skip to Main Content

Stanovisko klubu ProOlomouc k SEFO

Odpověď na anketu zaslanou olomouckým zastupitelským klubům panem Tomášem Hanáčkem, 13. prosince 2020

1. Jak vnímáte záměr vybudovat Středoevropské fórum v Olomouci?

Pozitivně, skvělý nápad.

2. Projekt SEFO iniciovalo Muzeum umění Olomouc před více než deseti lety. Vzápětí představilo návrh budovy vytvořený architektem Šépkou, aniž proběhla architektonická soutěž. Co to podle Vás znamená pro celý projekt SEFO?

Projekt je po 10 letech stále ve fázi studie. Považujeme za nešťastné, že na stavbu neproběhla dosud soutěž.

3. Jak na vás působí návrh budovy SEFO tak, jak je známý z nákresů, modelů a virtuálních modelací arch. Šépky?

Šépkův návrh vnímají zastupitelé ProOlomouc různě. Od těch, co jej vítají jako budovu, která Olomouc oživí a přitáhne pozornost návštěvníků, až po kritické hlasy o účelnosti vnitřního uspořádání, vnější formy i realizovatelnosti stavby.

4. Na začátku roku 2019 několik významných osobností z oblasti kultury a architektury podepsalo petici podporující stavbu SEFO podle návrhu architekta Šépky. Proč je i odborná veřejnost tak nejednotná ve vztahu k touto konkrétnímu projektu?

Komplexní hodnocení odborné veřejnosti nám není známo, tedy se nelze k otázce vyjádřit. Nechceme „hodnocení odborné veřejnosti“ zaměňovat za útržkovitá vyjádření či postřehy vedené vlastním vkusem, přesvědčením či sympatiemi.

5. Jste zvoleným zastupitelem města Olomouce. Stavba se připravuje v historickém jádru města, zásadně ovlivní podobu náměstí Republiky a přilehlé Denisovy a Univerzitní ulice. Je správné, že se město Olomouc projektu SEFO prakticky nevyjadřuje?

Není. Město dlouhodobě zaostává v této oblasti, což byl jeden z důvodů vzniku našeho politického hnutí.

6. V Olomouci je řada historických budov, pro které hledá využití. V sousedství Muzea umění je rozsáhlý objekt Hanáckých kasáren, o kterém se krátce uvažovalo jako o variantě pro umístění SEFO. Jaký je Váš pohled na tuto možnost?

Hanácká kasárna nejsou vhodným objektem pro moderní galerii.

7. Jak by se podle Vás mělo postupovat, aby řešení SEFO pro město Olomouc, občany a kulturní veřejnost co nejpřínosnější?

Veřejně o něm diskutovat, zveřejnit zadání náplně, funkce. Ideálně vyhlásit novou architektonickou soutěž. Pokud se to nepodaří, provést nezávislé odborné posouzení návrhu z hlediska galerijní funkce, stavební techniky a nákladů, komunikovat nadstandardně s arch. Šépkou, přípravu projektu hlídat a oponovat vysoce kvalifikovanými odborníky na straně investora.

2 komentářů k zobrazení

  1. Zaorálek jako investor může potvrdit návrh SEFO bez architektonické soutěže. Obyvatelé Olomouce ale nemusí souhlasit s návrhem arch. Šépka bez soutěže. Ministr kultury si musí uvědomit že disponuje penězi daňových poplatníků a tedy i olomoučanů a tito mají právo se proti jeho rozhodnutí bránit. Navíc když tento druh stavby by zásadně změnil ráz historického centra. Někteří aktivisté z ŕad zaměstnanců MUO jsou rozhodnuti prorazit s projektem arch. Šépky bez arch. soutěźe, a považoval bych za nešťastné se takové akce finančně zůčastnit.

  2. Jen vyhlížím, kdy konečně začnou stavět dílo, které celou Olomouc pomůže vytáhnout z jakési konzervy. Vidím tu do budoucna mnoho zahraničních návštěvníků, což je ekonomický přínos pro město. Plno kulturních akcí přímo v centru. Muzeum bude mít bohatý program, ne jen tiché výstavy. Olomouc není skanzen staveb, co nám postavili předkové. Kdo pořád volá po soutěži, nezná historii příprav stavby. Nikdo si netroufl na tak složitý soubor budov, které měly určité zadání.. To je fakt. Až to bude stát a budeme mít možnost prostory projít a strávit v nich určitý čas, dojde některým rozumbradům, co vlastně odmítali. Tak je to vždy s novou stavbou, která se vymyká představě „dveře, okna, střecha, plot“. Vždy se najdou lidé bez invence a odvahy a ti nejvíc křičí pořád na stejné téma. Panorama, krásná historie, daňoví poplatníci… zpravidla pak ještě přispěchají ochránci přírod a nadčasové dílo, co nás má proslavit v Evropě, se zdrží o deset let minimálně. SEFO bohužel v tomto směru v Olomouci není jediným nositelem této skanzenové zkázy. Tak, hodně štěstí, milé SEFO 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top