skip to Main Content

Zářijové zastupitelstvo 2017 • 100 miliónů za nemovitosti u zimního stadiónu

I když návrh programu včerejšího zastupitelstva nevypadal složitě, pokusili jsme se jej zjednodušit. Pavel Grasse navrhnul stažení hlavního bodu – záměru koupit nemovitosti okolo zimního stadiónu z prostého důvodu: dostali jsme podklady tak pozdě, že je nebylo možné zodpovědně nastudovat. Ze stejných důvodů koalice v minulosti nepřipustila projednání námi předložených materiálů, na vlastní dokumenty ale uplatnila jiná měřítka a s žádostí o stažení jsme neuspěli.
Na začátku se jednalo o odkupu vodovodů, které jsou v cizích rukou; zastupitelé schválili, že vodovody bude město kupovat až po vyjasnění majetkových problémů. Požádal jsem opět, aby zastupitelé byli informováni o narovnání nevýhodných smluv s Veolií. Pan náměstek Žáček to odmítl s tím, že je ochotný podat informace individuálně. Nezbyde tedy, než abychom se znovu financováním vodovodů a kanalizací zabývali.
DSCN1037Následující část uvedlo vystoupení generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. Požádal o koupi budovy Horní náměstí č. 21, ve které rozhlas dlouhodobě sídlí v pronájmu. Rozhlas chce budovu koupit a rekonstruovat. Pan ředitel uvedl, že pokud budovu nebudou vlastnit, zvažují výstavbu nové a stěhování z centra města.
Před dvěma lety schválilo zastupitelstvo koncepci nakládání s majetkem města, zmíněný dům je v koncepci označen jako neprodejný. Rada města nyní doporučila přeřadit budovu do majetku, který lze prodat; argumentem byl kulturní přínos rozhlasu pro naše město. Důvodová zpráva obsahovala souhlasy ředitelů Moravské Filharmonie a Moravského divadla a nesouhlas ředitele správy nemovitostí, který argumentoval vynaloženými náklady, příjmem z pronájmů (~ 2,5 mil./rok) a technickou provázaností budov rozhlasu, filharmonie a divadla. Co důvodová zpráva neuvedla zřetelně je to, že část budovy rozhlasu využívá Moravská filharmonie (je tam asi 1/3 šaten hudebníků a další zázemí). Požádal jsem, aby před uskutečněním prodeje budovy Českému rozhlasu byla zpracována dislokační studie, která prověří současné i budoucí prostorové potřeby filharmonie. Žádost zůstala oslyšena a ProOlomouc se zdrželo při hlasování; koalice záměr prodeje budovy schválila.
Drobný spor jsme vedli s koalicí o prodej kousku plochy ulice Univerzitě Palackého v Neředíně. Podle našeho názoru nelze z principiálních důvodů pozemky ulic na náměstí prodávat; koalice to vidí jinak (argumentem byla rekonstrukce plochy). Úspěšní jsme naopak byli v připomínkování prodeje pozemku v Nemilanech, který byl v rozporu s jednou z hlavních koncepcí olomouckého územního plánu, kterou je tzv. rekreační prstenec; prodej byl z programu stažen.
Zastupitelé také schválili koupi tělocvičny (bývalého německého domu) na Hynaisově ulici za 22 mil, který dle důvodové zprávy nabídla Univerzita Palackého městu. Koupě má smysl vzhledem k záměru majetkově sjednotit pozemky a nemovitosti okolo zimního stadiónu, ovšem odůvodnění záměrem zřídit v budově zaměstnaneckou mateřskou školku bylo úsměvné.
Nejdůležitější bod jednání – záměr koupit nemovitosti obklopujících zimní stadión – uvedli důkladně primátor a další náměstci. Město hodlá koupit pozemky (51 mil.), „malou hokejovou halu“ a strojovnu chlazení, vybavení a projekty v balíku, jak jej nabízí prodávající, za celkových 86 mil. Kč, přitom se nemá zvýšit zadlužení ani ohrozit investice. Téměř všechny politické kluby včetně opozičních ANO a KSČM záměr koupě před televizními kamerami podpořily.
Postoj našeho dvojčlenného klubu nebyl tak jednoznačný. Pro prodej hovoří odblokování situace okolo provozu a oprav zimního stadiónu, komerční hodnota pozemků a především to, že lokalita má tři velké potenciály: sport, možnost řešit dostavbu olomoucké radnice a v neposlední řadě možnost propojit zelený prstenec parků kolem městského centra.
Na druhé straně koalice nepředstavila koncepci rozvoje území a z toho vyplývající požadavky na městský rozpočet v budoucích desetiletích. Stále nám chybí peníze na údržbu a rozvoj základních funkcí města. Zatížení rozpočtů dnes neznámými, ale jistě vysokými náklady v budoucnu bude znamenat pokračování trendu podfinancovávání základní infrastruktury a podváže možnosti rozvoje města. Nelze proto zodpovědně posoudit, jestli je nákup výhodný či nikoliv, protože neexistuje koncepce směřování města a nejsou určeny investiční priority. Při hlasování jsme se proto spolu s členem Zelených panem Kořínkem zdrželi. Koalice záměr koupě velkou většinou schválila.
DSCN1996Dál se projednávaly rozpočtové změny, perličkou bylo pořízení dalšího kousku vzduchotechniky pro větrání jakési chodby v Namiro z městských peněz. Zastupitelé schválili změny územního plánu a pořízení další změny, která má zajistit náhradní pozemky pro zahrádkovou kolonii, která má zaniknout při protipovodňových úpravách na Nových Sadech.
Zastupitelelé krátce projednali informativní materiál o ochraně ovzduší, jehož vznik vyprovokovala smogová situace počátkem roku. Město se účastní mnoha různých monitoringů, analýz a programů, avšak v praxi se nepřijímají konkrétní opatření (s výjimkou přípravy opatření, které má vyloučit průjezdy těžké nákladní dopravy). Podle pana náměstka Jakubce jsou emise do značné míry importem z Polska, zřídit nízkoemisní zónu není moc efektivní a řešení prý přinesou strategický plán a plán udržitelné mobility. Zmínil jsem v diskuzi přízemnější opatření jako je čištění vozovek či hromadnou dopravu zdarma při smogových situacích (bez reakce).
Poté byla přijata smlouva o spoluúčasti Hranic, Šternberka a dalších měst v regionu na zajištění programu ITI a m.j. jsme se dozvěděli, že ve Fondu pomoci olomouckým dětem je k dispozici (+ přislíbeno) asi 140 tis. korun. Pozoruhodné bylo schvalování partnerské smlouvy s čínským městem Kunming. Koalice se při hlasování neshodla stejně jako kolega Grasse se mnou. Jediný, kdo nemlčel a artikuloval výhrady ke smlouvě z principiálního pohledu ochrany lidských práv, byl pan zastupitel Kořínek. Smlouva byla přijata.
DSCN1994
V závěru vystoupil mimo pana Chladnucha, který mluvil v průběhu zastupitelstva několikrát, pan architekt Neischl. Obhajoval výstavbu nového bytového projektu na Letné a zpochybňoval některé výhrady obyvatel ze sousedství, kteří se proti projektu postavili (např. vysokou hustotu zastavění či likvidaci zeleně). Na vysvětlování projektu, diskuzi a hledání koncenzu je ale v situaci, kdy se úřady zabývají odvoláním proti územnímu rozhodnutí, už pozdě.
Informoval jsem pak zastupitele o dopise pěti předsedů KMČ a starosty obce Samotíšky, kteří požádali městskou radu o pomoc pro zachování dnešní trasy dopravního propojení Chválkovic a Samotíšek při výstavbě Východní tangenty. Dále jsem znovu apeloval na vyjasnění sporných závazků ze smluv města se společností SMC Development a varoval před nepřípustným tlakem na zastupitele, kterému mohou být vystaveni při projednávání výškové regulace pro Šantovka Tower (podobně jako se tomu stalo v Prostějově) na některém z následujích jednání zastupitelstva. Pan primátor uvedl, že se společností bude jednat.
 
 
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top