skip to Main Content

Rozpočet 2021 stojí na vodě. ProOlomouc nepodpoří devastaci infrastruktury ani likvidační zadlužování

Nejdůležitější bod na programu dnešního zastupitelstva je návrh rozpočtu na rok 2021. Otázku rozpočtu projednával dvakrát finanční výbor a nedal doporučení návrh rozpočtu schválit. Nemalá část členů výboru po seznámení se s návrhem rozpočtu, který nereflektuje rozsáhlé daňové změny projednávané v parlamentu, doporučuje přijmout rozpočtové provizorium. Jak se dívají na předložený návrh rozpočtu zastupitelé ProOlomouc?

Navržený rozpočet je nereálný a nepravdivý

Návrh rozpočtu nezahrnuje propad příjmů vyplývající ze změn daňového systému projednávaných v parlamentu a případné kompenzace tohoto výpadku. Očekávané dopady jsou -40 mil. Kč, v případě neschválení kompenzací obcím až -200 mil. Kč. V návrhu rozpočtu jsou dále značně nadhodnoceny příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 127 mil. Kč (podrobněji níže).

K nadhodnoceným příjmům se navrhuje příliš malá úspora provozních výdajů 1,7 %. Některé provozní výdaje dokonce mají růst např. mzdy o 1,5 % či velké opravy o 30 %, kde za růstem stojí zejm. rekonstrukce střechy zimního stadionu za 56 mil. Kč.

Při sestavení rozpočtu byla porušena zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů. Rozpočet je prezentován formálně jako vyrovnaný, i když víme, že příjmy i výdaje jsou v něm uvedeny nereálné. Rozpočet je ve skutečnosti navržen schodkový, protože koalice nesplnila „domácí úkol“ šetřit.

Pokračuje podfinancování vodovodů a kanalizací

Pokračuje odklánění peněz potřebných na obnovu 7miliardového vodárenského majetku. Dlouhodobé tunelování infrastruktury majetku bude znamenat fatální problémy se zabezpečováním dodávek vody a provozem kanalizace v horizontu let 2030 a dál.

rokskutečnost / plán obnovy / plněnínájemné MOVO (peníze na obnovu)
202193(106) mil. (?) / 126 mil. – 74(84) % (?)177 mil.
202094 mil. (?) / 126 mil. – 75 % (?) 157 mil.
201989 mil. / 126 mil. – 71 %  136 mil.
201871 mil. / 115 mil. – 62 %134 mil.
201780 mil. / 115 mil. – 70 % 133 mil.
201652 mil. / 115 mil. – 45 %131 mil.
2016-2020: schodek v obnově -211 mil. Kč

Letošní plán investic do obnovy vodárenské infrastruktury má zřejmě ještě jeden háček. Plánované investice v r. 2021 tvoří z převážné části přeložky vodovodů a kanalizací v rámci výstavby tramvajové trati II. etapa za 88 mil. Kč. Nejnákladnější částí má být přeložka kanalizačního sběrače v ul. Zikova (délka přes 600 m, DN 1,2~1,8m). Zpracovaný plán obnovy kanalizační sítě ovšem neuvádí, že by tento kanalizační řad ze sedmdesátých let měl být rekonstruován před rokem r. 2043. Budeme žádat o prověření, zda peníze určené na obnovu infrastruktury nejsou vynakládány na novou investici.

Plánovaný výprodej nemovitostí za 127 mil. Kč je nadhodnocený a opřený o prodej „rodinného stříbra

Návrh rozpočtu 2021 předpokládá masivní výprodej majetku města v rozporu s Dlouhodobou koncepcí nakládání s nemovitým majetkem. Významnou část příjmů lze získat jen se zahrnutím objektů z kategorie B a A koncepce – podmínečně prodatelných a určených k ponechání v majetku města. Seznam nemovitostí určených k prodeji zastupitelé navzdory žádosti nedostali. Není tudíž ani prokázáno, že půjde o hospodárný postup a postup v souladu s dlouhodobými potřebami SMOL. Ačkoliv to důvodová zpráva neuvádí, plán získat z prodejů majetku 127 mil. Kč předpokládá prodej jednoho ze zbývajících velkých městských paláců, které dle přijaté koncepce nakládání s nemovitým majetkem mají zůstat v majetku města.

Není také uvěřitelné, že se prodeje v takové výši podaří zrealizovat: plán prodejů pro letošek byl 74 mil. Kč, skutečný zisk bude 14 mil. Kč. Při takové míře úspěšnosti bychom získali v r. 21 místo 127 miliónu jen 24.

Investice na dluh

Naší hlavní výhradou je, že Olomouc na investice ve výši 573 mil. Kč nemá peníze a bude se dál zadlužovat. Investice budou hrazeny z úvěru, dotací a nájemného z MOVO. Z vlastních prostředků město zaplatí podle slov pana náměstka Bačáka pouze 9 milionů! Nesouhlasíme s čerpáním úvěru, který má splátky odložené až na příští volební období (nyní splátky 125 – 137 mil. Kč, v příštím volebním období ~170 mil. Kč.)

Nesouhlasíme s výstavbou prodloužení tramvajové trati na Novosady. Důvodů pro to máme víc:

  • investice nepřinese úspory, ale vyšší provozní výdaje,
  • špatné urbanisticko-dopravní řešení – projekt znehodnocuje budoucí městskou třídu Schweitzerova a přilehlé zastavitelné pozemky špatným trasováním tramvajové trati,
  • vysoké investiční náklady (=zadlužení).

Podívejme se na investice z pohledu veřejných prostranství. Do bezpečnosti a mobility (přechody, cyklostezky) koalice navrhuje investovat 25 mil. Kč, pouhá 4 % z celého objemu investic (Jantarová stezka Hodolanská Libušina, kruháč Droždín, lávka přes Sitku v Černovíře, propojení cyklostezky U dětského domova). Lepší to není ani z pohledu investování do městských částí – rozpočet jim nepřináší téměř nic mimo malých investic do škol.

Z konkrétních investic dál nesouhlasíme s přípravou výstavby nové budovy magistrátu v Hejčíně naproti gymnáziu pro cca 100 úředníků. Návrh nevychází ze žádné koncepce budoucího řešení magistrátu a lokalita je pro magistrát nevhodná z hlediska dopravní dostupnosti. Vrcholem nesoudnosti je pak výdaj 2 mil. Kč na vodopád v Bezručových sadech.

Nepravdivý rozpočet nelze přijmout, řešením je rozpočtové provizórium

Zastupitelský klub ProOlomouc předložený návrh rozpočtu nemůže podpořit kvůli porušení zásady reálnosti a pravdivosti rozpočtu na straně příjmů a z toho plynoucí faktické schodkovosti rozpočtu. V souladu s usnesením finančního výboru podpoříme návrh rozpočtového provizória.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top