skip to Main Content

Šantovka Tower proti památkám v otázkách a odpovědích

 
Počátkem června dostal potřetí v řadě schvalovací razítko památkářů olomouckého magistrátu projekt výškové bytové budovy Šantovka Tower. Oba předchozí souhlasy zrušil pro nezákonnost krajský úřad. Ostatní instituce a orgány, jako jsou Národní památkový ústav či Ministerstvo kultury, zastávají opačný názor než odbor magistrátu vedený paní Mgr. Kauerovou.
 
Příběh Šantovka Tower jste přirovnali k telenovele, ve které se už mimo právníků nikdo nevyzná. Jaký je tedy dnešní stav?
Jsou vytvořeny předpoklady pro to, že přes samosprávu a státní správu může projekt Šantovka Tower projít, i když nebude řádně odborně posouzený vzhledem k památkové legislativě:

  • od 1. 1. 2016 je zrušená výšková regulace v územním plánu,
  • změna olomouckého územního plánu (výškové regulace) se protahuje při projednávání, později může být protahována vedením města i vůbec neschválena zastupiteli,
  • neochota městské rady přijmout dočasnou stavební uzávěru do pořízení změny územního plánu i nepřímá podpora záměru Šantovka Tower jinými způsoby,
  • nové, 3. souhlasné stanovisko magistrátní památkové péče (2 předcházející byla zrušena pro zjevnou nezákonnost krajským úřadem),
  • reorganizace na krajském úřadě – odvolací orgán přišel o odborné vedení.

 
Investor zřejmě čeká na výjimku z odstupových vzdáleností. Pokud by ji měl, mohl by začít s realizací?
Investor má pohromadě většinu potřebných vyjádření a souhlasů, nyní i včetně kontroverzního památkářského. Město mu při jejich obstarávání vycházelo vstříc – například bylo spolužadatelem o vydání stanoviska památkářů.
Z důležitějších věcí teď chybí investorovi zřejmě jen ona výjimka z odstupových vzdáleností. Pokud ji získá a pokud město nepřijme stavební uzávěru, může proběhnout územní řízení a po něm stavební řízení.
 
Někdo z odpůrců záměru se zřejmě odvolá ke krajskému úřadu. Kdo to bude?
Dá se čekat, že Národní památkový ústav požádá krajský úřad o přezkumné řízení. Je na rozdíl od magistrátních památkářů přesvědčen, že Šantovka Tower neodpovídá památkovému zákonu a tomu, že olomoucké centrum je jednou z nejvýznamnějších památkových rezervací v naší zemi.
Pokud se nedohodne investor se sousedy, mohou i oni napadat jednotlivá řízení. Že by totéž udělalo město Olomouc, které bylo a bude účastníkem některých řízení, by po dosavadních zkušenostech mohl čekat jen nenapravitelný optimista.
 
Jaká je šance, že krajští úředníci se zachovají jako v minulosti a rozhodnutí magistrátu zruší?
Koncem března byl přes nesouhlas řady krajských zastupitelů zrušen Odbor kultury na krajském úřadě. Odbor kultury byl odvolacím orgánem, který v předchozích letech obě nezákonná stanoviska magistrátních památkářů zrušil. Nový odvolací orgán – Odbor strategického rozvoje – nemá v čele odborníka na památkovou péči.
Nedávné znovupotvrzení paní Mgr. Kauerové ve funkci hlavní olomoucké magistrátní památkářky a zároveň likvidace samostatného odvolacího orgánu na Olomouckém kraji nestrannosti a odbornosti památkové péče určitě neprospěly. Je možné, že účelem obou změn bylo oslabit fungování památkové péče a Šantovku Tower přes úřady protlačit.
 
Byla by pak jedinou překážkou pro investora stavební uzávěra?
Výškovou regulaci na stavebním pozemku zrušil loni soud a od té doby se pracuje na změně územního plánu. Ta potvrdí původní výškové limity nebo stanoví nové. Bylo by férové, aby do doby, než se standarním postupem prodiskutuje a schválí nová regulace, město přijalo stavební uzávěru.
Je to jediná spolehlivá spolehlivá pojistka proti tomu, aby investor využil právního ‚okna‘, které se mu od 1. 1. 2016 otevřelo. Pro všechny ostatní parcely a stavebníky v Olomouci výšková omezení daná územním plánem platí.
Bohužel městská rada neustále přijetí stavební uzávěry různými způsoby protahuje a odkládá. Vypadá to, že ji přijmout ve skutečnosti nechce. Podali jsme proto Radě olomouckého kraje podnět, aby nečinnost městské rady řešila.
 
Radnice nejspíš zopakuje, že se blíží volby a na tématu se snaží všichni zviditelnit. Snaží?
Kauze Šantovka Tower se věnujeme kontinuálně od roku 2011, kdy se motiv výškové budovy objevil v návrhu územního plánu. Problém vidíme jinde: vedení naší radnice mlčí k otázce, jestli stavbu Šantovka Tower podporuje či ne i k obavám části olomoucké veřejnosti z poškození památkového charakteru města. A v praktických krocích radnice umetá investorovi cestu k získání územního rohodnutí.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top