skip to Main Content

Řešení bezdomovectví? Bydlení

V Olomouci se dlouhodobě potýkáme s růstem počtu lidí bez domova a s tím spojenými problémy, které řada občanů nese s nelibostí a obavami o svou bezpečnost.  Tradičně je u nás počet těchto lidí vyšší i tím, že město je významný dopravní uzel, jsme velká a anonymní krajská metropole atd. Bezdomovectví má své hlubší příčiny, na které se u nás veřejná debata nezaměřovala.

Navzdory tomu, že máme tendenci považovat bezdomovectví obvykle za patologický projev osobnostního selhání, jeho příčiny nemusí být na první pohled zřejmé. Málo se například ví, že spousta lidí na ulici má nediagnostikované duševní onemocnění, nebo psychické poruchy. To pak může být příčinou, proč lidé selhávají v běžných záležitostech, případně se jim to ztěžuje návrat do společnosti, zvlášť pokud se k obtížím přidává patologický životní styl ulice spojený s alkoholem. Jednoduché řešení samozřejmě neexistuje, ale dlouhodobě se vyplatí více investovat do prevence, do terénní práce, ať už s lidmi, kteří na ulici jsou, nebo s těmi, kterým tomu kvůli duševnímu stavu teprve hrozí, aby se mohla včas stanovit vhodná diagnóza nebo patřičná medikace. Bohužel, na letošek se celkový objem finančních prostředků do některých sociálních služeb spíše snižuje.

Jak už ale název této skupiny osob napovídá, bezdomovectví souvisí především s absencí bydlení. I v Olomouci se dnes i běžné bydlení stává pro široké vrstvy obyvatel vzácnou komoditou a samotné město vlastní bytů tak málo, že je často nemůže nabídnout ani těm nejpotřebnějším. V minulosti se na radnici prosazoval přístup, že nejlepším řešením pro bytovou otázku je trh a soukromé vlastnictví, ve velkém se prodávaly byty i pozemky, podporovala se výstavba soukromých developerů Dnes jsme v situaci, kdy sklízíme „plody“ tohoto přístupu, město prodalo drtivou většinu svých původních bytů a zbývající pronajímá uchazečům podle výše daru, který jsou ochotni městu složit. Přitom například podle čerstvé analýzy Platformy pro sociální bydlení patří, co do počtu osob nebo rodin v bytové nouzi, v rámci republiky Olomoucko mezi jedno z nejvíce zatížených území. Svou roli samozřejmě sehrává i velké množství lidí v exekuci. Předpokládat, že z dlouhodobé perspektivy vyřešíme otázku bezdomovectví, aniž bychom se začali opravdu aktivně zabývat rozvojem dostupného asociálního městského bydlení je iluze a lze očekávat, že lidí na ulici bude spíše přibývat.

Vaše otázka směřovala na problémy veřejného pořádku a soužití občanů s lidmi bez domova v  problematických lokalitách v centru města. V ProOlomouc jsme jednak dlouhodobě pro přemístění denního centra pro lidi bez domova mimo historické jádro.  Bohužel minulé ani současné vedení města v tomto směru nepodniklo žádné viditelné kroky směřující k realizaci. Jiná věc je působení městské policie. V materiálu, který nyní připravila pro komise městských částí, se správně konstatuje, že bezdomovectví je hlavně sociální, nikoliv bezpečnostní problém. Bezdomovci se opravdu téměř nepodílejí na trestné činnosti. Vlastně se bavíme o několika desítkách osob, kteří se na veřejnosti pod vlivem alkoholu opakovaně chovají hrubě a nevhodně a způsobují tím veřejné pohoršení.  Bohužel se ze strany policie často objevuje argumentace, že současné možnosti a legislativa jim pro efektivnější zjednávání pořádku svazují ruce. Ať už si o zdůvodnění myslíme cokoliv, pokud se ukazuje, že tradiční postupy nepřinášejí výsledky, možná nastal čas vyzkoušet jiné. V některých obcích se městské policii v případě veřejného pořádku osvědčilo větší využívání preventivních programů, například tzv. Asistentů prevence kriminality. Jedná se o civilní zaměstnance městské policie, kteří mají jasně vymezené lokality působnosti a svou neustálou přítomností a důsledným upozorňováním na porušování pravidel konfrontují problematické jedince s jejich nevhodným chováním. Tento nástroj pochopitelně nelze mechanicky přenést do podmínek Olomouce, město by se ale mohlo inspirovat a usilovat o vytvoření nástroje na podobných principech. Jak už jsem ale zmínil, přitom všem se neobejdeme bez větší prevence a hlavně podpory bydlení s podporou spolupráce zapojených subjektů.

Tento text vyšel ve zkrácené a upravené verzi v Politické koridě na webu www.olomouckadrbna.cz

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top