skip to Main Content

zastupitelstvo • VÁNOCE TO NEBYLY

Na dva dny před Štědrým dnem naplánovala stará velká koalice zastupitelstvo. Hlavní téma: rozpočet města na rok 2015.
Nekorektní podklady
Začátek byl poznamenaný naší žádostí o odklad projednání rozpočtu. Zastupitelé totiž dostali různé podklady – všichni zkrácenou verzi rozpočtu a většina klubů jednu úplnou verzi. Náš dvojčlenný klub úplnou verzi předem nedostal, až náhodou při vyžádání informací jsme dostali úplnou verzi v pátek. Protože ale zastupitelé nebyli uvědoměni o tom že existují dvě verze, řada z nás to zjistila až na společné schůzce opozice večer před zastupitelstvem. Tito zastupitelé se nemohli na projednání rozpočtu připravit. Koalice ale přesto projednání rozpočtu prosadila, i když by se nic nestalo, kdyby byl projednaný až v lednu.
Prodeje
V majetkových věcech byl podstatný prodej dvou velkých paneláků na Černé Cestě s asi 70 byty, o kterém jsme se dozvěděli až na zastupitelstvu. Prodávalo se obálkovou metodou. Tamní nájemníci nezaložili družstvo a nepožádali o koupi domů tak, jako se to stalo loni u Avionu. Koalice to obyvatelům městských domů vyčetla s podtextem ‚nejste aktivní tak co byste chtěli‘.
Zástupce nájemníků jednoho z domů ale protestoval proti prodeji a má pravdu, není žádný důvod, aby město domy prodávalo. Nejsou ve špatném stavu jako byl Avion a město z nich má pravidelný příjem; to se jen lepí díry v rozpočtu rozprodejem majetku. O založení družstva vystupující říkal, že to není jednoduché, řada obyvatel se prý kvůli nejistotě odstěhovala. Nabídl i řešení – nájemníci by vstoupili do družstva Avionu a dům by koupilo toto družstvo. Zastupitelstvo ovšem nájemníkům nedalo šanci. Je úsměvné, že před volbami se dnešní primátor Staněk za obyvatele Avionu bil a dnes v čele koalice prodej obou paneláků prohlasoval.
Opozice byla proti prodeji, protože město nemá koncepci nakládání s majetkem ani bytovou politiku a také proto, že se peníze z prodeje projí místo toho, aby se využily na pro-rozvojové účely.
Rozpočet
Koalice navrhla na příští rok přebytkový rozpočet s tím, že přebytek bude využitý na úhradu dluhu. Snížila výdaje v řadě oblastí o 10%, a především pořádně seškrtala investice. Konec dalšího zadlužování musíme ocenit. Návrh rozpočtu přesto vzbuzuje otázky. Proč?
Na straně příjmů jsou asi některé částky nadhodnocené. Město počítá příští rok se 171 milióny z dotací. Letos ovšem nedostalo ani zdaleka tolik, kolik si naplánovalo, a to se může v příštím roce opakovat. Stejný případ je očekávaných 161 miliónů z prodejů majetku – v uplynulých letech šly prodeje radnici daleko hůř než si představovala.
Na straně výdajů jsme spolu s OPO kritizovali především 10% snížení výdajů na sociální služby. V situaci, kdy na řadu lidí dopadají úsporná opatření minulých pravicových vlád i státem nezvládnutý exekuční byznys či byznys s ubytovnami, rozšiřuje se ohrožení nízkopříjmových rodin a jednočlenných domácností i bezdomovectví, je podle našeho názoru nezodpovědné i neetické šetřit právě na sociálních službách.
Celkové náklady na sociální služby poskytované v Olomouci jsou přibližně 305 mil. Kč. Výdaje navržené z rozpočtu města jsou ale řádově menší – 13,95 mil. (granty) a 6 mil. (odbor), to je 22 mil. Kč. Město se podílí na financování svých sociálních služeb pouhými 7 %. Za takto mizerné situace byly výdaje na sociální služby pokráceny oproti loňsku o 2,3 miliónů.
Pro srovnání výdaje na prezentaci města, skládající se z výdajů odboru vnějšího vztahů a informací a výdajů jiných odborů na propagaci jsou velmi podobné – 19,3 miliónů. Náklady na propagaci jsou rozhodně zbytnější než náklady na sociální služby. Navrhovali jsme proto navýšení sociálních výdajů alespoň na loňskou úroveň (na úkor financování vysílání TV Morava). Náš návrh, stejně jako podobný návrh OPO, koalice složená i ze ‚sociálně‘ zaměřených stran jako je KDU-ČSL a ČSSD a nepokrytě podporovaná hlasy KSČM ovšem nepodpořila.
Naše další výhrady k ročním nákladům na NAMIRO – 19,1 mil. nájem + 3,6 mil. dodatečných nákladů (!) + 4,8 mil. za odkup klimatizace (!) byly náměstkem Majorem odmítnuty s tím, že stěhování z historických domů v centru bylo racionální a že nájem v NAMIRO je dočasný, než město získá sousední objekt na Palackého.
Bez odpovědi zůstala i naše otázka, jak se v tak důležitém koncepčním dokumentu, jakým návrh rozpočtu je, projevují programové priority nové radnice. Jestli je to tím, že je koalice ještě nemá, nebo  že je neumí do rozpočtu promítnout, nebo že se jen nehodlá bavit s opozicí v předvečer svátků, jsme se nedozvěděli.
Kritizovali jsme nedostatečné financování koncepční přípravy – pokud bude chtít radnice v následujících letech něco realizovat (a to nemusí jít jen o velké projekty jako je tramvaj, souvislosti s východní tangentou, doprava v severovýchodní části města, ale třeba i o to mít koncepci pro veřejná prostranství, nachystané řešení klíčový městský prostorů, nebo funkční koncepci podpory podnikání), musí se na to v prvním roce či dvou připravit. Dozvěděli jsme se, že peněz je dostatek. Pochybnosti o jejich rozumném využití nám ale zůstaly – např. ve volební kampani KDU-ČSL proklamované zobytnění nábřeží se podle slov náměstka Šnevajze týká hlavně protipovodňových úprav, ale už ne Mlýnského potoka. Konkrétně jsme v rozpočtu našli na koncepce a přípravu projektů: OKR 1,87  mil. Kč, odbor evropských projektů 2,25  mil. Kč, investice+OKR 6,25 mil. Kč, jiné odbory 0,75 mil. Kč.
Výhrady k financování kultury místo nás vznesl Pavel Bednařík z OPO, který sice nebyl konkrétní, ale zmínil se například o tom, že třísouborové divadlo nemusí být dogma. Taková svatokrádež velmi zapůsobila na koaliční zastupitele, kteří na to při jednání i v kuloárech živě reagovali.
Naše nepřednesené námitky spočívaly ve dvou věcech – jednak se rozpočtem přidělují peníze dříve, než o ně subjekty oficiálně požádají (až v lednu). Plyne z toho, že peníze dostanou na čestné slovo, protože nejsou určeny závazně formulované a kontrolovatelné ‘výstupy‘ jako např. počty produkcí a jejich zaměření, návštěvnost apod.. Velký problém je také, že neexistují transparentní kritéria pro přidělování grantů – jinými slovy koncepce podpory kultury. Plyne z toho, že ani odborníkům není jasné, proč např. z klubů má dostat JazzTibet se svou ambiciózní nekomerční produkcí 270 tis., U-klub s neinvenční a poměrně komerční produkcí 225 tis. a S-klub s více alternativní a menšinovou produkcí nic, proč Tramtárie 900 tis. a Divadlo Konvikt 180 tis. (a MD přes 100 mil.), a jaký přínos má Maršál Radecký (s produkcí armádních souborů která je prý převážně zdarma) za 160 tis.
A na jaké dotazy nám už nezbyly síly? Například: proč jsou roční náklady na přednádraží 875 tis. (mobiliář 265, udržitelnost (?) 153, provoz fontány a pítek 457), proč stojí rekonstrukce dámských WC v Moravském divadle 0,8 mil., v jaké relaci je 300 mil. na kulturu a sport (a to není konečná částka) vůči rozvoji a údržbě veřejného prostoru a infrastruktury, jak odůvodněných je 42 mil. na centrální informační systém a zda je to ta zakázka o kterou se zajímá policie, jestli příjmy ve výši 11 mil. Kč z Lesů města Olomouce nejsou získány za cenu toho, že se městské lesy nespravují péčí řádného hospodáře a tak podobně.
Další dotazy vznášelo ANO, reagovali především náměstek Major, primátor Staněk, a zastupitel Vlach. V pozdním odpoledni si koalice s podporou KSČM rozpočet s velkou rezervou odhlasovala.
Ostatní
Z dalších bodů jednání byla zajímavá diskuze o nové vyhlášce o obvodech základních škol mezi předkladatelem náměstkem Urbáškem, D. Kovaříkovou a zástupkyní petentů ZŠ Mozartova paní Vaďurovou. Šlo o to, že na některých školách (například Komenium) se soustředí děti se speciálními potřebami jako jsou poruchy chování a učení; je však potřeba, aby se v jednotlivých třídách nepotkávalo mnoho dětí s takovými nároky. Nová vyhláška rozšiřuje školské obvody tak, aby se více překrývaly, a tedy aby děti měly v dosahu víc spádových škol (rodiče samozřejmě mohou zapisovat děti i mimo spádové školy). Proti přijetí vyhlášky protestovali rodiče ze školy Mozartova. Vyhláška byla schválena spíš napříč zastupitelstvem než koalicí – řada koaličních zastupitelů se zdržela, my a OPO jsme snahu předcházet segregaci a vytváření problémových škol podpořili.
ANO navrhlo zřízení odborné komise pro informační a komunikační technologie – bezúspěšně. Slovně to koalice neodmítla – primátor Staněk: prý možná později, tajemník Večeř: mohlo by to být v konfliktu s komisí pro architekturu (!), ale při hlasování se celá koalice zdržela, takže návrh neprošel.
V bodu „Různé“ zhodnotili primátor Staněk a Dominika Kovaříková průběh referenda o hazardu i jeho zjevně nedostatečnou propagaci. Zda bude mít jednoznačný názor v referendu hlasujících občanů nějaký praktický vliv na politiku radnice ale nezaznělo.
 
poznámka: po zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva budou korigovány případné nepřesnosti

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top