skip to Main Content

ProOlomouc k třídě 1. máje

ProOlomouc K třídě 1. máje

Po laxním přístupu minulého vedení města v osobách Martina Novotného jako primátora, který měl v kompetenci odbor koncepce a rozvoje a Martina Majora, který měl v kompetenci odbor investic, nabralo nové vedení radnice opačný směr.
Již v dubnu 2015 ProOlomouc žádala náměstka Aleše Jakubce o revizi projektu oprav třídy 1. máje a 8. května. Následně na veřejném jednání zastupitelstva města v září 2015 ProOlomouc upozornila na to, že připravený projekt oprav třídy 1. máje je velmi nekvalitní a ještě zhorší už tak nepříjemný prostor pro chodce. Předchozí vedení města námitky odborné a laické veřejnosti několik let zcela ignorovalo. Shodou okolností byl na tomto zastupitelstvu jmenován nový náměstek Filip Žáček, který převzal odbor investic a velmi rychle inicioval možnosti změn v projektu. Během podzimu proběhlo několik schůzek, na které byli pozváni zástupci dotčených orgánů státní správy, zainteresovaní úředníci magistrátu a také členové ProOlomouc.
Koncepce pěší zóny, tedy ulice v jedné úrovni, byla z časových důvodů zamítnuta. Změny v projektu by se pravděpodobně nestihly projednat. ProOlomouc tedy navrhla několik dílčích změn, které alespoň částečně situaci zlepší.
fotogalerie: příklady pěších zón s tramvajovým provozem ve Švýcarsku, Francii a Velké Británii

Marktgasse v Bernu (Švýcarsko)

Marktgasse v Bernu (Švýcarsko)

Rue de la Mesange ve Štrasburgu (Francie)

Rue de la Mesange ve Štrasburgu (Francie)

Poultry v Nottinghamu (Velká Británie)

Poultry v Nottinghamu (Velká Británie)

 
 
 
 
 
 
Jedná se například o zrušení zásobovacího zálivu poblíž Hospody u Muzea (Ponorky), který by trvale zúžil průchozí prostor chodníku na necelý metr s tím, že by se do zálivu stejně nevešel nákladní automobil, aniž by umožnil průjezd tramvaje. Lepší zásobování nejen Ponorky lze zajistit pojízdnou úpravou chodníku. Dosáhli jsme i zrušení několika odstavných parkovacích stání pro osobní automobily, která významněji zužovala přilehlé chodníky. Mezi nejvýznamnější změny ale prozatím patří rozšíření chodníku před stávající rybárnou a kavárnou, kde tak bude umožněno provozování zahrádky. V současnosti usilovně hledáme řešení prostoru před hotelem Palác, kde se spojuje třída 1. máje a Komenského ulice. Schváleným projektem byl celý
tento prostor prakticky degradován na křižovatku a parkoviště s velmi komplikovaným průchodem pro pěší. Navrhli jsme prostor řešit tak, aby zde vzniklo místo pro setkávání s prvky zeleně i možností odpočinku a s potlačením funkce parkování. U většiny našich návrhů jsme zaznamenali názorovou blízkost s p. náměstkem Žáčkem. Rada města všechny diskutované změny projektu projedná a rozhodne, jak bude nakonec třída 1. máje vypadat.
Původní autorská dvojice architektů Petr Malý a Otto Schneider, která vyhrála soutěž na opravu této ulice (projekt se ale nakonec prováděl podle projektantů, kteří skončili na jednom z posledních míst) přišla se zajímavým návrhem řešení podélných odstavných stání pro osobní automobily. Ta by podle nich nebyla ve výškové úrovni vozovky, ale v úrovni chodníků, a najíždělo by se na ně přes zešikmený obrubník. Podobné řešení je dnes u restaurace Drápal nebo vedle “červeného” kostela. Jeho výhodou je to, že pokud nejsou stání obsazena auty, slouží jako chodník a prakticky se tak prostor pro chodce zlepší. Pokud by taková změna byla zástupci města akceptována, proměna ulice by se razantně přiblížila kvalitě pěší zóny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top