skip to Main Content

Svatokopecká silnice rok od petice

Petice za zachování svatokopecké silnice přinesla naději na lepší dopravní řešení

20. května 2018, po předchozích bezvýsledných jednáních, vznikla dohodou komisí městských částí Chválkovic, Droždína, Sv. Kopečka, Lošova a Radíkova petice ZACHOVEJME TRADIČNÍ SILNICI NA SVATÝ KOPEČEK. Petici podepsalo do podzimu 2250 občanů a petici podpořily i obce Samotišky, Dolany, Tovéř a Bystrovany.

O co komisím, obecním radám a petentům šlo? Dvě desetiletí připravovaný obchvat východní části Olomouce – tzv. východní tangenta – má podle plánů Ředitelství silnic a dálnic přerušit silnici mezi Chválkovicemi a Samotiškami a ponechat v místě křížení jen lávku pro pěší a cyklisty. A o několik set metrů dál, směrem  k Týnečku, má vzniknout přejezd pro zemědělskou techniku.

Důvodem nelogického řešení je to, že naše radnice chce přeložit silnici Olomouc-Samotišky do nové trasy vedoucí mezi průmyslovými areály mezi Chválkovicemi a Bělidly. Z této „přeložené“ silnice chce napojit na obchvat průmyslové areály a odpadové centrum, které radnice buduje na Železniční.

Důvodů, proč se plán nelíbí mnoha lidem, je řada: přerušení přirozených dopravních a sociálních vazeb mezi městskými částmi (dříve obcemi), zhoršení intervalů hromadné dopravy – autobusů – zejm. pro Chválkovice (protože často jezdící jedenáctka by jezdila po ‚přeložené‘ silnici a míjela tak Chválkovice). Nemalá je obava z dalšího nárůstu automobilové dopravy na trase Toveř – Samotišky – Bystrovany, kudy si řidiči rádi zkracují cestu. Přerušení svatokopecké silnice by zkomplikovalo i dopravu zemědělským hospodářům vč. chválkovické AGRY. Řada lidí také podepsala petici proto, že chápou, že plnohodnotná poutní alej na Svatý Kopeček má velkou historickou a symbolickou hodnotu.

Petice ZACHOVEJME TRADIČNÍ SILNICI NA SVATÝ KOPEČEK měla dva konkrétní cíle: aby Rada města ustavila ze zástupců radnice, památkářů a zástupců veřejnosti pracovní skupinu a aby ji pověřila úkolem nalézt takové řešení, aby 300 let existující propojení mezi Chválkovicemi, Svatým Kopečkem a dalšími obcemi bylo i po výstavbě tzv. Východní tangenty zachováno.

Rada města odpověděla  na petici v srpnu 2018 vyhýbavě a dál se nic nedělo. Petiční výbor proto rozhodl uspořádat v „horkém“ období před komunálními volbami veřejnou debatu ve chválkovické sokolovně. Ta přinesla zlom. Zástupci téměř všech kandidujících politických stran na debatě slíbili, že se budou o zachování svatokopecké silnice zasazovat, a o týden později už bylo zachování silnice na volebních plakátech.

Po volbách se nedělo dlouho nic. Počátkem roku ale koalice ustanovila pracovní skupinu k východní tangentě a přizvala do ní zástupce komisí městských částí i petičního výboru. Komise se zatím sešla dvakrát a její jednání měla hlavně informativní charakter.

Mezitím se stala vážná ‚nehoda‘ při přípravě projektu tangenty. Státní památková péče ve shodě s předchozími vyjádřeními Národního památkového ústavu dala zamítavé vyjádření k úvodnímu projektu pro EIA právě kvůli přeložení a přerušení svatokopecké silnice. ŘSD, které nemělo projekt s památkáři odladěný, proto projekt raději stáhlo z projednávání. ŘSD má ještě jeden vážný problém, a tím jsou vodní zdroje Olmy. Tangenta zasahuje do jejich ochranných pásem a Olma žádá o nové záložní zdroje.

Co se týká aleje, ukázalo se, že ani po 20 letech přípravy východní tangenty neexistuje funkční a k památkově chráněné aleji a barokní krajinné kompozici ohleduplné řešení střetu poutní aleje s novou dálnicí. A ŘSD nemělo plán B, jak situaci řešit.

Vedení města proto po domluvě s ŘSD sáhlo po myšlence z petice. Zadalo vypracování studie, jejímž cílem bude najít dopravně, krajinářsky i památkově vyhovující podobu křížení dálnice s alejí, se zachováním svatokopecké silnice.

Magistrát s pomocí odborných připomínek z petičního výboru a komise architektury připravil zadání studie. Naše připomínky se týkaly především toho, aby studie připravila několik různých variant jako odborný podklad pro diskuzi s ŘSD, městem, krajem a památkáři, ke které musí dojít. Snažil jsem se také, aby studii nezpracovával nynější projektant tangenty, ale dobrý projekční tým nezávislý na dosavadním projektování. Ve výběrovém řízení takový projekční tým byl vybrán a práce na studii započaly.

Můžeme tedy konstatovat, že to, o co jme v petici žádali, se začíná dít. Není záruka, že všechno dopadne dobře – že se najde řešení mostu (nebo nějaké jiné), na kterém se všichni shodnou. Znepokojuje nás také, jak všechno trvá – kdyby minulá radnice petici vyslyšela, mohly být již návrhy na stole. Nám pak nezbývá, než další vývoj sledovat a když to bude potřeba, opět do něj aktivně zasáhnout.

Tomáš Pejpek, člen petičního výboru

text pro Chválkovický hlasatel

odkazy

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top