skip to Main Content

Útok developerů Šantovky Tower na památkovou ochranu Olomouce přinesl překvapivou odpověď: za památky se postavili občané, univerzita i radnice

 

ochranné pásmo

Úřady a soudy se už řadu let potýkají s desítkami řízení, kterými se investoři Šantovky Tower snaží překonat právní předpisy, které brání Městskou památkovou rezervaci Olomouc i práva vlastníků sousedních nemovitostí.
Nová bitevní fronta se otevřela loni, když Office Park Šantovka s.r.o. napadl právní existenci ochranného pásma, které chrání historické jádro Olomouce před nevhodnou výstavbou v sousedství městského jádra. Omezení, která v ochranném pásmu platí pro novostavby i přestavby budov a často nutí stavebníky v zájmu zachování rázu města použít dražší či hůř využitelná řešení, platí už 30 let. Za tu dobu se s nimi potkala nemalá část z několika tisíců vlastníků budov a pozemků, které v ochranném pásmu leží. Zpochybnění existence ochranného pásma památkové rezervace proto otevírá velkou právní nejistotu pro olomoucký magistrát, který vykonává státní památkovou péči.
Řez_500_16

Šantovka Tower a tradiční zástavba

Řízení bylo zahájeno v dubnu a před několika dny skončila možnost pro několik tisíc dotčených majitelů nemovitostí do řízení vstoupit a hájit tam svůj zájem. Univerzita Palackého, olomoucká instituce s více než čtyřsetletou historií a významný vlastník nemovitostí, poslala magistrátu vyjádření, ve kterém obhajuje památkovou ochranu okolí městské památkové rezervace. Klade argumenty ve prospěch památkové ochrany; památky považuje za součást kulturního bohatství a jejich ochranu za veřejný zájem.
Námitky občanů směřují jiným směrem. Namítají, že olomoucký magistrát nemůže ve věci objektivně a nezávisle rozhodovat, protože je radnice vázaná smlouvou s firmou SMC Development a.s.* výstavbu na starém Mile bez výhrad podporovat. V případě neplnění smlouvy, kterou v roce 2010 odsouhlasili zastupitelé a za město podepsal primátor Martin Novotný, se město zavázalo platit developerovi vzniklé škody.

do ochranného pásma patří zástavba z přelomu 19. a 20. století za Třídou Svobody, ale také parky a ulice za nimi

Protože má město na realizaci stavby nepopiratelné ekonomické zájmy, vznesli občané námitku systémové podjatosti olomouckého magistrátu. Pokud by námitce bylo vyhověno, rozhodovalo by se o věci mimo Olomouc.
Navzdory smlouvě s developerem se za ochranné pásmo postavila také olomoucká radnice. Ve svém vyjádření argumentuje dlouhou dobou platnosti ochranného pásma a právní jistotou. Přes opatrnou formulaci je nutné krok radnice ocenit. Je to za mnoho let poprvé ve sporu o Šantovku Tower, kdy se vedení města za ochranu památek postavilo.
Jak řízení o ochranném pásmu dopadne se dá jen těžko předvídat. Podobné řízení v ČR zatím zřejmě neproběhlo a je možné, že nakonec budou rozhodovat soudy.
Jde také jen o jednu z mnoha bitev ve stále spletitější kauze Šantovky Tower, ve které radnice pořád tahá za kratší konec lana. Z obav před developerem už rok a půl „vyhlašuje“ stavební uzávěru (na posouzení sporných smluv si ovšem radní objednali právní služby u olomouckého advokáta Petra Konečného, který s developerem Richardem Morávkem právě uzavřel v roli šéfa fotbalového klubu SK  Sigma Olomouc, a.s. obchod za 62 miliónů**). A nakonec: radnice stále ještě nepořídila objektivní a dostatečně srozumitelné vizualizace, jak by Šantovka Tower v důležitých průhledech ve městě vypadala.

 
 

Vyjádření UP1

vyjádření univerzity

vyjádření města

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odkazy:
*SMC Development a.s. je jediným společníkem společnosti Office Park Šantovka s.r.o., předsedou představenstva a významným akcionářem SMC Development a.s. je pan Richard Morávek
** podle deník.cz koupila za 62 mil. korun tréninkové hřiště patřící SK  Sigma Olomouc, a.s. společnost ZRG Czech, s.r.o., kterou vlastní prostřednictvím společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. pan Richard Morávek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top