skip to Main Content

rozpočet 2016 • O KULTUŘE

Olomouc dává dlouhodobě na kulturu vysoký podíl městských peněz. Nenápadné pohyby v číslech mohou do budoucna přinést v oblasti kultury změny.
Příspěvkové organizace (divadlo, filharmonie, knihovna)
2015: 159,1 mil.
návrh rozpočtu 2016: 160,9 mil.

Granty na kulturu (neziskovkám a jiným organizacím):
2015: 14,5 mil.
návrh rozpočtu 2016: 12,8 mil.
dtto bez Muzea Umění: 8,6 mil.
Kultura v rozpočtu 2016 celkem: 173,6 mil.
Podíl kultury na rozpočtu: 8,5 %
.. a pro srovnání v Brně: 6,6 %,
Koalice pokračuje v mírném navyšování rozpočtu svých příspěvkový organizací, které odráží snahu české vlády o růst platů veřejných zaměstnanců. Nedávný audit Moravského divadla ukázal, že mezi městem a jím zřizovanou organizací chybí jasně nastavený systém vyhodnocování činnosti divadla.
Velkých škrtů se dočkají všechny ostatní kulturní organizace. Plánovaný poměr v rozdělování peněz mezi příspěvkovkami a ostatními kulturními aktivitami je 93 ku 7. Zatímco běžní Olomoučané asi nemají pocit, že by téměř všechnu kulturu ve městě tvořily Moravské divadlo, filharmonie a knihovna, vedení města zastává jiný názor.
Festivaly s celostátní reputací, nezávislá divadla, hudební kluby, galerie i řada dalších projektů se budou muset vyrovnat s tím, že již druhý rok po sobě klesá celková částka rozdělovaná v grantech. Vzhledem k tomu, že mezi ,,grantové projekty“ se v současné době počítá také Muzeum umění, navrhuje se skutečný pokles dotací meziročně o 17 procent. Protože se granty snižují už druhý rok po sobě, jedná se o poměrně velký zásah, který se na podobě olomoucké kultury nemůže neprojevit.
Nejasný zůstává nadále systém rozdělování grantů, který nemá koncepci a transparentní kritéria.
Co si o financování kultury v Olomouci myslíte? Je kultura pilířem olomoucké identity a jsou proto vysoké výdaje na kulturu opodstatněné? Souhlasíte s rozdělováním peněz mezi kamenné instituce a tzv. živou kulturu v poměru 93 : 7 ? Mělo by se rozlišovat v přidělování grantů (např. mezi komerční a nekomerční kulturou) a jak?

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top