skip to Main Content

ProOlomouc na zastupitelstvu 14. 3. 2016 • cyklisté v Pavlovičkách prohrávají

Jindy nudné majetkoprávní záležitosti se na prvním zastupitelstvu v r. 2016 ukázaly být nabité zajímavostmi. Tak například město odmítlo vykoupit pozemek za 2,2 mil. v místě, kde územní plán předpokládá výstavbu nové vozovny pro tramvaje. Dozvěděli jsme se, že město výstavbu vozovny v dohledné době nechystá, což nejspíš znamená, že tramvaje budou nadále postávat celoročně na dešti. Město naopak kupuje pozemek pod dopravním hřištěm Semafor na kraji bývalého Androva stadionu za 4,65 mil. Kč od SK Sigma Olomouc, a.s..
Snímek obrazovky 2016-03-18 v 0.02.43Dlouhá diskuze proběhla o podpoře „de minimis“ pro prodej pozemku v zóně Šlechtitelů; udělená podpora 2,9 mil. Kč není vázaná na ‚tvrdé‘ ukazatele jako například vznik pracovních míst. Pochyby mělo především hnutí ANO. Dalším zajímavým případem bylo převzetí nové veřejné komunikace od společnosti HOPR GROUP, a.s. Jde o novou výstavbu u železničního přejezdu na Litovelské. Podle dřívější plánovací smlouvy měla společnost vybudovat asfaltovou komunikaci, firma ji ale postavila ze zámkové dlažby. Je nabíledni, že u takové cesty hrozí daleko víc možnost poruch a tím pádem zvýšených nákladů na údržbu či opravy. Rada města nicméně doporučila zastupitelům změnu schválit, vedoucí odboru dopravy to podpořila.
rozpočtových změn roku 2015 jsme se dozvěděli, že radnici loni zbylo na účtech 71 miliónů. Přebytky nepůjdou na splácení dluhu, jak by se zdálo rozumné nám, ale budou rozpuštěny do letošního rozpočtu. V rozpočtových změnách roku 2016 je obsaženo mimo jiné i rozdělení grantů pro neziskovky v oblastech sociální věci, kultura, sport, prevence kriminality apod.. Hlasovali jsme proti skryté podpoře hokeje a fotbalu, která se má dít tak, že městské organizace jako jsou divadlo, ZOO či knihovna budou nakupovat u sportovních klubů reklamu.
Zastupitelstvo rozhodlo také o dalším pořízení změny územního plánu. Krajský soud v Ostravě zrušil malou část územního plánu – návrh cesty na soukromém pozemku. Podle soudu nebyl návrh cesty dostatečně odůvodněn.
Dodatečně dostali zastupitelé návrh nominací na Cenu města 2015. ProOlomouc návrh udělení cen nepodpořilo. V řadě nominovaných respektovaných osobností byla podle našeho názoru nominace, která udělení ceny devalvuje. Dlouholetý šéf olomouckého baletu Mgr. Robert Balogh, ArtD. vede úspěšný soubor a věnuje se také dětem v občanském sdružení Baletní studio při MDO. Při loňské kontrole v Moravském divadle jsme ovšem zjistili, šéf baletu dlouhodobě připouštěl, že pravidelná výjezdní představení baletu MDO do Německa tam byla prezentována jako jeho vlastní produkce pod hlavičkou Balogh Ballett Prag. Moravskému divadlu sice při tom nevznikla finanční škoda, ale sto milióny ročně dotovaná instituce nenaplňovala jeden ze svých cílů – propagaci města Olomouce. Zprávu z kontroly uveřejníme.
Zastupitelstvo potom schválilo přísedící Okresního soudu. Námi navržená kandidátka mezi nimi nebyla, neboť ji nedoporučil předseda Okresního soudu. Jeho doporučení nebylo odůvodněno. Protože mohlo jít o diskriminaci kvůli věku, hlasovali jsme proti.
Předposlední bod jednání zastupitelstva byl ‚náš‘ – Revize územní studie US-61 „PAVLOVICKÁ“. Stručně jsem na pár obrázcích prezentoval, o co jde – že radnice nevymezila dost širokou ulici, kudy povede v budoucnu hlavní dopravní napojení na východní obchvat. Tak širokou, aby se tam bezpečně vešly automobily i cyklisté. Že radnice ‚umí‘ užší ulice, než se dělaly v hluboké minulosti, kdy jezdily přes křižovatku jen koňské povozy. Že naopak umí zařídit co největší plochu Nákupního parku Bělidla. A to i tak, že dovolí bezbřeze využívat kličky schované v územním plánu.
2 UP a generel3 krizovatkaDiskuze byla dlouhá. Především o tom, proč to nešlo a proč to ani ani nepůjde (spravit). Dozvěděli jsme se, že radnice nemá nástroje na to, jak řešit ulice města dobře. Také že úředníci sedí na dvou židlích – za státní správu a za samosprávu. Na té samosprávné, která by měla hlídat zájmy občanů města, ale asi zrovna žádný neseděl.
4 zuzeni
5 zastavitelnostNáš návrh usnesení, kterým jsme vyzvali náměstka Jakubce, aby o věci ještě jednal a pokusil se se svým odborem najít cestu, jak špatnou územní studii zneplatnit, koalice odmítla a přijala bezkrevné usnesení, které nezavazuje nikoho k ničemu. Náměstek Jakubec slíbil, že bude s majitelem nákupního centra jednat o tom, jestli by tam nějak nešla cyklostezka umístit.
Město, které má (či spíš by mělo mít) v ruce územní plán, který má kvalitní prostředí zajistit, se bude doprošovat.. Křižovatka Na Pile se zřejmě stane dalším mementem toho, že zisk soukromého developera je v Olomouci mantrou vždycky důležitější, než jsou programová prohlášení politiků nebo hlas obyvatel (o ohled na cyklisty žádaly i pavlovická a chválkovická komise městské části). Nevzdáváme ale naději, že se podaří situaci ještě dalšími kroky zvrátit.
V bodu Různé jsme se znovu ptali na Namiro – jaký má koalice plán ohledně umístění pracovišť Magistrátu do budoucna, protože nájem v Namiro je z ekonomického hlediska špatné řešení. Primátor odpověděl, že využití zubní kliniky není do budoucna vyloučené, že bude s vlastníky Namira jednat o lepších podmínkách nájmu a že ani D. Kovaříkovou zmíněný odkup budovy není úplně od věci. Obdobně jako u zimního stadiónu prý chtějí zastupitelům přinést až výsledky – ovšem právě u zimního stadiónu jsou jednání podle té trošky informací, které jsme dostali, stále zablokovaná.
Tajemník Večeř reagoval písemně na můj článek z únorových Radničních listů o výběrovém řízení na vedoucí odboru památkové péče a důsledcích výběru Mgr. Kauerové na pozici vedoucí. Článek podle pana Večeře nereflektuje strohá fakta a zjevnou realitu. Celý dopis je zde.
Pár dní před zastupitelstvem jsme se také dozvěděli, že po půl roce od příslibu zadat audit smluvního vztahu s Veolií se tak stane. Náměstek Žáček pojal zadání pro auditora velmi široce tak, aby umožnil posoudit (ne)výhodnost našeho modelu vůči jiným městům, která pronajímají sítě v ČR a na Slovensku. Zadání auditu jsem měl možnost připomínkovat podnětem, aby město získalo informace nejen o tomto provozním modelu, ale i o jiných (např. tom, kdy obce provozují vodohospodářskou infrastrukturu samy či ve svazcích).
Dokumenty ze zasedání Zastupitelstva najdete za pár dní zde.
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top