skip to Main Content

Zpátky k srpnovému zastupitelstvu: sousedé o Šantovka Tower

 
Na zastupitelstvu vystoupil pan Pavel Brtník, který bydlí v domě sousedícím s parcelou, na které chce developer stavět výškovou budovu:
Vážení zastupitelé,
jako občan města Olomouce a spoluvlastník nemovitosti na ulici Šantova se na vás obracím se zdvořilou žádostí o urychlené projednání a schválení stavební uzávěry pro lokalitu plánované výstavby Šantovka Tower, a to až do doby schválení změny územního plánu.
O této stavební uzávěře se mluví již řadu měsíců, ale zatím bez výsledku.
Důvodů, proč stavební uzávěru schválit je jistě více, ale já uvedu pouze dva, z mého hlediska nejdůležitější:
Parametry stavby Šantovka Tower ovlivní vzhled historického centra města Olomouce a život okolních obyvatel na několik generací. Jen stručně některé parametry navržené stavby – výška budovy 75 m, umístění základů 1,5 m od hranice soukromého pozemku a 20 m od stávajícího bytového domu. Převýšení nad historickou zástavbou ulice Šantova o více než 60 m.
Umístění takovéto stavby je evidentně nutné povolit v režimu řádně schváleného územního plánu a nikoliv v současném provizoriu.
Druhý důvod je zajištění rovného přístupu ke všem  účastníkům probíhajících řízení a případného budoucího územního řízení.
Lze totiž těžko očekávat, že pracovníci příslušných oddělení magistrátu města Olomouce mohou rozhodovat objektivně, když zvolení zástupci města Olomouce jim dávají vzkaz, že sami mají strach z právních důsledků stavební uzávěry.
Vyhlášení stavební uzávěry bude pro občany jasný impuls, že město Olomouc dokáže vystupovat vůči soukromému investorovi jako suverénní orgán veřejné správy.
Děkuji za pozornost.
Na vystoupení pana Brtníka nikdo z radních nereagoval.
Pavel Grasse z ProOlomouc potom pustil zastupitelům prezentaci z publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, kterou letos vydalo vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Ústav územního rozvoje. Publikace chce přispět k lepší komunikaci mezi architekty projektanty a volenými zástupci města a usnadnit spolupráci při zpracování územních plánů. Vysvětluje pojmy zmiňované v souvislosti s Šantovka Tower, např. ‚panorama‘. Územní plán může panorama buď negativně nebo pozitivně ovlivnit. Panoramatu je třeba si všímat zvláště z příjezdových komunikací a výhledových míst, která mohou ležet i daleko mimo správní území města. Zmínil pojem ‚silueta‘, což je tvar typické části sídla, pro každé sídlo charakteristický. Územní plán musí dbát na to, aby charakteristická silueta nebyla záměry v území poškozena.
Publikace dává návod, jak chránit hodnoty města, které byly politikům propůjčeny ke správě. Závěrem Pavel Grasse řekl, že s ohledem na dlouhou diskusi o hodnotách městské památkové rezervace a výškové zástavby v jejím bezprostředním okolí, která ještě nebyla řádně ukončena vydáním změny č. II územního plánu, by rád požádal radu města, aby neotálela s vydáním stavební uzávěry na plochu 03/056P.
Primátor Antonín Staněk v reakci na to poznamenal, že by jej zajímalo, co nás činí oprávněnými konstatovat, že právě toto panorama je to, co musíme chránit. Možná ho měli chránit ti, kteří stavěli olomouckou radnici, která je dominantní svou věží. Položil filozofickou otázku, které období je pro panorama to zásadní.
Pavel Grasse na to reagoval, že Městská památková rezervace je chráněná státní legislativou a Sloup Nejsvětější Trojice je zařazen do světového kulturního dědictví UNESCO, takže jistí filozofové už určitý názor na to, co je v Olomouci hodnota vyslovili, ale čas běží a hodnoty mohou být jiné, ale dnes je máme takové.
Tomáš Pejpek se pak vrátil k tomu, že rada nedávno opět neprojednala stavební uzávěru a že to bylo odůvodňováno tím, že neplatí ochranné pásmo památkové rezervace. Neexistenci ochranného pásma by ovšem musel vyslovit pravomocně soud. Náměstek Aleš Jakubec odpověděl, že rada města uzávěru projednala, ale většina jejich členů se neztotožnila s vypořádáním námitek.
 
 

Ukázky z mimořádně povedené publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, která může sloužit jako slovník pojmů i jako podnět k přemýšlení o městě:

10panorama 102silueta 106veduta 101vyv 102vyv
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top