skip to Main Content

Šantovka Tower v okurkové sezóně

 
V poněkud ospalých měsících olomouckého léta se chýlí k rozuzlení snaha prosadit stavbu výškové budovy v ochranném pásmu památkové rezervace. Plán podmíněně podpořila v r. 2008 městská rada. Následovaly pokusy prosadit stavbu do územního plánu (korunované úspěchem loni, kdy soud zrušil výškové limity), představení projektu veřejnosti a snaha obstarat si potřebná povolení.
V době, kdy píši tento článek, chybí investorovi výjimka z odstupových vzdáleností vůči okolním stavbám. Osud věžáku má teď v ruce krajský úřad, který rozhoduje o odvolání investora kvůli odstupovým vzdálenostem a o rozkladu Národního památkového ústavu proti souhlasu magistrátních památkářů. Město mezitím vyjednává s Ministerstvem kultury o výškových limitech a dosud odmítá přijmout stavební uzávěru, která by odsunula povolování věžáku na dobu, až budou výškové limity na pozemcích investora platit tak, jako platí jinde ve městě.
Co jsme se za uplynulé (téměř) desetiletí dozvěděli? Že souhlas pro předchozí věž BEA poskytl nestandardním postupem primátor Novotný • Že politici ignorovali a ignorují varování vlastních úředníků, odborné dokumenty, mínění osobností kulturního a společenského života počínaje špičkami české architektury, přes olomouckého arcibiskupa Mons. Graubnera, rektora UP prof. Millera a děkana filozofické f. prof. Lacha až po petice, které podepsalo několik tisíc lidí • Že město nepořídilo srozumitelné vizualizace, které by ukázaly, jak bude stavba vypadat na místě, kde má stát (uprostřed města, v průhledech z hlavních tříd) a ne na louce • Že úředníci-památkáři vystavují stavbě opakovaně souhlas navzdory památkovému zákonu i správnímu řádu – přistupují k bohatému investorovi jinak než k běžným stavebníkům • Že politici aktivně spolupracují s investorem (město je spolužadatelem o vyjádření památkářů díky plné moci primátora Majora), ale jsou pasivní v ochraně památek • Že se minulí i současní představitelé města vyhýbají veřejné debatě • Že je (podle názoru ProOl) díky klientelismu systémově oslabena ochrana památek.
9. srpna má jednat městská rada o stavební uzávěře. Podle všeho se politici zatím rozhodnout bojí – bojí se, že by je osobně žaloval investor kvůli způsobené škodě. Pokud bude rada nečinná, hrozí ale škoda olomouckým památkám. Zákon o obcích k tomu říká: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ Olomoucké památky jsou bohatstvím našeho města. Vyhýbat se odpovědnosti není na místě.
 
Psáno pro srpnové Olomoucké listy

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top