skip to Main Content

Z březnového zastupitelstva 2017

V úvodu jsme se vrátili v čase. V srpnu 2016 založilo město akciovku Správa sportovních zařízení Olomouc, která dostala do vínku ředitele a něco peněz, ale žádné úkoly. Koalice to šalamounsky vyřešila tak, že koncepci činnosti připraví ředitel nové společnosti. Ten zaslal koncem roku zastupitelům dokumenty, které spíš než koncepcí jsou souhrnem zkušeností z podobných zařízení z Plzně, Brna a Ostravy. Koncepce nebyla schválena radou ani zastupitelstvem • Primátor Staněk už před měsícem informoval zastupitelské kluby o vývoji jednání o Sigmě a Andrově stadiónu. Zájemce o Sigmu je stále utajovaný, jednání se táhnou a primátor avizoval, že v nich nebude dál aktivně vystupovat. Předestřel představu, že by město koupilo stadión a v průběhu 12 let přispívalo Sigmě nákupem a dalšími cestami ročně ~ 20 mil. Přislíbil transparentní jednání o celé transakci • Vyžádali jsme si informaci, jak koalice plnila loni své záměry: z plánovaných 74 mil. na ‚velké opravy‘ proinvestovala koalice 54 mil., z plánovaných 314 mil. investic se skutečně prostavěla jen polovina 152 mil. Olomoucká koalice je na tom podobně jako stát – za dobrými čísly v hospodaření stojí špatná schopnost stavět infrastrukturu.
Zastupitelstvo schválilo úpravu jednacího řádu. Nepodařilo se prosadit trvalé zveřejňování video či audiozáznamů (prý kvůli anonymizaci osobních údajů); Pavel Grasse úspěšně připomínkoval úpravu vystupování veřejnosti • K obsáhlým majetkoprávním záležitostech jsme měli jedinou výhradu – k prodeji městského pozemku majiteli průmyslového areálu v Holici. Prodej sice má svůj důvod, ale podle našeho názoru trvale zablokuje propojení ulic Pode mlýnem a Průmyslové, které je velmi potřebné. Koalice naše lobování za kvalitu městské infrastruktury nepřijala • Zastupitelstvo schválilo Program prevence kriminality 2017. Z materiálu vyplývá, že mezi roky 2015-2016 mírně poklesla násilná trestná činnost, zvýšila se mravnostní a mírně i majetková a hospodářská trestná činnost, mírně poklesl počet přestupků. Polovinu trestné činnosti páchají recidivisté. Pro neodborníka jsou alarmující čísla ze sociální oblasti: příspěvek na živobytí dostává 25 tisíc osob, doplatek na bydlení 13 tis. osob, příspěvek na bydlení 30 tis. osob. Nezaměstnanost je 6,4%. (po zveřejnění na webu doplním odkaz) Zastupitelé si vyžádali informace o ubytovnách.
Nejdéle projednávaným bodem byly rozpočtové změny, nejvíc sledovaná byla oblast grantů. Zajímavé bylo meziroční srovnání – sociální služby, příspěvky na kulturu i sport zůstávají +/- v podobné výši jako loni, nárůst o 40% se objevil pouze v kapitole výkonnostního sportu, odkud se poslají peníze především tzv. vlajkovým lodím. To jsme kritizovali; v diskuzi se neshodli náměstek Urbášek s primátorem. Podle prvního jdou peníze na děti a mládež, primátor to relativizoval. Mluvilo se obsáhle také o grantech na kulturu a jejich posuzování, o rostoucích rozpočtech festivalů (při stagnující podpoře od města to znamená, že pořadatelé jsou úspěšní v získávání podpory jinde), o Barokních slavnostech (pořadatel přišel lobovat za svůj festival) a o turistickém ruchu • Do vyhlášky o nočním klidu přibyly výjimky pro letní kino a Bounty Rock Cafe Open Air.
Projednávaly se změny územního plánu; jedna z nich se týká i bloku hřiště v Hodolanech, kde může dojít nestandardními cestami k ‚ukrojení‘ části pozemků pro jiné než sportovní využití. Pavel Grasse navrhnul, aby rada ochránila pozemky dočasně stavební uzávěrou • Dále se pořizuje velký soubor změn regulačního plánu Městské památkové rezervace • Schvalovala se další smlouva k ITI. Ptali jsme se, jaká z ní plynou pro město rizika. Dozvěděli jsme se, že v případě pochybení by škody hradila Olomouc, město proto připravuje vnitřní kontrolní systém a zvažuje pojištění. Zpřístupnění několika miliard dotací regionu jsme v hlasování podpořili, věci znalí kolegové a kolegyně z opozice se raději zdrželi (a není divu, i po mnoha letech prý chodí zastupitelé podávat policii vysvětlení např. kvůli aquaparku).
Dále se schvalovaly změny zřizovacích listin, program regenerace Městské památkové rezervace a ceny města • Vzruch přineslo projednání statutu nově zřizovaného Fondu pomoci olomouckým dětem. Při plnění lidoveckého programu prorodinné politiky zaskřípal koaliční stroj, vyhlašovala se přestávka a náměstek Šnevajs opravoval dokumenty.
Předposlední bod připravili Zelení a týkal se smogové situace, kterou jsme nedávno zažili. Zelení navrhli sérii opatření; koalice jejich materiál odmítla a prosadila, že k problému připraví do půl roku vlastní návrhy. V diskuzi zazněly různé názory – že jde o PR Zelených, že mnoho různých opatření nemá smysl, ale také že je dobře, že Zelení téma kvality ovzduší otevřeli. • Poté, co byl předkladatel materiálu o ovzduší zastupitel Kořínek kritizován kolegou z vlastního zastupitelského klubu Michalem Krejčím, oznámil, že Zelení opouští tříčlenný klub Občané pro Olomouc. Piráti, kteří nemají svého zatupitele, oznámili již dříve společný postup se Zelenými – klub OpO tedy reprezentuje nyní jen nezávislé kandidáty.
V bodu různé jsem rekapituloval vývoj kolem plánu Gema na bytovou výstavbu vedle heliportu. V loňském roce jsme upozornili radnici a kraj na argumenty, které by zlepšily vyjednávací pozici kraje ve sporu o heliport. Nedávno jsme se dozvěděli, že smlouvy byly potom změněny tak, že ony argumenty (o hlukové zátěži) už nelze použít. Investor také rozdělil projekt na menší části, aby se vyhnul procesu EIA, neposoudil v projektu dobře vliv na životní prostředí a problémem je i odvodnění navrženého obytného souboru, které dost nezohledňuje protipovodňovou ochranu na Nemilance.
Požádal jsem náměstka Jakubce, aby město vstoupilo jako účastník do správního řízení, které rozhoduje o existenci ochranného pásma městské památkové rezervace. Řízení, které se dotýká majitelů několika tisíc olomouckých nemovitostí, vyvolal investor Šantovka Tower a my se obáváme, že by Odbor památkové péče mohl rozhodovat ve prospěch investora obdobně nezákonně a zmanipulovaně jako u samotné Šantovka Tower. Žádali jsme proto, aby právníci města zajistili korektnost řízení • Mluvilo se také o jezu u Tržnice, který je poškozený a město by jej mělo opravit. Čeká se však, jestli se podaří dotáhnout projekt vodáckého kanálu. Podle primátora Staňka tvoří deadline podmínky získání dotací, které by Olomouc na opravu jezu chtěla použít (článek může být doplněn po zveřejnění zápisu ze zastupitelstva).
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top