skip to Main Content

VAŠE MĚSTO JE I NAŠÍM MĚSTEM

Články, komentáře:

Město skokově zvyšuje nájemné seniorům a osobám se zdravotním postižením až o 37 %

Rozhodnutím Rady města ze dne 19. 11. 2018 došlo ke skokovému zvýšení nájemného v bytech v majetku města. S účinností od…

Celý článek >

Zástupci ProOlomouc v odborných komisích a výborech zastupitelstva

Rada města před týdnem schválila nové obsazení odborných komisí. Seznam komisí najdete >> zde. Jak odborné komise fungují? Jsou to…

Celý článek >

Zástupci ProOlomouc v Komisích městských částí

Rada města před týdnem schválila nové obsazení komisí. Naši zástupci jsou nyní v komisích ve všech městských částech.…

Celý článek >

O nás

Politické hnutí Pro Olomouc tvoří skupina lidí, kteří se aktivně zajímají o své okolí a jsou ochotni věnovat svůj čas a znalosti jeho zlepšování.

Řada z nás se úspěšně seberealizuje ve svém povolání, ale všichni si uvědomujeme, že pozitivní změny v našem okolí, po kterých voláme, jsou podmíněny naší aktivní účastí.

Nemáme proto ambice ovlivňovat dění ve vyšších patrech politiky, chceme přiměřeně našim silám vylepšovat „správu věcí veřejných“ v našem blízkém okolí.

Olomouc jako moravský Oxford

Politické hnutí ProOlomouc se v roce 2018 opět uchází o přízeň voličů. Nabízí ambiciózní vizi Olomouce jako „moravského Oxfordu“: prestižního univerzitního města, spojujícího historii s moderními technologiemi a fungujícími službami. Jako jediný politický subjekt nabízí strategický přístup, výrazně přesahující volební období, a hodlá jej naplnit dříve než za jednu generaci.

Hnutí ProOlomouc chce opět stavět na erudici a zkušenostech svého týmu, v němž jsou výrazně zastoupeni experti z oblasti architektury, urbanismu a fungování moderních měst. „Chceme krásné a fungující město, ve kterém se bude lidem příjemně žít. Když využijeme obrovského potenciálu Olomouce, jejích obyvatel i zdejší univerzity, můžeme být moravským Oxfordem dříve než za jedinou generaci,“ vysvětluje lídr kandidátky Tomáš Pejpek. „Klíčem je usilovat o kvalitu a poměřovat se s těmi nejlepšími ve zdánlivých drobnostech i ve velkých plánech.“  Kandidáti do olomouckého obecního zastupitelstva zformulovali základní teze:

Olomouc fungující a krásná

Olomouc jako příjemné a prestižní místo k žití i nádherný zážitek pro návštěvníky. Historický klenot s budoucností. Vynikající doprava, skvělé služby, moderní školy, komunikující a naslouchající vedení. Příliš ambiciózní a vzdálené? Pusťme se do toho hned a dosáhneme výsledku dříve než za jednu generaci.

Olomouc jedinečná: Historie, univerzita, parky a příroda

Jsme jednou ze dvou největších památkových rezervací v zemi. Máme prestižní univerzitu, nádherné parky a čistou přírodu v okolí. Talentované studenty, vědce, podnikatele, řemeslníky. Potenciál Olomouce je obrovský – využijme jej naplno.

Slušnost a odbornost proti klientelismu a aroganci. I lampy na náměstí budou svítit…

Které jiné město je tak proslulé korupčními kauzami a střety zájmů? Kde jinde se může mluvčí developera, který žaluje město, stát šéfredaktorem radničních novin? Kde jinde svítí lampy na hlavním náměstí tak slabě? Kromě transparentnosti nabízíme odbornost, slušnost a pracovitost – vždyť pro to všechno jsme před čtyřmi lety do politiky šli.

Spravedlivá sociální politika. Místo rušení laviček důstojné bydlení

Město musí být garantem dostupného bydlení pro potřebné občany. Také musí nastavit „záchrannou síť“ a podporu lidem, kteří se ocitli na ulici. Je zapotřebí důsledné dodržování pravidel a v případě jejich porušení uplatnit spravedlivé sankce. Tvrdá fakta ovšem ukazují, že pouze represe zdaleka nestačí. Odstraňování laviček z parků a sídlišť není trvalé řešení. Zapojme experty, inspirujme se ve vyspělém zahraničí. Půjde to i v Olomouci

Naše historie

Základy hnutí byly položeny architekty a urbanisty, kterých se bolestně dotýká nedostatečná kvalita údržby, obnovy a rozvoje města. Dnes jsme skupinou lidí různých profesí, ve které se zabýváme všemi aspekty života v Olomouci.

V komunálních volbách v roce 2014 jsme se poprvé ucházeli o důvěru voličů a Tomáš Pejpek s Pavlem Grasse se stali členy městského zastupitelstva. Díky mimořádné pracovitosti byli označeni za první skutečnou opozici v novodobé historii. Řada členů a příznivců v tomto volebním období aktivně pracuje v městských komisích.

Trpělivě a pokorně se učíme rozumět všem aspektům správy města, kriticky sledujeme práci zkušenějších kolegů a cílevědomě se připravujeme na převzetí odpovědnosti.

Snažíme se naslouchat všem občanům a pomáhat jim při řešení jejich problémů. I z opozičních lavic se nám v tomto směru mnohé podařilo. Věříme, že to voliči ocení a my budeme, třeba ve spolupráci s dalšími novými obrodnými silami v novém zastupitelstvu, změnit k lepšímu fungování Olomouce.

Naši lidé

Kandidujeme do zastupitelstva města

Tomáš Pejpek

#1 – kandidát na primátora
Lídr s krédem „Olomouc – moravský Oxford za jedinou generaci“

Pavel Grasse

#2
Dělá města krásnějšími a příjemnějšími už 27 let

Petr Macek

#3
„Život je služba druhým“

Vojtěch Pospíšil

#4
Neúnavný bojovník za férové chování zaměstnavatele k olomouckým filharmonikům

Marcela Škvařilová

#5
Lékařka, která z Olomouce vytváří zdravé srdce Hané

Martin Lubič

#6
Spiritus agens Klubu architektů Olomoucka

David Helcel

#7
Architekt, který se za krásnější a férovější Olomouc pere už od 90. let

Petr Daněk

#8
Urbanista, územní plánovač, likvidátor všech bariér ve městě

Martin Šinkovský

#9
Bojovník za maximálně transparentní správu věcí veřejných

Jana Michlová

#10
Pro čistotu a úklid v ulicích i na magistrátu

Struktura hnutí

Předseda ProOl: Tomáš Pejpek

Rada ProOl: Tomáš Pejpek, Pavel Grasse, Petr Macek, Martin Lubič, Zdeněk Kříž

Vážení občané, máte-li připomínky nebo dobré nápady týkající se Vašeho okolí, můžete se obrátit na svou Komisi městské části (které části města patří k jednotlivým komisím najdete zde).

Seznamy našich členů v jednotlivých komisích a výborech najdete níže:

01   Černovír a Klášterní Hradisko
David Paroulek • kontakty: tel. 734 521 333, e-mail: paroulex@gmail.com

02   Droždín
Ing. arch. Petr Daněk • kontakty: tel. 777122518, e-mail: petrdanek@mujmail.cz

03   Hejčín
RNDr. Lukáš Merta, PhD. • kontakty: tel. 776 112 559, e-mail: l.merta@post.cz

04   Holice
Věra Zapletalová • kontakty: tel. 775 620 402, e-mail: verka.masaze@gmail.com

05   Chomoutov

06   Chválkovice
Ing. arch. Tomáš Pejpek • kontakty: tel. 777184772, e-mail: tomaspejpek@proolomouc.cz

07   Lazce
Ing. Pavel Jašek • kontakty: tel. 724 932 311, e-mail: p.j.v@volny.cz

08   Lošov

09   Nedvězí

10   Nemilany
Zdeněk Kříž • kontakty: tel. 776 071 370, e-mail: folqueen@gmail.com

11   Tabulový vrch 

12   Neředín
Mgr. Vilém Skyba • kontakty: tel. 739 002 404, e-mail: vilems@seznam.cz

13   Nová Ulice 

14   Nové Hodolany
Aleš Prstek • kontakty: tel. 776 117 052, e-mail: ales.prstek@gmail.com

15   Nové Sady
Ing. arch. Pavel Grasse • kontakty: tel. 602 743 486, e-mail: pavelgrasse@proolomouc.cz

16    Nový Svět

17   Olomouc – střed
Ing. arch. David Helcel • kontakty: tel. 776 361 159, e-mail: daviduhelcel@gmail.com

18   Olomouc – západ

19   Pavlovičky

20   Povel
Miloš Nykodým •  kontakty: tel. 775 701 977, e-mail: m.nykos@seznam.cz

21   Radíkov
Ing. arch. Milan Obenaus • kontakty: tel. 605 229 145, e-mail: milan.obenaus@gmail.com

22    Řepčín

23   Slavonín
Mgr.et Bc. Šárka Hošková DiS • kontakty: tel. 732 232 428, e-mail: Gargamela.H@seznam.cz

24   Staré Hodolany a Bělidla
Ing. arch.  Otto Scheider • kontakty: tel. 603 467 031, e-mail: o.schneider@tiscali.cz

25    Svatý Kopeček

26    Topolany

27    Týneček

Finanční výbor

Ing. Richard Farník • kontakty: tel. 732 862 877, e-mail: richard.farnik@seznam.cz

Kontrolní výbor

Ing. arch. Pavel Grasse • kontakty: tel. 602 743 486, e-mail: pavelgrasse@proolomouc.cz

Komise pro architekturu

Ing. arch. Pavel Grasse • kontakty: tel. 602 743 486, e-mail: pavelgrasse@proolomouc.cz

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost

Bc. Kateřina Dobrozemská • kontakty: tel. 603 517 460, e-mail: kaca.dobrozemska@gmail.com

Komise cestovního ruchu

MUDr., Ph.D. Marcela Škvařilová • kontakty: tel. 736 760 617, e-mail: marcela.skvarilova@gmail.com

Komise životního prostředí

Ing. Roman Šimek • kontakty: tel. 724 227 172, e-mail: simek.roman@uhul.cz

Komise pro sport a tělovýchovu

Pavel Dokoupil • kontakty: tel. 724 023 282 , e-mail: bufalo7@seznam.cz

Komise pro občanské záležitosti

Martin Lubič • kontakty: tel. 608 000 642, e-mail: martinlubic@gmail.com

Komise hospodářského rozvoje

Ing. arch. Tomáš Pejpek • kontakty: tel. 777184772, e-mail: tomaspejpek@proolomouc.cz

Správa nemovitostí Olomouc, a. s. (www.sno.cz)

Petr Macek – člen představenstva

Program

Všichni bychom si přáli krásné a fungující město příjemné pro život, výchovu dětí, studium, práci, podnikání i volný čas. Cestou k tomuto cíli je lepší fungování  magistrátu a více odborné a poctivé práce pro občany. Komunální volby se blíží a zde je osm hlavních bodů našeho programu:

 • Zajistíme chytré a promyšlené řešení ulic, náměstí a parků. Jejich krása se městu vrátí také ekonomicky.
 • Zrevidujeme plánované olomoucké rekonstrukce:
  – ulice 8. května– přepracujeme projekt na pěší zónu;
  – ulice Sokolská – prosadíme chodníky a vozovku v jedné úrovni, ulice tak bude přívětivější i při dostatku parkování;
  – náměstí Republiky – omezíme parkování a vysadíme stromy.
 • Propojíme Tržnici a staré autobusové nádraží s parky, vytvoříme důležitý městský uzel. Funkční a krásný.
 • Zajistíme, aby v blízkostech všech škol a důležitých veřejných institucí byly urychleně dobudovány přechody.
 • Zavedeme konečně funkci hlavního městského architekta, který má kvalitu a krásu v popisu práce.
 • Prosadíme mnohem více zeleně v ulicích a důslednou ochranu existujících zelených ploch.
 • Zajistíme více zahradníků a dobrou koncepci péče o parky, budeme věnovat více pozornosti květinovým výstavám Flóra a dalším akcím výstaviště.
 • Občané musí mít silnější postavení, proto odpolitizujeme komise městských částí a budeme je brát za skutečného zástupce občanů a partnera politiků.
 • Prosadíme, že město bude s občany probírat nejen drobnosti, ale i věci celoměstského významu.
 • Zprůhledníme a zefektivníme vyřizování podnětů a informování o činnosti městské samosprávy.
 • Zavedeme viditelné „zásobníky“ investic a oprav(zda/kdy se budou realizovat) a zajistíme občanům, že budou informováni o dění v jejich okolí (záměry staveb, změny v dopravě apod.)
 • Připravíme prostředí, kde budou občané moci přímo ovlivňovat podobu města pomocí participativního plánování.
 • Otestujeme participativní rozpočet s částkou 25 mil. Kč ročně.
 • Nepřipustíme negativní dopady živelného rozvoje města na kvalitu bydlení, životního prostředí a rozpočet města, provedeme revizi územního plánu.
 • Dotáhneme nedokončené kvalitní projekty, teprve poté budeme usilovat o nové velké investice.
 • Vytvoříme zásobu kvalitních projektů (např. vozovna dopravního podniku aj.)
 • Provážeme město více s Univerzitou Palackého – univerzita a věda jsou pilíře olomoucké prosperity.
 • Začneme opravdu využívat výsledky práce studentů a vědeckých týmů(aplikace pro budování smart city, lepší informovanost občanů a lepší služby, při participativním plánování).
 • Propojíme univerzitní kampus s životem v ulicích – zvláště centrum musí být spíše příjemné korzo pro všechny obyvatele než jen parkoviště (např. Náměstí Republiky s okolím).
 • Ochráníme vzácnou barokní Olomouc, se kterou je univerzita spjatá od počátku.
 • Nastartujeme chybějící otevřený dialog města s UP. Využijeme odborné kritiky univerzity ve všech oblastech, čímž se vytvoří náročné prostředí a lepší výsledky pro všechny občany.
 • Zcela změníme dosavadní kurs výprodeje rodinného stříbra. Zastavíme dvacet let trvající praxi, kdy se městský majetek pouze prodává.
 • Investujeme „více peněz do chodníků než do ohňostrojů“. Zbavíme Technické služby monopolu na chodníky.
 • Dluh je riziko – snížíme jej o 15 procent do konce volebního období.
 • Přestěhujeme radnici z nevýhodného nájmu v Namiro.
 • Zajistíme, že nebudeme projídat vodné a stočné investujeme je do oprav a obnovy sítí podle zákona.
 • Odkryjeme veřejnosti staré smlouvy a závazky.
 • Zasadíme se o opravdovou kontrolu radnice nad městskými společnostmi (zadání akcionáře a jeho kontroly, větší transparentnost, odborníky ve statutárních orgánech alespoň z 2/5).
 • Zvýšíme kontrolu i nad příspěvkovými organizacemi (plány činnosti, rekonkurzy ředitelů po 6 letech apod.)
 • Zlepšíme dostupnost terénních služeb pro seniory. Budeme klást důraz na jejich bezpečnost a nabídneme jim lepší dostupnost společenských, kulturních a sportovních aktivit.
 • Zasadíme se o větší respekt města k rodičům a dětem. Zlepšíme podporu a asistenci pro mladé rodiny a matky v nouzi. Budeme dbát na bezpečné prostředí škol, parků i přechodů pro chodce. Zajistíme zdarma školní pomůcky pro žáky základních škol. V MHD zavedeme jízdné zdarma pro starobní důchodce, děti do 10 let a doprovod dítěte do 3 let. Na hřištích zbudujeme pítka, WC, umývárny i lavičky.
 • Zásadně posílíme prevenci a také dohled nad Městskou policií, jež bude smysluplně konat.
 • V sociální oblasti budeme navyšovat rozpočetměsta na částku srovnatelnou s ostatními městy v ČR.
 • Začneme cíleně navyšovat počet městských bytů(ze zisků Správy nemovitostí), čímž každoročně zajistíme minimálně 30 bytů. Bydlení musí být opravdu dostupné.
 • Občanům v přechodné nouzi budeme aktivně pomáhat při hledání práce a finančním a právním poradenstvím. Město zajistí dostatek akreditovaných služeb umožňujících oddlužení.
 • Zlepšíme přípravu infrastruktury ve spolupráci s podnikateli.
 • Nastartujeme obnovu zásoby pozemků pro rozvoj města.
 • Vytvoříme transparentní prostředí a jasná pravidla = rovný přístup k malým i velkým podnikatelům i občanům.
 • Za město budeme sebevědomě vyjednávat s partnery a hájit veřejný zájem.
 • Podpoříme začínající i aktivní drobné podnikatele a živnostníky vybudováním trhu kvalitních veřejných zakázek.
 • Ve spolupráci s podnikateli oživíme centrum pestřejší nabídkou a dostaneme pod kontrolu výstavbu nákupních center.
 • Celkově zlepšíme systém fungování pro návštěvníky města, aby se zvýšil počet turistůa odpovídal potenciálu druhé nejvýznamnější památkové rezervace v Česku.
 • Prosadíme stejný prostor pro chodce, cyklisty i auta (při úpravách ulic a budování nových).
 • Vytvoříme ucelenou sít cyklostezek a cyklotras.
 • Sjednotíme cenu papírové a SMS jízdenky na 14 Kč a prodloužíme jejich platnost na 60 minut. Zavedeme elektronické jízdné, které umožní cestovat 3 zastávky pouze za 7 Kč. Zlepšíme nedostatečnou dopravu do okrajových částí. Vrátíme tramvaj do fakultní nemocnice. Při vyhlášené smogové situaci bude MHD zdarma.
 • Připravíme k realizaci severní silniční spoj od Globusu po Chválkovice, aby se zkrátil průjezd městem. Aktivně pomůžeme státu s přípravou Východní tangenty (výkupy pozemků) a ochráníme historickou cestu alejí z Chválkovic na Kopeček.
 • Vrátíme zpět parkovací systém s více zónami – levná za 10 Kč za hodinu. Nachystáme podmínky pro stavbu kapacitních víceúrovňových parkovacích zařízení na sídlištích. Kolem centra zavedeme systém rezidenčního parkování s preferencí obyvatel dotčených ulic.
 • Spojíme parky kolem centra do jediného souvislého prstence zeleným a rekreačním pásem Tržnice, Dobrovského, Studentská.
 • Vysadíme alej na Neředínském horizontu.
 • Zlepšíme podmínky pro příměstskou rekreaci v bezprostředním okolí Olomouce (lesy, vodní plochy).
 • Založíme podél řek Moravy, Bystřice a Mlýnského potoka souvislé rekreační pásy pro odpočinek, turistiku, sportovní a jiné volnočasové aktivity.
 • Významně podpoříme především sport pro děti, mládež a seniory.
 • Aktivně podpoříme spolkovou činnost. Odbouráme byrokratické průtahy a zajistíme propagaci v městských médiích.
 • Pro spolkovou činnost poskytneme dočasně nevyužívané městské prostory.

Co nás nejvíc štve a chceme to změnit

Smělé plány, skutek utek

Radnice má i dobré koncepce a studie, ale praxe silně kulhá. Výsledek? Auta v centru města na úkor lidí. Neohleduplné zájmy developerů, s nimiž radnice nejedná jako rovný s rovným, místo fungujícího příjemného města. Hloupě řešené parkování a jízdenky v MHD místo smart city.

Na kvalitě nezáleží, hlavně že je splněno

Odfláknuté, ale splněné. To je heslo radnice. Špatné trasování cyklostezek, naftové autobusy a tramvaje bez klimatizace, zastaralý projekt rekonstrukce třídy 1. máje, bariérový projekt tramvaje do Slavonína jsou jen nejkřiklavějšími příklady.

Mizivé investice do infrastruktury se vymstí

Ulice, sítě, zeleň. Radnice na infrastrukturu kašle, chybí peníze, dobré projekty i pozemky. Havarijní stav vodovodů a kanalizací je jen vrcholkem ledovce. Tramvaje se nesmí míjet na mostech, chodníky se stávají nebezpečnými.

Dostupné bydlení? Raději rozprodat i zbytek bytů

Proč nabízet občanům dostupné bydlení, když lze prázdnou městskou pokladnu alespoň částečně naplnit prodejem obecních bytů? Město se sice pod cenou zbaví majetku, ale potřební občané nedosáhnou na bydlení a město nemůže ovlivnit vysokou cenu nájmů! Na sociální služby dává Olomouc mnohem méně než jiná města.

Stížnosti, občane? Nezájem

Radnice nekomunikuje s občany a neví si rady s komisemi městských částí. Občan, ale ani předseda komise nic nevyřídí, pokud neví, za kterou kliku na radnici vzít. Informace z radnice i reakce na podněty jsou v lepším případě nahodilé. Občan si nemůže udělat představu o tom, co se na radnici děje a co plánuje.

5 věcí, na které jsme nejvíce hrdí

Vytvořili jsme první skutečnou opozici po 20 letech

I v počtu pouhých dvou zastupitelů jsme z opozice bedlivě hlídali hospodaření, připomínkovali, odhalovali a zveřejňovali. Dívali jsme se koalici pod prsty a otevřeně informovali veřejnost o dění na radnici. Hlasovali jsme vždy podle našeho programu. Poprvé po 20 letech tak vznikla silná a konstruktivní opozice.

Nastartovali jsme obrat ve vodárenství

Odhalili jsme odtékání peněz do Veolie i projídání zisků z vodného a stočného ze strany radnice. Požadovali jsme investice do obnovy vodovodů a kanalizací. Díky nám politické strany veřejně deklarovaly, že se vrátí vodárenství z rukou Veolie městu.

Město je díky nám krásnější a příjemnější

Připomínkujeme a přeme se s koalicí o řadu projektů, u nichž se výsledky naší práce projeví později. Usilujeme o lepší údržbu. Podařilo se nám debatu o kvalitním veřejném prostoru přenést do médií, díky čemuž se lidé začali o podobu svého města více zajímat a snaží se ji ovlivnit. Koalice i díky tomu začala projekty konečně projednávat veřejně.

Lepší život v Olomouci

Prosadili jsme širší chodníky při rekonstrukci třídy 1. máje. Pereme se za klidné bydlení ve Chválkovicích místo výstavby kovošrotu. Pomáháme obyvatelům Letné zachránit parčík s krásnými stromy. Na křižovatce Schweitzerovy a Jižní ve Slavoníně vznikne konečně nový přechod. Noční tramvaj navazuje na rychlík od Prahy. A řada dalších věcí pro lepší život ve městě.

Hlídáme hodnoty a krásu Olomouce

Největší bohatství Olomouce patří občanům, ne developerům. Boj o krásné historické jádro nekončí. Stáli jsme v jeho čele proti neuváženým projektům jako Šantovka Tower. Východní tangentu lze řešit i tak, aby pomohla, ale přitom nepřerušila tradiční poutní alej na Svatý Kopeček. Vrátit reputaci výstavám Flóra neznamená stavět v parku megalomanskou multifunkční halu, ale zlepšit úroveň výstav, a hlavně starat se lépe o zeleň.

Podpořte nás

Finanční podpora

Dary politickému hnutí ( „zvláštní účet“ dle §17b zák. 302/2016 Sb.): 2300639745 / 2010

Nejjednodušším způsobem, jak finančně podpořit Pro Olomouc, je formou klasického bankovního převodu na náš transparentní „zvláštní účet“. Jako účel  transakce prosím uveďte v platebním příkaze ‚dar politickému hnutí ProOlomouc‘ a kontaktujte nás na e-mailu info@proolomouc.cz kvůli nezbytnému uzavření darovací smlouvy. Za Vaši podporu děkujeme.

Členové

Členem ProOlomouc může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí a souhlasí s programovými cíly ProOl. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Dále splní podmínku ročního působení jako registrovaného příznivce ProOl.

Seznamte se se stanovami ProOlomouc. Vyplňte přihlášku, vytiskněte a podepište ji a poté ji pošlete na adresu hnutí ProOlomouc. Podepsaný dokument lze také naskenovat a  poslat e-mailem na adresu info@proolomouc.cz

Příznivci

Příznivcem ProOlomouc může být občan České republiky starší 18 let, který doručí řádně vyplněný registrační formulář a čestné prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Seznamte se se stanovami ProOlomouc. Vyplňte registrační formulář, vytiskněte a podepište jej a poté pošlete na adresu hnutí ProOlomouc. Podepsaný dokument lze také naskenovat a  poslat e-mailem na adresu info@proolomouc.cz

Dobrovolníci

Pokud jsou vám blízké programové myšlenky hnutí ProOl a chcete pomoci nejenom v předvolebním klání, napište nám na adresu info@proolomouc.cz nebo se obraťte na kohokoli z nás. Rádi uvítáme jakoukoli pomoc, která povede k úspěšnému cíli.

Back To Top