skip to Main Content

Volební manuál

Jak volit v komunálních volbách 10.-11. října 2014
[action animation=““]Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik členů má zastupitelstvo obce – v Olomouci je to 45 hlasů. Systém hlasování pak nabízí několik možností jak volit:[/action] 1. Volba jedné strany
Zakřížkováním v rámečku před názvem strany dá volič hlas dané straně bez ohledu na pořadí jejích kandidátů. Všichni kandidáti obdrží po jednom hlasu a strana pak tolik hlasů, kolik má na listině kandidátů. Ostatní strany neobdrží žádný hlas. Pokud by byla takto označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Toto je nejjednodušší způsob volby, který zároveň dává šanci na úspěch menším či novým stranám.
2. Volba zastupitelů napříč stranami
Volič zaškrtne jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény. Nejvýše může zakřížkovat jen tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Olomouci 45).
Toto hlasování je už složitější, nesmíte se splést a zakřížkovat např. více jak 45 kandidátů, jinak bude celý hlasovací lístek neplatný!
3. Volba jedné strany a rozdělení části hlasů mezi členy ostatních kandidátek
Jde patrně o nejsložitější možnost volby, která je kombinací obou způsobů předchozích. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží kandidáti jeden tzv. preferenční hlas. Každá strana získá tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič označí v rámečku u jejího názvu.
4. Preferenční hlasy v rámci volby jedné strany
Pokud byste chtěli dát hlas své oblíbené straně, ale nesouhlasíte s některým kandidátem, můžete udělit preferenční hlasy a určité kandidáty vůbec nezakřížkujete. Pokud ale dáte např. jen 4 křížky preferovaným kandidátům, zbylé nevyužité hlasy propadnou. Také nesmíte s jednotlivými jmény zakřížkovat zároveň celou stranu. Křížek celé straně je křížkům u kandidátů nadřazený, preference by se nepočítaly. Preferenční hlasy ovšem fungují jinak než ve volbách do sněmovny. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta.
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
 
[action animation=““]Kdy je hlas neplatný:
– když budete kroužkovat, a ne křížkovat. Volební komise bude striktně počítat pouze křížky
– když nebude hlasovací lístek vyplněn, tedy nebude zakřížkovaná žádná strana ani kandidát, křížkujte viditelně
– když zakřížkujete více kandidátů, než má být ve vaší obci či městě zvoleno zastupitelů
– když zakřížkujete více než jednu stranu
– když nevhodíte lístek do urny v obálce označené kulatým razítkem úřadu. Tu dostanete v hlasovací místnosti
– když bude lístek poškozený nebo přetržený[/action]

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top