skip to Main Content

Ochraňme město před Šantovkou Tower už na nejbližším zastupitelstvu

Připravená změna územního plánu, která by zamezila kontroverzní stavbě výškové budovy Šantovka Tower /ŠTW/ již více než půl roku marně čeká na nové projednání zastupitelstvem. Pro připomenutí to podstatné z desetileté historie této kauzy:

1/ V únoru 2015 Krajský soud v Ostravě na žádost investora ŠTW zrušil v lokalitě Šantovka výškovou regulaci nové zástavby stanovenou Územním plánem města Olomouce. Od 1. ledna 2016 lze tedy v této lokalitě v ochranném pásmu městské památkové rezervace postavit stavbu libovolné výšky – tedy například budovu ŠTW vysokou 77,5 metrů jako radniční věž.

2/ Statutární město Olomouc, jak mu ukládá stavební zákon, zahájilo práce na změně územního plánu, kterou se zrušené výškové omezení znovu obnoví.

3/ Po více než třech letech příprav byla  letos tato změna konečně předložena ke schválení červnovému zastupitelstvu – dopadlo to však neslavně. Bez jakéhokoli zdůvodnění nebylo schváleno vypořádání námitek investora ŠTW proti návrhu, a tak vlastní změna nebyla zastupiteli vůbec projednána.

4/ V reakci na tento vývoj Ministerstvo vnitra ČR v říjnu tohoto roku konstatovalo stav nezákonné nečinnosti Zastupitelstva města Olomouce.

Protože se jedná o vážný problém celého zastupitelstva, nikoli jen koalice, navrhujeme tyto kroky:

1/ projednat změnu územního plánu na některém z prvních lednových zasedání rady města – požádali jsme primátora o možnost na jednání rady vystoupit,

2/ uspořádat seminář o problematice lokality Šantovka pro zastupitele, kterého bychom se účastnili v roli přednášejících,

3/ svolat zastupitelstvo k projednání změny územního plánu v únoru 2019.

Proč to nepočká na řádné zastupitelstvo v březnu 2019? Hrozí vážné nebezpečí prodlení. Na stavbu ŠTW probíhá územní řízení. V současnosti je sice přerušené, ale v nejbližší době se očekává jeho obnovení a poté může být dle zákonných lhůt již za 6-8 týdnů vydáno územní rozhodnutí. A to by znamenalo pro ŠTW definitivní zelenou. Březnové zastupitelstvo by tak již mohlo přijít pozdě.

Proč je potřeba projednat změnu územního plánu bezodkladně? Ty nejpodstatnější důvody jsou:

1/ zmíněné stanovisko Ministerstva vnitra, konstatující stav nezákonné nečinnosti zastupitelstva,

2/ uvedené nebezpečí prodlení v souvislosti s probíhajícím územním řízením na ŠTW,

3/ právo nového zastupitelstva vůbec dostat možnost vyřešit důležitou, 10 let se táhnoucí záležitost památkové ochrany olomoucké památkové rezervace,

4/ téměř tři roky trvající abnormální stav, kdy lze v lokalitě Šantovka v ochranném pásmu městské památkové rezervace jako na jediném místě v Olomouci postavit objekt bez jakéhokoli výškového omezení.

Očekáváme, že vedení města bude jednat aktivně a odpovědně.

od Moravy z jihu /zdroj NPÚ Olomouc/
z věže sv. Mořice /zdroj NPÚ Olomouc/
letecký pohled /zdroj veřejná prezentace prof. Voženílka z UP zastupitelstvu červen 2018/

2 komentářů k zobrazení

  1. Doposud si minulí radní našeho města dělali co chtěli a ti starší představitelé v tom opět chtějí zřejmě pokračovat. Vy mladí nedejte se! Vás architektů je nyní v představenstvu dost na to, abyste tuto vysokou zrůdu v našem starobylém městě z plánu odstranili. Opět chtějí neuposlechnout vyšších orgánů a docílit svého.
    Vzpomeňte si na dobu – i když je to teď něco jiného – kdy jsme podepisovali petici proti výstavbě Aquaparku, jak se tehdejší radnice zachovala. I když podpisů PROTI výstavbě byl velký a dostatečný počet, stejně si prosadili svou a nás protiprávně ignorovali a Aquapark stejně vystavěli i když si museli být vědomi, že lidé bydlící v našem městě – tehdy s nějnižšími platy v republice hned za K. Vary na návštěvy tohoto Aquaparku nebudou mít. Dopadlo to tak, že od roku 2012 město doplácí na tento Aquapark SOUKROMNÍKOVI ročně 114 milionů z městských (z našich peněz) !!!! a nyní alespoť několik milionů chtějí vytáhnout od nás – nejchudších důchodců na zvýšeném nájemném z městských bytů a to původně chtěli zvednout skokově o 37% !!! Z které hlavičky toto vzešlo? Chraňte nás od takovýchto lidí, kteří neumějí přemýšlet dopředu a kteří takto rozhodují !!! Spíš se snažte zbavit se vydávání soukromníkovi tolika milionů ročně když na to nemá a nás staré konečně nechte nějaký čas z toho neustálého navyšování životních potřeb na nějaký čas vynechat. Sice jste asi opět bez jakékoliv domluvy kompetentních lidí tuto tak vysokou částku pod veřejným tlakem snížili na polovinu, ale neuvědomili jste si, že např. v bytech (BB) mají mnozí dřívější důchodci i samoživitelé velice nízké důchody i 8 a méně ticíc,- aby s tím vystačili, musí žádat i v těchto domech o sociální přídavky na bydlení a Vy jim tímto nyvýšením přidáváte další starosti a to jen proto, že bohatému vlastníku Aquaparku stále ještě několik let budete přispívat přes 100 milionů ročně.
    Že se tak děje jen v Olomouci, vypovídá to o neschopnosti radních vést takovéto město. Proto Vy noví mladší radní se nad tím zamyslete a pokuste se to změnit. Nekupujte a nezavazujte se k ničemu na co nemáte a nedělejte našemu městu zbytečně dluhy.

  2. Velice by mne zajímalo, kdo má stále zájem v této lokalitě stavět výškové budovy. Není to stále někdo z rodiny Tesaříkových? Proč se třeba nestaví takové nižší celky budov, jako jsou třeba na Tabulovém vrchu s velkými terasami? Místa je v této části na jejich stavbu dost. Proč taková tmavá obluda?
    Já sice nejsem od fochu, mám snad jen trochu toho estetického cítění a syna architekta, který tuto obludu ještě neviděl, ale myslím, že by i on byl proti této stavbě.
    Nelíbí se mi ani v centru města postavit ta betonová hrůza DOMU UMĚNÍ v tak úzké ulici. Betonový PRIOR nám nestačil? Kdyby se to vystavělo např. v místě, u stadionu, kde stávalo letadlo a dřívější velká výstavní síň – když už má někdo o to takový zájem to v Olomouci vystavět. Nejde někomu o provize, že se tyto stavby stále znovu a znovu dostávají na program města?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top