skip to Main Content

Útok developerů Šantovky Tower na památkovou ochranu Olomouce přinesl překvapivou odpověď: za památky se postavili občané, univerzita i radnice

 

ochranné pásmo
Úřady a soudy se už řadu let potýkají s desítkami řízení, kterými se investoři Šantovky Tower snaží překonat právní předpisy, které brání Městskou památkovou rezervaci Olomouc i práva vlastníků sousedních nemovitostí.
Nová bitevní fronta se otevřela loni, když Office Park Šantovka s.r.o. napadl právní existenci ochranného pásma, které chrání historické jádro Olomouce před nevhodnou výstavbou v sousedství městského jádra. Omezení, která v ochranném pásmu platí pro novostavby i přestavby budov a často nutí stavebníky v zájmu zachování rázu města použít dražší či hůř využitelná řešení, platí už 30 let. Za tu dobu se s nimi potkala nemalá část z několika tisíců vlastníků budov a pozemků, které v ochranném pásmu leží. Zpochybnění existence ochranného pásma památkové rezervace proto otevírá velkou právní nejistotu pro olomoucký magistrát, který vykonává státní památkovou péči.
Řez_500_16
Šantovka Tower a tradiční zástavba
Řízení bylo zahájeno v dubnu a před několika dny skončila možnost pro několik tisíc dotčených majitelů nemovitostí do řízení vstoupit a hájit tam svůj zájem. Univerzita Palackého, olomoucká instituce s více než čtyřsetletou historií a významný vlastník nemovitostí, poslala magistrátu vyjádření, ve kterém obhajuje památkovou ochranu okolí městské památkové rezervace. Klade argumenty ve prospěch památkové ochrany; památky považuje za součást kulturního bohatství a jejich ochranu za veřejný zájem.
Námitky občanů směřují jiným směrem. Namítají, že olomoucký magistrát nemůže ve věci objektivně a nezávisle rozhodovat, protože je radnice vázaná smlouvou s firmou SMC Development a.s.* výstavbu na starém Mile bez výhrad podporovat. V případě neplnění smlouvy, kterou v roce 2010 odsouhlasili zastupitelé a za město podepsal primátor Martin Novotný, se město zavázalo platit developerovi vzniklé škody.
do ochranného pásma patří zástavba z přelomu 19. a 20. století za Třídou Svobody, ale také parky a ulice za nimi
Protože má město na realizaci stavby nepopiratelné ekonomické zájmy, vznesli občané námitku systémové podjatosti olomouckého magistrátu. Pokud by námitce bylo vyhověno, rozhodovalo by se o věci mimo Olomouc.
Navzdory smlouvě s developerem se za ochranné pásmo postavila také olomoucká radnice. Ve svém vyjádření argumentuje dlouhou dobou platnosti ochranného pásma a právní jistotou. Přes opatrnou formulaci je nutné krok radnice ocenit. Je to za mnoho let poprvé ve sporu o Šantovku Tower, kdy se vedení města za ochranu památek postavilo.
Jak řízení o ochranném pásmu dopadne se dá jen těžko předvídat. Podobné řízení v ČR zatím zřejmě neproběhlo a je možné, že nakonec budou rozhodovat soudy.
Jde také jen o jednu z mnoha bitev ve stále spletitější kauze Šantovky Tower, ve které radnice pořád tahá za kratší konec lana. Z obav před developerem už rok a půl „vyhlašuje“ stavební uzávěru (na posouzení sporných smluv si ovšem radní objednali právní služby u olomouckého advokáta Petra Konečného, který s developerem Richardem Morávkem právě uzavřel v roli šéfa fotbalového klubu SK  Sigma Olomouc, a.s. obchod za 62 miliónů**). A nakonec: radnice stále ještě nepořídila objektivní a dostatečně srozumitelné vizualizace, jak by Šantovka Tower v důležitých průhledech ve městě vypadala.

 
 

Vyjádření UP1
vyjádření univerzity
vyjádření města

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odkazy:
*SMC Development a.s. je jediným společníkem společnosti Office Park Šantovka s.r.o., předsedou představenstva a významným akcionářem SMC Development a.s. je pan Richard Morávek
** podle deník.cz koupila za 62 mil. korun tréninkové hřiště patřící SK  Sigma Olomouc, a.s. společnost ZRG Czech, s.r.o., kterou vlastní prostřednictvím společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. pan Richard Morávek.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top