skip to Main Content

Zásadní průlom v kauze Šantovka Tower: Ministerstvo i kraj potvrdily nezákonné obstrukce magistrátu

Zásadní průlom v kauze Šantovka Tower: Ministerstvo i kraj potvrdily nezákonné obstrukce magistrátu

Šéf úřadu územního plánování olomouckého magistrátu páchá nezákonnou obstrukci. Konstatují to ministerstvo pro místní rozvoj i krajský úřad. Šéf magistrátního odboru Marek Černý totiž opakovaně znemožňuje zastupitelstvu projednat změnu územního plánu, která počítá s obnovením výškových limitů v ochranném pásmu památkové rezervace, a tedy konec Šantovka Tower. Zatímco Černý zdržel projednání limitů o tři čtvrtě roku, jiný odbor magistrátu – stavební úřad – vede pro Šantovka Tower územní řízení. Jeho vydání, a tedy zelená pro kontroverzní výškovou stavbu, se očekává tento měsíc. ProOlomouc požaduje okamžité svolání zastupitelstva a dočasnou stavební uzávěru.

V červnu 2018 jednalo olomoucké zastupitelstvo o Změně č. II územního plánu – výškových limitech – v lokalitě Šantova. Zastupitelé změnu územního plánu neschválili ani jinak nenaplnili požadavky stavebního zákona. Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje proto v srpnu 2018 doporučil v metodickém pokynu, aby olomoucký úřad územního plánování znovu („případně i opakovaně“) předložil návrh Změny č. II zastupitelům „s apelem na nezbytnost rozhodnout ve věci“.

Místo předložení Změny č. II na zasedání zastupitelstva 3. září vyžádal Marek Černý prostřednictvím tajemníka radnice další metodickou pomoc z Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo v říjnu 2018 potvrdilo, že pokud zastupitelstvo neprojednává připravený návrh změny územního plánu tak, jak předpokládá stavební zákon, „dochází tím ke stavu nezákonné nečinnosti správního orgánu“.

Přes jednoznačné pokyny kraje a ministerstva úřad územního plánování ve spolupráci s pověřeným zastupitelem Ing. arch. Giacintovem nepředložil návrh Změny č. II k projednání zastupitelům ani na následujícím zastupitelstvu 5. listopadu, ani na zastupitelstvu 14. prosince 2018. Krajský úřad to označil za neodůvodněnou nečinnost.

V lednu 2019 upozornilo Ministerstvo kultury úřad územního plánování, že bude do dubna 2019 prověřovat svůj postup ve věci Změny č. II územního plánu. Vedoucí úřadu Marek Černý se rozhodl vyčkávat na „nové, přehodnocené stanovisko“ Ministerstva kultury, ačkoliv neměl informace, že se takové stanovisko připravuje, a nevyjasnil si věc bezodkladně jednáním na ministerstvu. Ministerstvo kultury tento týden potvrdilo, že neprovádí přezkum svého dříve vydaného stanoviska z hledisek uvedených v § 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

Mezitím ovšem proběhla zastupitelstva 4. března 2019 a 26. dubna 2019, na která odmítl ing. Černý návrh Změny č. II předložit.

Odbor strategického rozvoje krajského úřadu minulý týden konstatoval, že ing. Černý postupoval v rozporu s jeho doporučením a dopustil se ve věci projednávání změny ÚP nezákonné nečinnosti pořizovatele. Touto bezprecedentní ingerencí státní správy do záležitostí samosprávy ing. Černý způsobil třičtvrtěroční nečinnost zastupitelstva a vytvořil široký časový prostor pro zisk územního rozhodnutí na stavbu projektu Šantovka Tower

Rada města musí neprodleně vydat stavební uzávěru pro lokalitu Šantova

ProOlomouc, i ve spolupráci s Piráty a Starosty, se pokusila hned po volbách dohodnout s koalicí projednání Změny č. II územního plánu na zastupitelstvech 5. 11. i 14. 12. 2018. Na zastupitelstvech dne 4. 3. a 26. 4. 2019 předložila opakovaně samostatné body k jednání o Změně č. II. Dvakrát, v březnu a květnu 2019, se pokusila neúspěšně o svolání zvláštního jednání zastupitelstva ve věci.

Na základě nově zjištěných skutečností hnutí ProOlomouc žádá v otevřeném dopise, který byl zaslán primátorovi města, aby primátor a Rada města neprodleně ukončili nezákonný stav nečinnosti zastupitelstva, aby primátor svolal v co nejkratším možném termínu jednání zastupitelstva, a současně aby Rada města vyhlásila neprodleně pro lokalitu Šantovka dočasnou stavební uzávěru. Tím se zajistí časový prostor pro projednání Změny č. II ÚP v městském zastupitelstvu.


dokumenty

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top