skip to Main Content

PROOLOMOUC NA ČERVNOVÉM ZASTUPITELSTVU

Odložené červnové zastupitelstvo proběhlo minulé pondělí. Budeme si je pamatovat nejen proto, že zastupitelé jednali v rouškách, ale i délkou – trvalo od 9 do 24 hodin.

V úvodu jsme se ptali, zda ŘSD plní dohodu s městem, že zapracuje do projektu východní tangenty studii mostu, kterou pořídilo město. Podle našich informací ŘSD projednává jiné varianty, než městskou studii. Primátor toto nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Žádali jsme o informace z přípravy změny č. II územního plánu (obnova výškové regulace na pozemku Šantovka Tower) a dozvěděli jsme se, že město jedná už řadu měsíců o vlastnictví a správě přístřešků na zastávkách MHD; jednání nejsou dosud uzavřena. Z odpovědi na náš dotaz vyplynulo, že za Andrův stadion zaplatíme z městské kasy nejen kupní cenu 145 mil., ale i úroky ze splácení ~ 10 mil. Kč (pohyblivý úrok dle PRIBOR + 0,5%). Kritizovali jsme, že při prodeji stadionu zastupitelé nedostali jasnou informaci o všech výdajích.

Dozvěděli jsme se od primátora, že návrh klubů Piráti a Starostové a ProOlomouc na doplnění cyklopruhů na připravovaný most na Masarykově odmítl projektant. Prý je již pozdě, jako vždycky! Jde o další selhání radnice, neboť cyklotrasa na Masarykově je “černá na bílém” v městském cyklogenerelu. Za vážnou chybu může tedy nejen projektant mostu, ale především městský cyklokoordinátor a stavební úřad! Martin Lubič pak poděkoval za odstranění nebezpečné koleje z Hodolanské v reakci na jeho vystoupení na posledním zastupitelstvu

Dramatickým a nejdelším bodem jednání byly informace o převodu bytů družstev Jiráskova a Jižní. Koalice předložila shrnutí 20 let historie výstavby a správy 400 bytů, které měly být letos převedeny dosavadním nájemníkům. Ti splatili dohodnutý splátkový kalendář a čekali dle původních smluv, že jim byty budou v letech 2020-2022 převedeny do jejich vlastnictví. Místo toho se letos dozvěděli, že město prověřuje platnost smluv, že případ řeší soud a že radnice odvodí další postup až po posouzení platnosti smluv soudem. Část nájemníků zastoupená advokátem panem Jouklem požádala o to, aby město zvolilo jiný postup – dohodu o narovnání. Podle právního zástupce města pana Mgr. Konečného by takový postup byl ovšem lehce v budoucnu zpochybnitelný a neposkytl právní jistotu ani budoucím vlastníkům, ani zastupitelstvu, které musí převod miliardového majetku schválit.

Šlamastyka, kterou způsobilo m.j. neprojednání smluv v zastupitelstvu před 20 lety, se dotýká mnoha lidí, kteří v dobré víře splnili své závazky a nyní se obávají, že dopadnou jako klienti H-Systému. Nemožné situace jsou si vědomy jak koaliční, tak opoziční strany. Všichni deklarují úmysl převést nájemníkům byty za původně dohodnutých podmínek, tedy bez dodatečných doplatků za byty. Spor se v pondělí vedl o to, jakou cestou jít – zda tou, co nabízí koalice, nebo tou, kterou preferují nájemníci zastoupení advokátem Jouklem. Ti spolu s advokátem na zastupitelstvu ve velkém počtu vystupovali.

ProOlomouc zastává postoj, že byty mají být převedeny nájemníkům bez doplatků v duchu původních smluv právně čistou cestou. Po seznámení se s dostupnými argumenty ProOlomouc podpořila cestu navrhovanou koalicí jako tu, která sice bude trvat déle, ale garantuje oběma stranám větší právní jistotu.

Při jednání o změnách rozpočtu jsme nesouhlasili s vyčleněním částky 7,2 mil. Kč na demolici malé haly zimního stadionu a kotelny, protože Rada města ještě neprojednala plán přípravy 1,6 miliardové multifunkční haly. Město dostalo nabídky na výstavbu nové malé haly, ale i (levnější) nabídku na využití současné malé haly. Zdemolovat malou halu za těchto okolností připomíná salámovou metodou, jak odstartovat stavbu multifunkční haly před posouzením, jestli má město na projekt peníze (zatím nemá), jestli je obří projekt dobře připravený (?) a jestli Olomouc nepotřebuje důležitější infrastrukturní investice. Primátor uvedl, že peníze na demolici budou jen ‚ležet‘ v rozpočtu a že se s ní nyní nepočítá. Koalice částku schválila.

Zastupitelé byli seznámeni s obsáhlou zprávou k nedávným krizovým opatřením. Náš Petr Macek vystoupil se souborem konkrétních podnětů a připomínek pro zlepšení připravenosti na krizové situace (vystoupení uveřejníme).

Zastupitelstvo schválilo navýšení limitu revolvingového úvěru ze 30 milionů na max. 150 mil. pro operativní vykrývání výpadků příjmů. Zastupitelé pak schválili závěrečný účet za rok 2019. Město hospodařilo s příjmy 2,708 miliardy, výdaji 2,653 miliardy a přebytkem 56 milionů. Pozornost zaslouží chuť koalice zvyšovat provozní výdaje v průběhu roku (z 320 na 429 milionů, záměr se naštěstí ‚povedl‘ jen zčásti a výdaje skončily na 353 mil.). Pochválit zaslouží rozsah tzv. velkých oprav za 104 milionů či navýšení peněz pro školy ze 152 na 192 mil. Z plánovaných investic za 469 milionů se prostavělo jen 360 mil.

Zastupitelstvo znovu schvalovalo dotace. Po jejich razantním snížení na posledním zastupitelstvu, které jsme kritizovali, proběhlo nové přehodnocení všech dotací. Kvitujeme, že paní náměstkyně Záleská dodržela slib a granty v kultuře zůstaly téměř netknuty. I škrty v dalších grantech nebudou tak drastické, jako koalice zvažovala v dubnu. O část dříve schválených příjmů přesto přijde řada spolků z oblasti sportu, prevence kriminality, podpory výchovně vzdělávacích aktivit žáků a volného času dětí a mládeže. Protože škrty byly nesystémové, často bez dostatečného posouzení, při hlasování jsme se zdrželi.

Zastupitelé dále schválili změny v dotačním programu ITI, smlouvy o přípravě úprav cyklostezky Olomouc-Šternberk a přípravě cyklostezky Černovír – Štěpánov, dohody o narovnání ve sporech o stavební práce (pavilón Flóra, 1. máje) a dlouhou řadu novel obecních vyhlášek. Ty jsme podpořili s výjimkou vyhlášky o čistotě ulic a veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně a vyhlášky o bivakování. Tyto vyhlášky nebyly projednány v Komisi prevence kriminality, jsou úzce zaměřeny jen proti lidem bez domova a především k řešení stačí stávající legislativa, nad rámec které nové vyhlášky omezují obyvatele města. Selektivní uplatnění vyhlášek dostanou do rukou strážníci. Nová vyhláška, kterou jsme podpořili, reguluje použití pyrotechniky na Sv. Kopečku.

ProOl hlasovala proti schválení balíku smluv týkajících se plaveckého bazénu. Jde o propojené smlouvy na  výběr nového provozovatele plaveckého bazénu (nyní Oltherm), úhradu provozu bazénu a na financování rekonstrukce bazénové vany a související investorskou a inženýrskou činnost. Po podrobném prostudování podkladů se ukázalo, že projekt bazénové vany není připravený, že Rada města opomíjí potřebu rekonstrukce střechy bazénu, která bude levnější, když bude předcházet rekonstrukci bazénové vany, a že návrh smlouvy vystavuje město riziku vysokých dodatečných nákladů a sporů za odpovědnost. Navrhli jsme eliminovat část problému tím, že zastupitelstvo uloží Radě města připravit podrobné projekty pro střechu a vanu bazénu, koalice to však odmítla. Návrh nepodpořili ani Piráti a Starostové z důvodu málo transparentního výběrového řízení na provozovatele bazénu.

V závěru se přihodila pikantní věc, že koalice hlasovala proti závěru kontrolního výboru zastupitelstva. Šlo o loňské pořádání výběrového řízení na nájemce zimního stadionu. Ukázalo se,  že místo transparentního výběrového řízení, které vyžaduje evropská legislativa, bylo možné stadion pronajmout pouze jednomu klubu – HCO, protože mu Rada nevypověděla starou smlouvu. Opozice pro zprávu kontrolního výboru hlasovala.  Poté ProOlomouc, ČSSD a KSČM podpořili návrh Pirátů a Starostů, aby Olomouc zastupoval ve společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s., zastupitel Suchánek, koalice prosadila náměstka Bačáka.

Nájemní smlouvy, pro změnu na Andrův stadion, se týkalo poslední vystoupení našeho zastupitele Pejpka. Seznámil zastupitelstvo se závěry právního posouzení, o které jsme požádali před rokem. Potvrdilo nevyrovnaný vztah smluvních stran a to, že úhrady města 6 mil. ročně na provoz fotbalového stadionu jsou tzv. veřejnou podporou. Zda jde dle práva o dovolenou či nedovolenou veřejnou podporu není z posudku jasné, požádali jsme proto o jeho doplnění. Také jsme požádali primátora, aby na příštím zastupitelstvu seznámil zastupitele s přípravou projektu multifunkční haly, ten to přislíbil.

V závěru zasedání před půlnocí jsme již všichni bojovali s únavou. Primátor Žbánek si za 15 hodinové vedení schůze zaslouží respekt. Přes bezprecedentní délku jednání zastupitelstva bylo jednání téměř po celou dobu konstruktivní.

Program a dokumenty z jednání

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top