skip to Main Content

ProOlomouc na zastupitelstvu 16. 5. 2016

Na minulém zastupitelstvu jsme navrhli revizi územní studie US-61 „PAVLOVICKÁ“, protože vymezila málo prostoru pro křižovatku Na Pile a oproti tomu, co je nakresleno v územnímu plánu, plochu přidala nákupnímu parku Bělidla. Důsledkem bude stísněný prostor křižovatky i to, že tudy budou moct cyklisté jezdit jen v jízdních pruzích spolu s automobily, což na tak dopravně zatížené křižovatce není bezpečné. Koalice minule náš návrh na revizi odmítla. Náměstek Jakubec slíbil, že situaci projedná s investorem obchodního centra. Jak se dalo čekat, nevyjednal vůbec nic. Dál se problémem nehodlá zabývat. Reagovali jsme na to připomenutím, že koalice ve svém programovém prohlášení uvádí, že bude usilovat o komfortní a bezpečnou dopravu. Primátor Staněk to komentoval, že ‚bere na vědomí‘.
V majetkoprávních věcech nebylo nic výrazného (za řadou položek z dlouhého seznamu koupí a prodejů se ovšem skrývají složité vztahy mezi městem a vlastníky nemovitostí či zájemci o ně).
Následující bod – rozpočtové změny – byl nejdéle projednávaný. Otázky opozice vzbudily především přidělené granty. 450 000,- pro provozní náklady Moravské vysoké školy odůvodnila koalice tak, že to MVŠ dostává každý rok (od 2008?) a že letos je částka nejnižší. To ovšem není seriózním zdůvodněním nemalého výdaje z veřejných peněz (dalších 100 000,- dostala BEA 4 Juniors o.p.s.).
Zastupitele zaujalo 120 000,- pro Draps s.r.o. – prý jde o módní katalog s modely na pozadí olomouckých památek. Radní Petřík (ČSSD) to obhajoval tím, že jde o efektivní propagaci města. Zastupitel Feranec (ANO) upozornil na 80 000,- pro spolek Moravský labyrint z.s., který je personálně propojený s PR aktivitami senátora Tesaříka. Diskutovalo se i o 350 000,- pro Garden Food Festival (následně na FB zaznělo, že nájemné od Flóry bylo vyšší než grant – pokud je to pravda, festival de facto podporovaný nebyl, ovšem PR tým ČSSD i tak akci využil).
Za ProOlomouc jsem položil otázku v souvislosti přidělením grantu spolku Baletní studiu při Moravském divadle, zda byla vzata v úvahu výroční zprávu spolku. Důvodem dotazu bylo to, že Baletní studio má s divadlem rozsáhlé obchodní vztahy a dříve výroční zprávy neuveřejňovalo. Odpověď náměstka Urbáška byla útočná, ale nevyplynulo z ní, zda se město o hospodaření spolku působícího „pod střechou“ Moravského divadla zajímalo či ne. Vyplývá z toho, že opozice by měla transparentnosti vztahu MDO a Baletního studia nadále věnovat pozornost.
Při debatě o udělováním grantů požadoval zastupitel Bednařík (OpO) transparentnější informování o udělených grantech. Koalice na to nereagovala vstřícně. Výběr z dalších zajímavých rozpočtových změn: 470 tisíc na opravy a údržbu parkoviště v přednádraží (na které jdou vysoké sumy z každého rozpočtu), mnohasettisícové částky ušetřené ve výběrových řízeních se přesunuly do projektů pro vodárenství; o 1/3 – necelých 7 mil. budou vyšší náklady na rekonstrukci sítí v ulici Neředínské, kde projektant neověřil, jaký je stav podloží komunikace – podle náměstka Žáčka (ČSSD) bude město peníze vymáhat.
Náměstek Major (ODS) v dalším bodě seznámil zastupitelstvo s tím, že město v r. 2015 velmi dobře hospodařilo. Způsobil to výrazný propad příjmů v 1. polovině loňského roku, který přiměl radnici začít intenzivně šetřit na provozních nákladech (18 %), investicích (19,5 %) i velkých opravách (5 %). Celková úspora výdajů byla 6,3 %. Protože se příjmy v 2. polovině roku zvedly a skončily nakonec o 2,75 % v plusu, byl výsledk hospodaření pozitivní a promítl se do výrazného poklesu zadlužení města na 1,918 mld. Důsledkem je podle náměstka Majora i zlepšení ratingu města, které bude zanedlouho oznámeno.
Významným bodem bylo schválení smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomoucí, která pověřuje Olomouc částečnou administrací dotační strategií ITI. Uzavření smlouvy bylo podmínkou, aby olomoucká aglomerace mohla čerpat asi 5 miliard dotací. Na druhou stranu ze smlouvy vyplývá pro Olomouc nemalý závazek – povinnost hradit škodu při porušení právních předpisů – například kdyby se někdo zmanipuloval výběr a hodnocení předkládaných projektů. Ačkoliv rozhodování o smlouvě je v kompetenci Rady města, přesunula Rada odpovědnost na zastupitelstvo se zdůvodněním, že naplňování smlouvy bude dalece přesahovat toto volební období. ANO navrhlo rozšířit usnesení pověřující tajemníka Večeře podepsat smlouvu o povinnost zapracovat do interních směrnic magistrátu řídící a kontrolní systém. ProOlomouc navrhlo, aby pokud o smlouvě nyní rozhoduje zastupitelstvo, rozhodovalo i o případných pozdějších změnách smlouvy. S oběma úpravami bylo uzavření smlouvy o ITI zastupitelstvem schváleno.
Dalším bodem bylo pojmenování nových ulic. Na Nových Sadech bude Nebeská, ve Chválkovicích za mlýnem Františka Hofšnajdra. Diskuzi i přestávku v jednání zastupitelstva si vynutil návrh pojmenovat novou ulici na Šibeníku po Jiřím Pelikánovi. Dostali jsme podnět od občana, který nás upozornil na to, že v Topolanech již je ulice Julia Pelikána a že by mohlo při zkracování názvu na J. Pelikána docházet k omylům. Koalice velmi nerada podporuje návrhy opozičních zastupitelů. Náš protinávrh „Alej Jiřího Pelikána“ proto neměl od počátku žádnou šanci, ale vybudil koaliční zastupitele k desetiminutovému přehodnocení výsledku roční snahy uplatnit jméno Jiřího Pelikána v názvu nějaké olomoucké ulice. Schválená podoba – Třída J. Pelikána – je také řešením a za to koalici děkujeme.
Zastupitelstvo také schválilo pořízení změny územního plánu č. IV. Změna se týká návrhu ulice ve Chválkovicích přes privátní pozemek, který zrušil soud. Koalice dále schválila také zástupce na valné hromady městských akciovek a družstev, změnu v dozorčí radě Výstaviště Flóra a změnu v přísedících Okresního soudu.
V bodu Různé jsme s kolegou Grasse vystoupili k několika tématům. Shrnul jsem neuspokojivý vývoj v olomoucké památkové péči a upozornil na to, že Rada dosud nepřijala stavební uzávěru kvůli Šantovka Tower a ponechává tak od začátku letošního roku olomoucké památky bez ochrany. Vedlo nás to k tomu, že jsme podali podnět k přezkumu nečinnosti Rady města a podnět k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti Radou Olomouckého kraje. Vyzval jsem představitele města, po letech přešlapování zformulovali svůj postoj k tomu, jestli je přednější výstavba privátní věžové budovy, nebo ochrana historicko-umělecké hodnoty památkové rezervace. Z dnes dostupných odborných podkladů je zřejmé, že obojí najednou možné není. Více >zde.
Dále jsem stručně zrekapituloval, co se dělo kolem snahy vylepšit projekty rekonstrukcí ulic 1. máje a 8. května. Ačkoliv po zářijovém zastupitelstvu 2015 proběhlo několik schůzek a jednání kde jsme oba projekty podrobně připomínkovali, ačkoliv se náměstek za investice Žáček postavil za skromnou úpravu projektu 1. máje a architekti Schneider a Malý zásobovali projektanta návrhy úprav, mnoho měsíců se nic nedělo. Teprve v dubnu 2016 projektant začal o úpravách jednat a ihned narazil – na dotčené orgány i na stavební úřad. Po více než půl roce žádná úprava projektu 1. máje není připravená (začít stavět se má co nevidět). U ulice 8. května byla přislíbena veřejná diskuze o projektu,ovšem v únoru byl bez širší diskuze pověřen další fází projektu olomoucký Stavoprojekt. Jediná známá informace je z jednání Rady, že v úseku Galerie Moritz – Koruna bude pěší zóna. Promítli jsme zastupitelům fotky toho, jak bude 1. máje po rekonstrukci vypadat. Následná diskuze byla nervózní a bez závěru, zastupitel Mikeš (ANO) podpořil rekonstrukci ulice.
Pavel Grasse (ProOl) upozornil na další případ využití sporných ustanovení územního plánu, které dovolují rozšířit zastavitelné pozemky na úkor veřejných ploch vyznačených v územním plánu. Nově se jedná o projekt BEA Olomouc – 3. etapa. Návrh zdravotnické budovy zasahuje do veřejného prostranství před budovou ZUŠ v ulici Kavaleristů. Pavel Grasse oznámil, že ProOlomouc připraví do programu příštího zastupitelstva téma změny územního plánu, která by sporná ustanovení posoudila.
Posledním tématem, které jsme otevřeli, byla žádost o představení projektu vodáckého kanálu veřejnosti. Studie, která byla uveřejněna předloni v tisku i projednána na komisi městské části, byla zásadně přepracována a nyní se na úřadech předjednává již i projekt pro územní řízení. Novou podobu projektu ale ani veřejnost, ani zastupitelstvo nezná.
Náměstek Jakubec uvedl, že se jedná o soukromý projekt a že jej proto nemůže uveřejnit. Projekt se ovšem týká veřejných prostorů kolem Mlýnského potoka, městských pozemků a dokonce je spolufinancován z městských peněz. Primátor Staněk nám doporučil, abychom šli za vodáky a požádali je, aby nám projekt ukázali (oni že to tak udělali). Jinými slovy – radnice nehodlá ani pohnout prstem pro to, aby představila významný projekt v centru Olomouce veřejnosti dřív, než na něm budou schvalovací razítka.
Zastupitel Pavel Bednařík (OpO) v závěru oznámil svou rezignaci na funkci člena zastupitelstva. Rozloučil se procyklistickou prezentací obsahující řadu podnětů. Odchod výrazného kritika potěšil zřejmě koalici natolik, že Bednařík dostal na rozloučenou od primátora mohutnou kytici.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top