sociální oblasti: příspěvek na živobytí dostává 25 tisíc osob, doplatek na bydlení 13 tis. osob, příspěvek na bydlení 30 tis. osob. Nezaměstnanost je 6,4%. (po zveřejnění na webu doplním odkaz) Zastupitelé si vyžádali informace o ubytovnách •

  Nejdéle projednávaným bodem byly rozpočtové změny, nejvíc sledovaná byla oblast grantů. Zajímavé bylo meziroční srovnání - sociální služby, příspěvky na kulturu i sport zůstávají +/- v podobné výši jako loni, nárůst o 40% se objevil pouze v kapitole výkonnostního sportu, odkud se poslají peníze především tzv. vlajkovým lodím. To jsme kritizovali; v diskuzi se neshodli náměstek Urbášek s primátorem. Podle prvního jdou peníze na děti a mládež, primátor to relativizoval. Mluvilo se obsáhle také o grantech na kulturu a jejich posuzování, o rostoucích rozpočtech festivalů (při stagnující podpoře od města to znamená, že pořadatelé jsou úspěšní v získávání podpory jinde), o Barokních slavnostech (pořadatel přišel lobovat za svůj festival) a o turistickém ruchu • Do vyhlášky o nočním klidu přibyly výjimky pro letní kino a Bounty Rock Cafe Open Air •

  Projednávaly se změny územního plánu; jedna z nich se týká i bloku hřiště v Hodolanech, kde může dojít nestandardními cestami k 'ukrojení' části pozemků pro jiné než sportovní využití. Pavel Grasse navrhnul, aby rada ochránila pozemky dočasně stavební uzávěrou • Dále se pořizuje velký soubor změn regulačního plánu Městské památkové rezervace • Schvalovala se další smlouva k ITI. Ptali jsme se, jaká z ní plynou pro město rizika. Dozvěděli jsme se, že v případě pochybení by škody hradila Olomouc, město proto připravuje vnitřní kontrolní systém a zvažuje pojištění. Zpřístupnění několika miliard dotací regionu jsme v hlasování podpořili, věci znalí kolegové a kolegyně z opozice se raději zdrželi (a není divu, i po mnoha letech prý chodí zastupitelé podávat policii vysvětlení např. kvůli aquaparku) •

  Dále se schvalovaly změny zřizovacích listin, program regenerace Městské památkové rezervace a ceny města • Vzruch přineslo projednání statutu nově zřizovaného Fondu pomoci olomouckým dětem. Při plnění lidoveckého programu prorodinné politiky zaskřípal koaliční stroj, vyhlašovala se přestávka a náměstek Šnevajs opravoval dokumenty •

  Předposlední bod připravili Zelení a týkal se smogové situace, kterou jsme nedávno zažili. Zelení navrhli sérii opatření; koalice jejich materiál odmítla a prosadila, že k problému připraví do půl roku vlastní návrhy. V diskuzi zazněly různé názory - že jde o PR Zelených, že mnoho různých opatření nemá smysl, ale také že je dobře, že Zelení téma kvality ovzduší otevřeli. • Poté, co byl předkladatel materiálu o ovzduší zastupitel Kořínek kritizován kolegou z vlastního zastupitelského klubu Michalem Krejčím, oznámil, že Zelení opouští tříčlenný klub Občané pro Olomouc. Piráti, kteří nemají svého zatupitele, oznámili již dříve společný postup se Zelenými - klub OpO tedy reprezentuje nyní jen nezávislé kandidáty •

  V bodu různé jsem rekapituloval vývoj kolem plánu Gema na bytovou výstavbu vedle heliportu. V loňském roce jsme upozornili radnici a kraj na argumenty, které by zlepšily vyjednávací pozici kraje ve sporu o heliport. Nedávno jsme se dozvěděli, že smlouvy byly potom změněny tak, že ony argumenty (o hlukové zátěži) už nelze použít. Investor také rozdělil projekt na menší části, aby se vyhnul procesu EIA, neposoudil v projektu dobře vliv na životní prostředí a problémem je i odvodnění navrženého obytného souboru, které dost nezohledňuje protipovodňovou ochranu na Nemilance •

  Požádal jsem náměstka Jakubce, aby město vstoupilo jako účastník do správního řízení, které rozhoduje o existenci ochranného pásma městské památkové rezervace. Řízení, které se dotýká majitelů několika tisíc olomouckých nemovitostí, vyvolal investor Šantovka Tower a my se obáváme, že by Odbor památkové péče mohl rozhodovat ve prospěch investora obdobně nezákonně a zmanipulovaně jako u samotné Šantovka Tower. Žádali jsme proto, aby právníci města zajistili korektnost řízení • Mluvilo se také o jezu u Tržnice, který je poškozený a město by jej mělo opravit. Čeká se však, jestli se podaří dotáhnout projekt vodáckého kanálu. Podle primátora Staňka tvoří deadline podmínky získání dotací, které by Olomouc na opravu jezu chtěla použít (článek může být doplněn po zveřejnění zápisu ze zastupitelstva)
  ... víceméně

  S komunálními volbami 2018 na obzoru je zpět oblíbená postava předvolebních programů - hlavní architekt. Klub architektů Olomoucka pořádal výstavu litomyšlské architektury s přednáškou pana starosty Brýdla před 14 lety, i pan exprimátor Novotný se později zajímal, ale ve skutečnosti se hlavní architekt do krámu politikům nehodil. Současná koalice taky nijak nespěchá.. 3 roky jsou skoro pryč. Ale možná je to tak dobře, ono je napřed potřeba vědět, k čemu ho město potřebuje, jaké mu dát úkoly. Vzhledem k tomu, že současná rada program změn a kvality veřejného prostoru či kvality městských staveb nemá, zatím by jí hlavní architekt moc nepomohl. ... víceméně

  Olomouc stojí bohužel hodně vysoko v tabulce (ne)kvality ovzduší
  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2017_CZ.html - podporujeme aktivitu Zelených
  ... víceméně

  Udusíme se během letošní zimy v Olomouci?

  Únor 8, 2017, 10:00am - Únor 21, 2017, 1:00pm

  Olomouc dnes prožívá 33. den překročení imisních limitů. To (téměř nevyhnutelně) znamená, že ještě tento týden dojde k překročení zákonem stanovených 35 dnů. Se skupinou aktivis...

  2 x z únorových Olomouckých listů

  • Dopravní chování Olomoučanů přehledně

  • Spíš reklamní než opoziční stránka je vizitkou pracovitosti opozice ve volebním poločase. Příspěvek Pavla Grasse:

  HODINY UŽ UKAZUJÍ SPRÁVNĚ

  Do města chodím po ulici Wolkerové kolem výstavního pavilonu A. Počátkem roku 2016 jsem si poprvé všiml, že reklamní otáčivé hodiny na chodníku ukazují na jednom ze svých čtyř ciferníků o 2 hodiny méně. Nu co, opozdily se a údržbář nastaví zase správný čas. Po delší době jsem ale stále více nabýval dojmu, že na hodiny díky reklamám nejspíš nikdo ani nekouká a jejich majitel je nechá běžet, jak samy uznají za vhodné. S vědomím, že se nacházejí ve veřejném prostoru, který užíváme všichni, optal jsem se na radnici příslušného pana náměstka, jestli je lze spravit. Pan náměstek přislíbil, že to prověří a že bude nutné podívat se do nájemní smlouvy, jak je na takový případ pamatováno. Hned mě napadlo, že celá věc nemusí být úplně jednoduchá. Když se ani přes prázdniny nic nedělo, s pocitem, že taková maličkost může ublížit dobrému jménu města, připomenul jsem panu náměstkovi, že si hodiny stále jdou po svém. V prosinci jsem už nedoufal, že bude možné, aby vlastník hodin časomíru spravil, a v předtuše, že bych mohl při pohledu na špatný ciferník zmeškat o 2 hodiny začátek blížícího se městského plesu z pohádky do pohádky (právě v pavilonu A), raději jsem panu náměstkovi fotku zpovykaných hodin poslal. Jde přece o maličkost, která by doma zabrala snad půlminutu. Vím ale, že město je mechanismus mnohem sofistikovanější. V půli ledna, bezmála po roce, jsem šel opět kolem hodin a byl jsem mile překvapen. Snad má na tom zásluhu i ten letošní vydařený pohádkový ples. Měl jsem hřejivý pocit, že dobrá věc se podařila, a že snad i já jsem se tak trochu (možná s Rumburakem) přičinil o to, že všechny čtyři ciferníky už zase ukazují ten správný čas.

  DOBRÝ POČIN REVIZE HRANIC MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ JE MOŽNÁ PRVNÍM KROKEM.

  V lednovém čísle Olomouckých listů mě zaujala informace o radou schválené úpravě hranic městských částí. Podle důvodové zprávy byla na radnici ustavena z pracovníků magistrátu skupina, která navrhla úpravy hranic jak z vlastního odborného uvážení, tak z podnětů komisí městských částí (KMČ). Úpravy pak zpětně s předsedy KMČ na jednání dohodla. A i když došlo z celkového pohledu města k úpravám výrazným, ne všechna místa byla dle mého názoru pozměněna stejně prozíravě. Například nově byla upravena hranice mezi Novými Sady, Povlem a Olomoucí - západ tak, že je vedena středem ulic Schweitzerové a Polské. Přitom se jedná o ulice svým charakterem v městské struktuře hlavní, a také dopravně významné. Veřejný uliční prostor byl tak rozdělen mezi dvě sousedící KMČ a o jeho fungování, vybavení a úpravách (například řešení přechodů) se tedy budou muset nerozdílně dohodovat vždy obě sousední KMČ. Z tohoto pohledu považuji úpravy provedené např. u ulice Balbínovy za mnohem šťastnější, kdy před úpravou procházela hranice mezi částí Hejčín a Řepčín jejím středem, po úpravě přináleží obě strany ulice pod KMČ Řepčín. Ze závěru důvodové zprávy vyplývá, že z rozhodnutí rady mohou být prováděny další úpravy hranic městských částí, což je pro mě příslibem, že v započaté cestě zlepšování pokladů pro práci KMČ je vedení města rozhodnuto pokračovat.
  ... víceméně

  "Placení kartou i v olomoucké MHD? A když už budeme u toho, tak konečně přesuneme do 21. století i placení parkovného?" .. psal onehdá Petr Macek. Jistě ne náhodou :) ohlašuje radnice placení parkovného pomocí SMS a připravují placení aplikací pro chytré telefony. Cena za parkování se zvýší a sjednotí na 30 Kč/hod. To málokoho potěší, ale omezit parkování aut v centru je potřeba. http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/tiskove-zpravy/20759 ... víceméně

  Vážení přátelé, podle našeho fb to vypadá, že nic neděláme, ale není tomu tak. Stručně z přelomu 2016/2017:

  • Aktivně podporujeme úsilí KMČ zvrátit plán, aby se při stavbě Východní tangenty zaslepila cesta z Chválkovic do Samotíšek a komunikace vedla složitěji jinudy, protože by to zhoršilo dopravní obslužnost a přineslo zvýšené náklady na dopravu.

  • Před svátky jsme zjistili, že plány na rekonstrukci třídy 8. května se za uplynulý rok nijak neposunuly k lepšímu, navzdory domluvě, že se koalice bude snažit projekt udělat přátelštější pro chodce a nenavyšovat tolik parkování aut oproti dnešku. Přípravu projektu budeme znovu urgovat.

  • Šantovka Tower: památkářské povolení stále platí. Přezkumné řízení zablokoval developer tím, že zpochybnil existenci ochranného pásma památkové rezervace. Magistrát na podnět developera zahájil správní řízení, které má existenci ochranného pásma vyjasnit, jeho účastníky se zřejmě mohou stát tisíce majitelů nemovitostí v Olomouci.

  • A jak je to se stavební uzávěrou? Městská rada její vyhlášení loni v létě znemožnila kličkou s nevypořádáním připomínek a město pak požádalo o metodickou pomoc, jak dál postupovat. Rada se tak vyhnula rozhodnutí, zda uzávěru vyhlásit či ne.

  Ministerstvo koncem roku odpovědělo tím, co vyplývá jasně ze zákona: že celé řízení je v kompetenci rady města. Oddalovat rozhodnutí o uzávěře se tedy koalici daří. Památková rezervace i vlastníci sousedních nemovitostí jsou už rok bez ochrany, kterou jim má poskytovat územní plán, a to hraje do noty developerovi.

  • S pomocí komise architektury, našeho kolegy architekta a díky vstřícnosti úředníků magistrátu se podařilo na poslední chvíli zkultivovat plán nové hasičské zbrojnice ve Chálkovicích; komise architektury požádala radu, aby zadávání veřejných zakázek zohledňovalo lépe architektonickou kvalitu městských staveb.

  • Připomínkovali jsme plán cyklotrasy do Holice - aby pokud možno vedla podle Holické, kde jezdí hodně náklaďáků, samostatná cyklostezka a ne cyklopruhy v komunikaci.

  • Loni jsme se bili o to, aby křižovatka Na Pile byla do budoucna dost prostorná a bezpečná i pro cyklisty. Nepodařilo se a koalice dokonce odmítla mít kontrolu nad vymezováním veřejných prostranství v územním plánu. Co to znamená? Že developeři mohou ukrajovat z plochy veřejných ploch a komunikací a městská samospráva s tím nic nenadělá.

  Ale zpátky k Pavlovičkám: jedna ze dvou cyklotras, která spojuje Pavlovičky s centrem a je zanesena i v územním plánu, byla nedávno přehrazena. Napřed vznikl plot s bránou, za pár měsíců se brána zavřela. Zneprůchodňování města by radnice neměla tolerovat - situaci prověřujeme a budeme se ji snažit zvrátit.

  • Dostali jsme odpověď od vodáků na část našich otázek k vodáckému kanálu; čeká se na vyjasnění majetkových a provozních vztahů, které je do velké míry v rukou města.

  • Připomínkovali jsme úpravu jednacího řádu zastupitelstva: uveřejňovat video/audio záznam ze zastupitelstva, zjednodušit vystupování občanů na zastupitelstvu, zpřehlednit uveřejňování toho, jak hlasují jednotliví zastupitelé.
  ... víceméně

  Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jiří Lach vyzval včera na olomouckém zastupitelstvu primátora a radní města k odvaze konat ve věci Šantovka Tower. Najdou ji? ... víceméně

  Olomoučtí radní dnes od nás dostanou dort!

  Slavíme totiž 1. výročí pořizování stavební uzávěry v lokalitě, kde (ne)má stát Šantovka tower.
  ... víceméně

  Město zvažuje, zda důležitou trasu pro cyklisty z městské části Holice provede formou cyklopruhů na společné silnici s auty (takové řešení je například v Hněvotínské ulici) nebo samostatnou cyklostezkou. Podle sčítání dopravy jezdí Holickou ulicí více než dvojnásobné množství aut, než na silnici z městské části Chválkovice do Samotišek, nákladních aut dokonce trojnásobné množství. Do Samotišek přitom vede bezpečná cyklostezka, oddělená od silnice.

  Úspornější varianta by podle předběžných odhadů stála 18 milionů, bezpečnější varianta 25 milionů.

  Jakou cyklostezku do Holice byste chtěli vy?
  ... víceméně

  TVÁŘ MĚSTA

  Od podzimu 2014, kdy byl do vedení olomoucké radnice zvolen architekt a dva další působí v opozici, uplynuly 2 roky.

  Dva roky přesvědčujeme radní i úředníky o tom, že tak krásné historické město, jakou je Olomouc, má pečovat o funčnost i o vzhled ulic a náměstí.

  Když se rodina rozhodne pořídit si jídelní stůl, rozhoduje se podle peněženky, ale také podle vkusu. Jinak vypadá stůl z noname obchodu; když půjdu do IKEA, vím, že koupím alespoň dobrý design, když ne trvanlivost. Pak mám na výběr specializované obchody s kvalitním zbožím a když budu fajnšmekr, napíšu do studia OLGOJ CHORCHOJ, aby mi Michal Froněk navrhnul stůl na míru.

  Jak to děláme v Olomoci? Do veřejných prostor druhé nejvýznamnější památkové rezervace v České republice, města, v jehož ekonomickém zájmu je 'vypadat dobře', pořád dokola pořizujeme šunt.

  Místo velkých investic se zatím dělají malé. To není chyba, chyba je to, jak vypadají. Vzhled nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích zachraňoval architekt-dobrovolník. Prostá oprava mostu přes Mlýnský potok v Komenského dopadla dobře, ale lávka z Michalského výpadu k městským lázním dostala při opravě pseudohistorické zábradlí, které nenavazuje na kvalitní architekturu sousedních mostů a nábřeží. Chystají se opravy dvou mostů na Masarykově. Architektonické řešení hlavní městské třídy není banalita, projekty ale prý dostala na starost projekční kancelář, která připravila kritizovaný technokratický projekt rekonstrukce 1. máje. Budeme opět zachraňovat mosty na Masarykově na poslední chvíli?

  Navrhujeme opakovaně radním, aby zpracovali koncepci veřejných prostranství. Může to být promyšlený návod, který dá ulicím a náměstím kvalitu, kterou známe ze zahraničí a dnes už i z mnoha českých měst. Ale pro začátek by stačilo pár jednoduchých pravidel, jak s veřejným prostorem a veřejnými zakázkami zacházet.
  ... víceméně

  Zítra v 11:34 na ČT2 v pořadu NEDEJ SE o pětiletém boji za ochranu historické Olomouce a za dobrou veřejnou správu

  premiéra: neděle 4.12. 11:34, repríza: úterý 6.2 11:31,
  později na webu: www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410037-olomoucky-totem/
  PETICE: http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachranu-historickeho-panoramatu-olomouce.html?country=cz
  ... víceméně

  Poryto. S pomocí přátel testujeme projekt SDÍLENÉ ZAHRADY - komunitní veřejné zeleně. Kdo budete mít chuť, přijďte na jaře pomoct sázet :) ... víceméně

  Jsou důležitější věci než jak bude vypadat nová hasičská zbrojnice ve Chválkovicích. Jenže je to další příklad, jak věci na olomoucké radnici (ne)fungují a jak málo se vedení města stará o to, aby Olomouc byla krásná.

  15 let volají chválkovičtí hasiči po alespoň základních podmínkách pro svou činnost. V dnešní, historické zbrojnici totiž nemají ani dost místa, ani funkční sprchu.

  Za minulého vedení radnice se stavba začala připravovat. Protože památkáři nedovolili zvětšení původní zbrojnice, pořídila radnice vyhledávací studii a rozhodlo se, že zbrojnice bude stát v zeleném pásu naproti chválkovickému hřbitovu, tam, kde hasiči už dnes cvičí. Tedy v pohledově významném místě. Musel se k vůli tomu změnit územní plán.

  Protože autor ve vyhledávací studii vypracoval i jednoduché (a hezké) návrhy, jak by zbrojnice mohla vypadat, byl vyzvaný, aby podal nabídku na zpracování projektů. Autor chtěl cenu přibližně odpovídající honorářovým tabulkám, ale městské radě se to zdálo moc. Rozhodla proto o uspořádání výběrového řízení o nejnižší cenu a tak byl vybrán nový projektant zbrojnice.

  Objevila se také možnost financovat zbrojnici z dotací. Časové okno pro žádost o dotaci je omezené a zpracování projektu proto začalo velmi spěchat.

  Nové návrhy zbrojnice ale vzbudily na magistrátu pochyby a byly včera předloženy komisi architektury k posouzení. Ta se shodla, že takto by městské investice neměly vypadat a vyzvala radu města, aby se tím zabývala. Nejen podobou chválkovické zbrojnice, ale i systémem veřejných zakázek. Při zadávání městských investic totiž nikdo nepožaduje a dostatečně nehlídá architektonickou kvalitu. Zda se podaří v časovém presu ještě návrh kosmeticky zlepšit bude záležet především na tom, jestli bude autor ochotný naslouchat nevyžádaným radám. Odpovědnost za způsob zadávání veřejných zakázek a za to, jak městské stavby vypadají, má ovšem městská rada. Doufáme, že s tím něco konečně udělá.

  Srovnání návrhu zbrojnice s příklady, jak staví menší stavby obce a města jinde v ČR.
  ... víceméně

  Jsou důležitější věci než jak bude vypadat nová hasičská zbrojnice ve Chválkovicích. Jenže je to další příklad, jak věci na olomoucké radnici (ne)fungují a jak málo se vedení mě...

  ZASTUPITELSTVO DNES: Město intervenovalo v územním řízení na kovošrot v ulici Na Zákopě ve prospěch Chválkovických a náměstek Jakubec přislíbil, že podobnými případy se bude příště OKR zabývat sám • Odpovědi radnice na otázky z minula k fotbalovému stadiónu a akciovce SSZ byly úsporné, více příště • V majetkoprávních věcech byla schválena dohoda, že město přispěje 1,2 mil. Kč podnikateli na 12 nových bytů, které prvních 6 let může město používat jako své nájemní byty; OpO se ptalo, zda 6 let dává smysl • ProOl nesouhlasilo s tím, aby přerušovaný pás zeleně a parkovacích míst (~ předzahrádka) pod okny nového bloku domů u ul. Dlouhá převzalo město, protože tuto část ulice nepotřebuje a bude ji muset udržovat; zastupitelstvo převzetí schválilo • Přitom jsme se dozvěděli, že na koncepci nakládání s majetkem se dál nepracuje • Univerzita požádala o koupi dlážděného předjezdu před budovou pedagogické fakulty na Žižkově náměstí. Byli jsme proti prodeji, protože podoba náměstí není vyjasněná, a navrhovali jsme řešit potřeby univerzity jinak. Podobný postoj má OKR i příslušná komise městské části. Koalice ale majetkové rozdrobení náměstí prosadila. Neobešla se přitom bez faulů. Dozvěděli jsme se například, že řešení prostoru se prověřuje - vyšlo však najevo, že studentským projektem. Příslušný náměstek zřejmě neví, že odborné prověření a návrh koncepce náměstí je něco jiného než studentský projekt. Také důvodová zpráva klamala (že na městském pozemku leží hlavní vstupní schodiště - neleží, jen je v katastrální mapě nepřesně zakreslená hranice) • V rozpočtových změnách jsme se dozvěděli, že 'Kočka Ola' stojí 636 000 • Požádali jsme, aby dárkové balíčky, které město dává jubilantům, nebyly až tak úsporné • Déle se debatovalo o protialkoholní a protižebrácké vyhlášce; vyhlášku zřejmě většina stran v zastupitelstvu pokládá za neúčinnou, ale z obavy před míněním veřejnosti se ji bojí zrušit • Při debatě nad zprávou z kontrolního výboru jsme se dozvěděli, že město sice přesně neví, jaké řízení o stavební uzávěře vlastně běží a jak má postupovat (a dotazuje se proto ministerstva), ale ví jistě, že právní posudky, které si radní k uzávěře pořídili, se nesmí nikomu ukázat • V závěru vystoupil David Helcel s informací o nové celostátní petici za záchranu olomouckého panoramatu (http://www.zachrantepanoramaolomouce.cz) a vyzval zastupitele, aby ji podpořili • Pan Chladnuch nesouhlasil s informacemi o bytových družstvech a stěžoval si, že město otálí s vyřízením jeho rozsáhlého podnětu k aquaparku • Na zastupitelstvo konečně dorazila delegace vodáků a architektů, kteří představili projekt vodáckého kanálu. Projekt pro územní řízení je hotový v podobě, která byla publikovaná v létě v tisku, a vodáky čeká vyjasnění majetkoprávních otázek, finacování a udržitelnosti. Záměr má v zastupitelstvu silnou podporu. ProOlomouc společně se Stranou zelených připravila soubor otázek, které by k projednání mohly přispět. Důležité pro úspěch projektu bude nyní spolupráce všech zúčastněných a dobrá komunikace s veřejností • Nakonec vyčetlo ANO náměstku Jakubcovi, že v editorialu Ololistů publikoval v době voleb své politické názory a že to je nesportovní ... a s tím se dá souhlasit. ... víceméně

  ProOlomouc volí Lumíra!

  Málokterá osobnost dokáže spojit lidi různých politických názorů. Lumír to dělá přirozeně. KDU, ODS, TOP09, Strana zelených, Piráti i ProOlomouc jej podporují.
  A co od Lumíra požadujeme? Olomouc není firma, ale společenství lidí. Chtěli bychom, aby se stal lékařem (mediátorem) vztahů olomoucké politické scény, jen věcná politická diskuze posune naše město dál. Bohužel, zatím se jí nedostává.
  ... víceméně