skip to Main Content

Zástupci ProOlomouc ve výborech zastupitelstva a odborných komisích rady

 
Finanční výbor Ing. Richard Farník • kontakty: tel. 732 862 877, e-mail. richard.farnik@seznam.cz
Kontrolní výbor Ing. arch. Pavel Grasse • kontakty: tel. 602 743 486, e-mail. pavelgrasse@archiv.proolomouc.cz
Komise pro architekturu  Ing. arch. Pavel Grasse • kontakty: tel. 602 743 486, e-mail. pavelgrasse@archiv.proolomouc.cz
Komise dopravní
Komise kulturní
Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost Bc. Kateřina Dobrozemská • kontakty: tel. 603 517 460, e-mail. kaca.dobrozemska@gmail.com
Komise pro pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
Komise cestovního ruchu MUDr., Ph.D. Marcela Škvařilová • kontakty: tel. 736 760 617, e-mail. marcela.skvarilova@gmail.com
Komise životního prostředí Ing. Roman Šimek • kontakty: tel. 724 227 172, e-mail. simek.roman@uhul.cz
Komise pro sport a tělovýchovu Pavel Dokoupil • kontakty: tel. 724 023 282 , e-mail. bufalo7@seznam.cz
Komise pro občanské záležitosti Martin Lubič • kontakty: tel. 608 000 642, e-mail. martinlubic@gmail.com
Komise hospodářského rozvoje Ing. arch. Tomáš Pejpek • kontakty: tel. 777184772, e-mail. tomaspejpek@archiv.proolomouc.cz

Back To Top