skip to Main Content

ProOlomouc k třídě 1. máje

Po laxním přístupu minulého vedení města v osobách Martina Novotného jako primátora, který měl v kompetenci odbor koncepce a rozvoje a Martina Majora, který měl v kompetenci odbor investic, nabralo nové vedení radnice opačný směr.
Již v dubnu 2015 ProOlomouc žádala náměstka Aleše Jakubce o revizi projektu oprav třídy 1. máje a 8. května. Následně na veřejném jednání zastupitelstva města v září 2015 ProOlomouc upozornila na to, že připravený projekt oprav třídy 1. máje je velmi nekvalitní a ještě zhorší už tak nepříjemný prostor pro chodce. Předchozí vedení města námitky odborné a laické veřejnosti několik let zcela ignorovalo. Shodou okolností byl na tomto zastupitelstvu jmenován nový náměstek Filip Žáček, který převzal odbor investic a velmi rychle inicioval možnosti změn v projektu. Během podzimu proběhlo několik schůzek, na které byli pozváni zástupci dotčených orgánů státní správy, zainteresovaní úředníci magistrátu a také členové ProOlomouc.
Koncepce pěší zóny, tedy ulice v jedné úrovni, byla z časových důvodů zamítnuta. Změny v projektu by se pravděpodobně nestihly projednat. ProOlomouc tedy navrhla několik dílčích změn, které alespoň částečně situaci zlepší.
fotogalerie: příklady pěších zón s tramvajovým provozem ve Švýcarsku, Francii a Velké Británii

Marktgasse v Bernu (Švýcarsko)
Marktgasse v Bernu (Švýcarsko)
Rue de la Mesange ve Štrasburgu (Francie)
Rue de la Mesange ve Štrasburgu (Francie)
Poultry v Nottinghamu (Velká Británie)
Poultry v Nottinghamu (Velká Británie)
 
 
 
 
 
 
Jedná se například o zrušení zásobovacího zálivu poblíž Hospody u Muzea (Ponorky), který by trvale zúžil průchozí prostor chodníku na necelý metr s tím, že by se do zálivu stejně nevešel nákladní automobil, aniž by umožnil průjezd tramvaje. Lepší zásobování nejen Ponorky lze zajistit pojízdnou úpravou chodníku. Dosáhli jsme i zrušení několika odstavných parkovacích stání pro osobní automobily, která významněji zužovala přilehlé chodníky. Mezi nejvýznamnější změny ale prozatím patří rozšíření chodníku před stávající rybárnou a kavárnou, kde tak bude umožněno provozování zahrádky. V současnosti usilovně hledáme řešení prostoru před hotelem Palác, kde se spojuje třída 1. máje a Komenského ulice. Schváleným projektem byl celý
tento prostor prakticky degradován na křižovatku a parkoviště s velmi komplikovaným průchodem pro pěší. Navrhli jsme prostor řešit tak, aby zde vzniklo místo pro setkávání s prvky zeleně i možností odpočinku a s potlačením funkce parkování. U většiny našich návrhů jsme zaznamenali názorovou blízkost s p. náměstkem Žáčkem. Rada města všechny diskutované změny projektu projedná a rozhodne, jak bude nakonec třída 1. máje vypadat.
Původní autorská dvojice architektů Petr Malý a Otto Schneider, která vyhrála soutěž na opravu této ulice (projekt se ale nakonec prováděl podle projektantů, kteří skončili na jednom z posledních míst) přišla se zajímavým návrhem řešení podélných odstavných stání pro osobní automobily. Ta by podle nich nebyla ve výškové úrovni vozovky, ale v úrovni chodníků, a najíždělo by se na ně přes zešikmený obrubník. Podobné řešení je dnes u restaurace Drápal nebo vedle „červeného“ kostela. Jeho výhodou je to, že pokud nejsou stání obsazena auty, slouží jako chodník a prakticky se tak prostor pro chodce zlepší. Pokud by taková změna byla zástupci města akceptována, proměna ulice by se razantně přiblížila kvalitě pěší zóny.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top