skip to Main Content

Šantovka Tower u památkářů a na radnici

Řada lidí se ptá, jak to vypadá s roky se táhnoucí kauzou Šantovka Tower. Publikujeme proto aktualizovaný stručný přehled, co se okolo Šantovky Tower dělo v posledních letech. Je to jen výsek, ať už se týká různých procesů, tak i časově, nezahrnuje třeba přehled proběhlých soudních jednání nebo různých odvolání. Celá kauza začala už před rokem 2008.

LINIE STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

 • říjen 2013 • 1. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu
 • leden 2014 • v pořadí 1. zrušující rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • září 2014 • 2. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu
 • únor 2015 • v pořadí 2. zrušující rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • podzim 2015 • v rámci reorganizace na olomouckém magistrátu obhájila vedoucí prvoinstančního orgánu státní památkové péče paní Mgr. Vlasta Kauerová svou funkci ve výběrovém řízení
 • březen 2016 • v pořadí 3. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu
 • březen 2016 • reorganizací byl zrušen odbor kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje, který plnil roli odvolacího orgánu státní pam. péče, jeho šéf pan PhDr. Garčic odchází do důchodu
 • červenec 2017 • společnosti Office Park Šantovka, s.r.o. napadá právní existenci ochranného pásma Městské památkové rezervace Olomouc (OP MPR)
 • červenec-srpen 2017 • právnička KÚOK, která vypracovala obě zrušující rozhodnutí, se vzdává práce na akci Šantovka tower pro podjatost
 • podzim 2017 • KÚOK zdržuje provedení přezkumu především s odvoláním na neukončené řízení o existenci OP MPR, Ministerstvo kultury uplatňuje marně opatření proti nečinnosti KÚOK
 • přezkum není dosud proveden – 3. souhlas je v platnosti, avšak při zahájení přezkumného řízení nad 3. ZS KrÚ posoudil ZS jako nezákonné
 • červen 2018 • 4. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu k Šantovka Tower v upravené poloze
 • poslední novela stavebního zákona neumožňuje přezkoumat samostatně závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
 • Ministrem kultury se stává olomoucký primátor Antonín Staněk

Shrnutí: obě platná rozhodnutí prvoinstančního orgánu státní památkové péče ve věci Šantovka Tower jsou s vysokou pravděpodobností nezákonná, potíž je, jak jejich neplatnost prokázat před vydáním územního rozhodnutí stavby. Po vydání územního rozhodnutí bude už velmi obtížné stavbu zastavit.

 

 

 

 

LINIE MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA – ÚZEMNÍ PLÁN OLOMOUC

 • září 2014 • Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán zakazující na podnět Ministerstva kultury jakékoli výškové dominanty na celém území města
 • únor 2015 • Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla k 31. 12. 2015 zrušena část ÚP Olomouc v ploše 03/056P (m.j. maximální výška zástavby); soud se při rušení výškové regulace v UP zabýval i tzv. politickou podporou města a konstatoval, že je neurčitá a developer se jí nemůže dovolávat
 • březen 2015 • SMOl zahájilo pořizování Změny č. II ÚP Olomouc s cílem výškovou regulaci v ploše 03/056P opět stanovit
 • listopad 2015 • Rada města Olomouce zahájila přípravu k vydání územního opatření o stavební uzávěře v předmětné ploše 03/056P, kterým by účinně mohla zabránit nezvratným změnám v území do doby pořízení Změny č. II územního plánu.
 • květen 2016 • hnutí ProOlomouc podává 1. podnět k přezkumu nečinnosti Rady statutárního města Olomouce a podnět k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti Radou Olomouckého kraje, a to v případě, pokud to vyplyne z přezkumu nečinnosti rady města.
 • srpen 2016 • Rada města Olomouce neschválila návrh rozhodnutí o námitkách, které byly uplatněné k územnímu opatření o stavební uzávěře a nedala pokyny k jeho úpravě. Následně se již nezabývala vydáním územního opatření o stavební uzávěře.
 • březen 2018 • hnutí ProOlomouc podává 2. podnět k přezkumu nečinnosti Rady statutárního města Olomouce a podnět k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti Radou Olomouckého kraje, a to v případě, pokud to vyplyne z přezkumu nečinnosti rady města.
 • červen 2018 • Rada olomouckého kraje konstatovala nečinnost Rady města Olomouce ve věci územního opatření o stavební uzávěře a vyzvala ji k přijetí rozhodnutí nebo ukončení řízení ve lhůtě 5 měsíců a odmítla věc řešit v přenesené působnosti
 • červen 2018 • olomoucké zastupitelstvo v tajném hlasování neschválilo rozhodnutí o námitkách – krok podmiňující přijetí Změny č. II Územního plánu Olomouc
 • červenec 2018 • Rada města na svém zasedání nevyhlásila stavební uzávěru ani neukončila řízení o ní, neboť ani pro jeden postup se nenašlo mezi radními dost hlasů

Shrnutí: jednáním rady města i zastupitelstva se nenaplňuje smysl stavebního zákona, že zrušená část územního plánu bude nahrazena novým územním plánem či změnou územního plánu (§55, odst. 3 SZ), a neplní se cíle a úkoly územního plánování (§18 SZ). Po 3 letech od rozsudku o zrušení výškové regulace na ploše 03/056P neplatí na tomto jediném místě v Olomouci výškové omezení pro stavby, což je v rozporu s požadavkem ochrany kulturní hodnoty území (urbanistického a architektonického a archeologického dědictví) a umožňuje se ve vzniklém právním vákuu povolit výstavbu, která je v rozporu s veřejným zájmem.

 

SMLUVNÍ VZTAH MĚSTA OLOMOUCE S DEVELOPEREM ŠANTOVKY TOWER

 • říjen 2010 • Smlouva o spolupráci v oblasti infrastruktury a budoucích smlouvách ze dne 6. 10. 2010 mezi Statutárním městem Olomouc a SMC Development a.s.
 • léto 2016 • členové rady města údajně obdrželi před jednáním o stavební uzávěře dopis investora Šantovky tower, který se měl týkat možného uplatňování odpovědnosti za škodu vůči jejich osobám (neověřeno)
 • prosinec 2016 • Memorandum Squire Patton Boggs, v.o.s. ve věci Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi SMC Development a.s. a Statutárním městem Olomouc
 • 1. pololetí 2017 • ke smlouvě byly zpracovány ze strany SMOL dva právní rozbory

 

pozn. úvodní foto je z prezentace prof. Voženílka na zastupitelstvu 4. 6. 2018

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top