skip to Main Content

ProOlomouc • leden a únor 2015

• 12. 1. • K. Dobrozemská se účastnila prvního zasedání Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost, komise projednala návrh rozdělení finanční podpory SMOL pro prevenci kriminality na rok 2015
• 27. 1. • P. Dokoupil se účastnil prvního zasedání Komise pro sport a tělovýchovu, komise navrhla RMO výši dotací pro jednotlivé sportovní kluby na rok 2015
• 29. 1. • ProOlomouc uspořádalo tiskovou konferenci na téma Koncepce veřejných prostranství (představil P. Grasse) a téma Koncepce bytové politiky (představil P. Macek)
• 4. 2. • M. Johnová Čapková se účastnila redakční rady Radničních listů 02/2015, kde se nám zatím nedaří prosadit témata k publikování či možnost uveřejnit naše vlastní vyjádření
• 4. 2. • P. Grasse a T. Pejpek jednali s primátorem panem Staňkem o průniku programů, o možných formách spolupráce ProOl s koalicí a o aktuálních ‚horkých‘ tématech
• 3. 2. • P. Macek se zúčastnil komise komunitního plánování “ Občané v přechodné krizi“ k tématice dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení
• 5. 2. • T. Pejpek absolvoval informační schůzku pořádanou společností Hokejová Hala Olomouc a.s., na které byli zástupci opozičních stran seznámeni s pohledem jednoho z rozhodujících aktérů k otevřené otázce zimního stadiónu
• 10. 2. • T. Pejpek absolvoval informační schůzku na odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě v Olomouci k otevřené otázce záměru Šantovka Tower a podmínkám památkové péče
• 11. 2. • T. Pejpek absolvoval schůzku v MDO k podané žádosti o informace
• 12. 2. P. • Grasse se zúčastnil úvodního zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města. Na programu organizační záležitosti výboru pro volební období a plán kontrolní činnosti.
• 16. 2. • P. Grasse (a D. Helcel jako host) se účastnili 1. zasedání Komise pro architekturu
– na programu byl členům předložen soubor změn územního plánu k vyjádření;
– předložili jsme předsedovi komise náměty k činnosti komise (např. koncepce veřejných prostranství, uplatňování, revize regulačního plánu, uplatňování, revize ÚP, armádní brownfieldy, dopravní koncepce + zadání Arcadia) – bez reakce komise;
– P.G. navrhl doporučit radě zpracování katalogu (databáze) pozemků města, na nichž se dá stavět podle nového ÚP – radní Jakubec námět uvítal;
– P.G. navrhl doporučit radě, aby byl zpracování právního názoru magistrátu na to, co by pro město znamenalo případné zrušení ÚP soudem – návrh nebyl přijat;
– naše návrhy na transparentní jednání komise nebyly přijaty (uveřejňování zápisu komise na netu, vypracovat etický kodex člena komise, přístup veřejnosti na jednání komise)
• 17. 2. • M. Škvařilová se zúčastnila komise cestovního ruchu, na programu byla analýza + strategie rozvoje cestovního ruchu
• 19. 2. • P. Grasse se zúčastnil jednání na Magistrátu města Olomouce k přípravě projektu vodácké slalomové dráhy na Mlýnském potoce v lokalitě Šantova, organizovaného odborem životního prostředí.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top