skip to Main Content

Radnice v poločase. Navzdory oslavám politiků zatím občané nevyhrávají

S velkou pompou vyšla vázaná brožuraPlníme programové prohlášení rady města 2018–2022. První poločas“. Na 124 stránkách rozebírá údajné úspěchy současné koalice. Skutečnost je však mnohem méně lichotivá. V čem například s radnicí nelze souhlasit❓

Zodpovědně hospodaříme s městskými nemovitostmi? – místo koncepce nakládání s nemovitostmi máme po dvou letech prostý seznam, přičemž výprodej stále pokračuje.

Obnovujeme městské vodovody a kanalizace? – ano obnovujeme a mírně navyšujeme, přesto je dluh za poslední 2 roky téměř 70 mil. Kč oproti zákonnému plánu obnovy.

Zefektivňujeme řízení městských firem a příspěvkových organizací? – došlo k formální změně řízení městských akciových společností, ale základní kámen, kterým jsou vlastnické politiky města, neexistuje a nebyl projednán.

V jarním období zpřísněných protiepidemických opatření jsme jako jediné město v ČR zvládli i on-line jednání zastupitelstva? – při rychlém pohledu na internet zjistíme, že ani tato informace není pravdivá (např. Česká Lípa též jednala online na úrovni města).

S veřejností projednáváme rozvojové projekty a koncepční dokumenty města? – bohužel jen tam, kde musíme. Např. Koncepce rozvoje bydlení, Koncepce podpory sportu či již zmíněná Koncepce nakládání s nemovitostmi byly projednané s opozicí, odbornou veřejností i s občany buď nedostatečně, nebo vůbec.

Necháme si poradit? – odborné komise Rady města stále nejsou většinou odborné, ale primárně rozhodují politické nominace, totéž platí u již zmíněné změny řízení akciových společností.

Postupně digitalizujeme? – za digitalizaci jsou považovány podklady zastupitelstva do tabletu, stejně jako to, že město plní zákon a využívá datovou schránku. Debata s veřejností nad řešeními nulová.

❌ Připravujeme koncepci dostupného a sociálního bydlení na období 2021–2027? – slíbeno bylo 20 postavených bytů, nestojí dosud žádný, schválená a projednaná Koncepce rozvoje bydlení neexistuje.

Zpřístupňujeme otevřená data? – existuje 17 datových sad – jak to vypadá, když to nějaké město myslí s otevřenými daty vážně, je možné zjistit např. v Brně, což je patrné už z internetové adresy.

Digitalizujeme naše služby a posilujeme on-line komunikaci s občany? – poplatek za komunální odpad prý mohou všichni platit přes internet, což sice mohou již více než 10 let, ale stále to v roce 2021 udělají tak, že si opíšou platební údaje z textu na webu města a odešlou. Jak se platí v moderním městě, to se pro změnu můžeme podívat např. v Ostravě.

Zavádíme moderní technologie do fungování městské hromadné dopravy? – platby kartou v MHD slibujeme už druhým rokem a výsledek nikde.

Uvedené příklady byly vybrány namátkou pro ilustraci, jak si radnice představuje „plnění“. Nelze tvrdit, že se nesplnilo nic, ale řešení jsou až příliš často polovičatá, či dokonce existují pouze na papíře ve formě slibů. Druhý poločas už půl roku běží, ale změna stylu je v nedohledu.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top