skip to Main Content

První zastupitelstvo, druhé volební období

Noví zastupitelé ProOl Marcela  Škvařilová, Martin Lubič, David Helcel, Petr Macek a další čtyři desítky zastupitelů složily slib zastupitelů do rukou primátora Staňka. Vzápětí byl zvolen novým primátorem Miroslav Žbánek a rada města složená z koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a SpOLečně. ProOlomouc v hlasování nepodpořilo novou městskou radu ze stejného důvodu, proč jsme do koalice s jádrem ANO a ODS nevstoupili – podle našeho názoru nepřinese změnu, kterou žádali voliči: 72% voličů volilo opoziční a nové strany.

Zastupitelstvo ustavilo finanční a kontrolní výbor. V obou výborech koalice prosadila nadpoloviční většinu svých zastupitelů. Předsedou finančního výboru zastupitelstvo schválilo Viktora Ticháka (Piráti a Starostové), předsedou kontrolního výboru Davida Alta (SPD a SPOZ). O funkci předsedy kontrolního výboru usiloval náš Pavel Grasse a podpořili nás Piráti se Starosty. Koalice a zbytek opozice upřednostnili kolegu z SPD a SPOZ. V řadě hlasování, která jsou čitelným indikátorem rozložení sil a vztahů, se začala objevovat obdoba z minulého volebního období, kdy koalici věrně podporovali komunisté. Z dnešního jednání to vypadalo, že nyní by koalice mohla mít tichou podporu z řad SPD-SPOZ, KSČM a ČSSD.

Při schvalování členů rady jsme nepokládali za potřebné poukazovat na kvalifikační předpoklady ke zvoleným agendám, či že některé agendy nejsou rozloženy mezi členy rady vhodně. Je věcí nové rady, aby předvedla, co umí. U obsazení funkce tzv. pověřeného zastupitele, což je funkce důležitá v přípravách změn územního plánu, jsme ovšem ‚pro pořádek‘ navrhli protikandidáta k osobě kolegy architekta Michala Giacintova (KDU-ČSL), který nepůsobí v oboru územního plánování. Architekt Pavel Grasse má s touto činností letité zkušenosti z řady českých měst a zpracovaných územních plánů. V hlasování jsme neuspěli i přes podporu Pirátů-STAN.

Vzávěru vystoupili tři občané k tématu stavby protipovodňových opatření a urgovali mizivou odezvu na jejich předchozí stížnosti. Orgány města nejsou povinny na dotaz občana položený na zastupitelstvu reagovat. Osvojil jsem si proto dotazy a požádal o odpovědi – zastupiteli orgány města odpovědět musí. Primátor Žbánek přislíbil, že se bude rada města podněty obyvatel nábřeží zabývat.

V závěru vystoupil také končící náměstek Aleš Jakubec. Ve výborném projevu shrnul své zkušenosti, koncepce které inicioval (Strategický plán, PUMO) a připomněl, že minulé zastupitelstvo nechalo nedořešenou ‚díru‘ v územním plánu, neboť nepřijalo výškovou regulaci na pozemcích u Tržnice. Uvedl, že jako občan bude žádat po nových zastupitelích informace a angažovanost a že se chce jako aktivní občan na správě města podílet.  

Následující zastupitelstvo bude zasedat v polovině prosince, těžištěm bude rozpočet města na příští rok. Urgentní je také otázka výškové regulace: stále hrozí, že záměrně udržované díry v územním plánu využije investor výškové stavby a získá územní rozhodnutí bez ohledu na ochranu památek a platnou legislativu.

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top