skip to Main Content

rozpočet 2016 • PENÍZE NA SPORT

Psát o penězích, které dává Olomouc na sport, je pouštět se na tenký led. Nejen proto, že na předvolební heslo ProOlomouc „Podporovat budeme sport pro děti, mládež a seniory“ se snesla jediná kritika našeho programu. Také proto, že na jedné straně je většina Olomoučáků hrdá, když se daří Kohoutům nebo Sigmě, ale na druhé straně financování sportu není jednoduchá a přehledná věc. Nemusíme připomínat rovnou policejní vyšetřování kolem peněz v olomouckém hokeji, stačí si přečíst smlouvu na pronájem zimního stadiónu nebo se vrátit ke sporům o účast města v SK Sigma Olomouc.

Co se dozvíme z návrhu rozpočtu na rok 2016?
Sport, tělovýchova a rekreace celkem: 114,6 mil.
Podíl z rozpočtu města: 5,6 %
Sportovní zařízení města: 76 mil.
z toho
zimní stadión (HCO, s.r.o.): 13,8 mil.
plavecký stadión (Oltherm&TD, a.s): 19,2 mil.
aquapark (Aquapark Olomouc, a.s.): 43 mil.
Granty sportovním oddílům a organizacím: 22,2 mil.
Propagace na sportovištích: 10,8 mil.
Investice – dětská hřiště: 4 mil.
Ostatní na sport a rekreaci: 1,6 mil.
z toho
malé rekreační plochy: 1,1 mil. Kč
sport. akce centra Semafor: 0,2 mil.
vyhledávací studie – sport a rekr. zařízení: 0,2 mil.
Je 114 miliónů na sport a rekreaci u města, které se nemůže dostat z dvoumiliardového dluhu, přiměřený a rozumný výdaj? Nebo sem raději nepočítat 43 mil. na aqupark, který je spíš než sportovištěm pomníkem nezodpovědnosti? Je zbylých 71,6 mil. dost? Na rozdíl od minulých let jsme v rozpočtu nenašli nákupy akcií, větší stavební akce nebo nové projekty typu hokejová aréna.
Návrh rozpočtu 2016 neobsahuje jak budou rozděleny granty. Pro ilustraci proto pár čísel z r. 2015: 9 mil. HCO, 4 mil. SK Sigma MŽ, 2,7 mil. kanoisté, 2 mil. atletický klub, 2 mil. Holický fotbal, 2 mil. házená Zora, 1 mil. freestyle park Neředín. A proč uvádíme v kapitole ‚sport‘ 10,8 mil. na propagaci města a městských organizací? Odpověď je jednoduchá – v loňském roce byl o 9 mil. Kč vyšší balík peněz na granty. Jde tedy zřejmě pořád o formu podpory sportu.
Podpora sportování v Olomouci trpí podobným neduhem jako podpora kultury: nemá vizi a plán do budoucnosti a není transparentní. Proto může radnice 15 let jednat o tom, co se zimním stadiónem, proinvestovat přitom mnoho miliónů do nerealizovaných projektů i nekoupit klíčovou strojovnu chlazení – a pořád nevědět, co si se stadiónem počne a jak chce hokej podporovat. Proto neexistuje transparentní systém přidělování peněz z grantů, proto také podle názoru ProOlomouc nemá dostatečnou podporu vytváření prostředí pro běžné sportování a pohybové aktivity. I když v tom se situace pomalu zlepšuje, viz postavené inlinové stezky, obrovská popularita olomouckého půlmaratonu nebo vlaštovka v podobě venkovního posilovacího hřiště na Povlu.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top