skip to Main Content

Rozhodování úřadů a soudů o Šantovka Tower z hlediska památkové péče

 
• 1. souhlasné rozhodnutí odd. památkové péče Magistrátu města ve věci Šantovka Tower (závazné stanovisko ze dne 3. 10. 2013, čj. SMOL /183376/2013/OS/PP/Ka)
• 1. zrušující rozhodnutí krajského úřadu (ze dne 23. 1. 2014, čj. KUOK 8022/2014)
• Proti rozhodnutí krajského úřadu podal žadatel u krajského soudu žalobu, která byla zamítnuta (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2014, č.j. 22 A 39/2014 – 44).
• Následně podal žadatel kasační stížnost, která byla také zamítnuta (rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne  8. července 2015, č.j. 10 As 97/2014 – 127).
• 2. souhlasné rozhodnutí odd. památkové péče Magistrátu města ve věci Šantovka Tower (ze dne 12. 9. 2014, č.j. SMOL/193620/2014/OS/PP/Ka)
• 2. zrušující rozhodnutí krajského úřadu (ze dne 12. 2. 2015, č.j. KÚOK 14886/2015)
• Proti rozhodnutí krajského úřadu podal žadatel u krajského soudu žalobu, která byla zamítnuta (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2015, č.j. 65 A22/2015-54) s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury.
• Dále podal žadatel odvolání k Ministerstvu kultury, které je zamítlo jako nepřípustné (rozhodnutí ze dne 8. 6. 2015, č.j. MK 34 601/2015 OPP).
• Žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad. Ministr kultury dne 21.10.2015 pod č.j. MK 62770/2015 OLP odložil podnět k povedení přezkumného řízení.
• Dne 22. 9. 2015 podal žadatel ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8. 7. 2015 č.j. 10 As 97/2014-127 a usnesení KS ze dne 10. 4.2014 č.j. 22 A 39/2014-44. Ústavní soud ještě nerozhodl.

1 komentář k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top