skip to Main Content

Zrušení krajského odboru kultury je barbarský čin

 
Zatímco vedení krajského úřadu Olomouckého kraje nevidí nic špatného na chystaném zrušení odboru kultury a odmítá budoucí střet zájmů například v oblasti ochrany památkových zón, zástupci hnutí STAN a ProOlomouc považují schválenou reorganizaci krajského úřadu za fatální chybu, která bude mít negativní dopad na mnoho oblastí kulturního života a ochrany kulturních hodnot v celém kraji.
„Například v Olomouci je již několik let žhavé téma výškové stavby vs. ochrana unikátního souboru barokní architektury v olomoucké památkové rezervaci. Zrušením odboru kultury na krajském úřadě dojde k významnému oslabení památkové péče v celém regionu,“ uvedl Tomáš Pejpek za hnutí ProOlomouc. Ten také upozornil na odlišné priority krajského úřadu a magistrátu: „Město Olomouc na rozdíl od kraje vytvořilo z oddělení památkové péče nový odbor, krajští úředníci jednají opačně.“
Ke zrušení odboru kultury má dojít k 31. březnu 2016. Od 1. dubna se kultura stane součástí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a památková péče přejde pod oddělení stavebního řádu. Přitom právě oddělení stavebního úřadu a památkové péče se v názoru na stavební činnost často zcela zásadně liší.
„Krajský úřad v Olomouci má dlouhodobě velmi malou odolnost proti klientelismu. Odbor kultury byl pro nás starosty obcí dosud jedinou pojistkou proti špatnému výkonu prvoinstanční památkové péče. Od 1. dubna se vedoucí pracovníci oddělení památkové péče stanou řadovými úředníky stavebního úřadu, což bude znamenat ztrátu odborné kompetence a autority,“ doplňuje starosta Dolních Studének Radim Sršeň /STAN/.
Ředitelka krajského úřadu Lucie Štěpánková zrušení odboru kultury prosadila jako autonomní krok, ke kterému nepotřebovala souhlas krajských zastupitelů či radních. „Vnímáme, že by mohl nastat kompetenční spor při ochraně památkových oblastí, nicméně to máme vyřešeno,“ uvedla na únorovém jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje Lucie Štěpánková.
„Důsledky schválené reorganizace jdou proti programovému prohlášení vedení Olomouckého kraje. Proto žádáme ředitelku krajského úřadu, aby situaci ještě zvážila, neboť památková péče potřebuje i nadále v čele respektovaného odborníka, jakým byl dosud například PhDr. Garčic,“ dodává Tomáš Pejpek.
Jak potvrzují i průzkumy, obyvatelé Olomouckého kraje jsou na místní památky a kulturu hrdi také proto, že tvoří část jejich identity. Ochrana kulturního dědictví je důležitá také z hlediska cestovního ruchu.
 

Tisková zpráva ProOlomouc a STAN, Olomouc, 13. 3. 2016
Kontakt: Ing. arch. Tomáš Pejpek, tel. 777 184 772, e-mail. tomaspejpek()proolomouc.cz

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top