skip to Main Content

ProOl na zastupitelstvu 19. 6. 2015 – odložený vodárenský kostlivec i daň z nemovitostí

 
To nejdůležitější se na červnovém zastupitelstvu událo hned při schvalování programu. Koalice po předchozím jednání s ANO stáhla v novinách avizovaný návrh na zdvojnásobení daní z nemovitostí. Propad v příjmech prý sice dnes dělá 80 mil. Kč, podle informací z vlády se ale naopak letos předpokládá zvýšení daňových příjmů. Takže jednání o zvýšení daně bylo odsunuto na září.
ProOlomouc navrhlo na program bod „Financování vodohospodářské infrastruktury“ o nedostatečné obnově olomouckých vodovodů a kanalizací. Jde o hygienické riziko (viz závadná voda v pražských Dejvicích), o nevýhodné smlouvy s Veolií a o finanční průšvih zhruba o velikosti aquaparku, který na nás všechny vskrytu čeká. Nechtěli jsme řešit samotný problém, ale požádat Radu, aby k tomu připravila podklady. KSČM navrhlo odsunout bod na příští zastupitelstvo a koalice s komunisty to prohlasovala. To znamená, že příprava napříště bude v režii koalice. Samotné otevření problému je úspěšným vytažením jednoho z radničních kostlivců na světlo. Dá se ovšem čekat, že zasloužilí partajníci napříč zastupitelstvem se budou bránit i jen pokusům tristní stav změnit, jak to známe třeba ze Zlína, který je v podobné situaci.
Dopoledne zabraly majetkoprávní záležitosti, diskutovalo se ale jen k několika položkám z dlouhého seznamu. Pozoruhodná byla shoda v poklonách, které skládali členové zastupitelstva a primátor často vystupujícímu občanu panu Chladnuchovi – ovšem když o něco důležitého jde, na podstatné připomínky p. Chladnucha málokdy zaznívají přímé odpovědi.
Zastupitelstvo pak schválilo novou cenovou mapu, vyhlášku o odpadech a přejmenovalo prostor před bazilikou na Sv. Kopečku na Návrší Jana Pavla II.
Nejdelší debata nastala po obědě o rozpočtových změnách. Z návrhu jsme měli dojem, jako by olomoucký večírek i přes nářky nad nedostatkem peněz pořád nechtěl skončit. Ptali jsme se hlavně na nemalé výdaje spojené s propagací a příspěvky na kulturní a sportovní akce. Koalice na jednu stranu chtěla zvýšit daně, na druhou stranu jí třeba nestačí na propagaci města 19 miliónů.
Namítali jsme, že není rozumné investovat do projektu úprav zimního stadiónu, když ještě nevíme, jestli bude stadión využit pro extraligu nebo třeba jen pro rekreační bruslení (za posledních 10 let šlo jen na projekty 8,6 mil. Kč, aniž bychom byli o kousek blíž k představě, co se stadionem). Odpověď: je nutné opravit střechu a na zateplení bude možné využít dotace.
Diskutovalo se o miliónu na úpravu plochy v Korunní pevnůstce – že jde o dotaci soukromému spolku, jaké má spolek (který pevnůstku od města dostal za korunu) povinnosti a že by před schválením nemalého příspěvku bylo dobré vědět, jak podpořený projekt bude vypadat (z žádosti nebylo zřejmé).
Mluvilo se i o dotaci města na projekt (pro územní řízení) vodáckého kanálu. Pan Slovák, člen úspěšného kanoistického oddílu SK UP Olomouc, představil záměr kanálu u Šantovky. P. Grasse se pokusil vysvětlit, že odladit složitý projekt na složitém místě je obvyklé a hospodárné studií a ne projektem pro územní řízení – dosud představená podoba vodáckého kanálu není v souladu s územním plánem a požadavky na otevřené a zelené veřejné prostranství, existují obavy obyvatel ul. Šantova kvůli statice jejich domů, provozu turbíny a likvidaci zeleně apod. Mluvilo se o veřejném projednávání záměru na KMČ a v odborných komisích, primátor přitom nepřímo podpořil pořádání veřejných diskuzí. Koalice a KSČM atraktivní, ale dosud nevyjasněný projekt důrazně podporovali.
Diskuze se vedla i o příspěvku pro Baletní studio při Moravském divadle. Kulturní komise, která doporučuje rozdělení grantů a kterou rada města většinou respektuje, nedoporučila podporu spolku. Rada přesto v rozpočtu schválila Baletnímu studiu, které vede zastupitelka za ČSSD paní Weiermüllerová, podporu 50 tisíc. Pikantní je ale co se stalo teď – paní zastupitelka vede komisi cestovního ruchu. Jeden podpořený projekt v gesci této komise nepřijal schválenou dotaci 180 tisíc – a ‚vrácené‘ peníze vzápětí rada přiděluje Baletnímu studiu. Kulturní komise se tím nezabývala, jiné spolky, které mají stejně kvalitní program pro děti a reprezentují stejně dobře Olomouc, přišly zkrátka.
D. Kovaříková (OpO) se zajímala o vznik nového právního odboru, pan Feranec (ANO) o vznik nových míst na magistrátu. Tajemník Večeř podpořil rozhodnutí rady o vzniku právního odboru a odd. ekonomického řízení příspěvkových organizací kvůli právní jistotě samosprávy a kvůli lepší kontrole příspěvkových organizací.
O řadě změn rozpočtu chtěla opozice nakonec hlasovat odděleně. To se jí nepodařilo, takže koalice všechny změny rozpočtu schválila.
Zastupitelstvo potom schválilo výsledky hospodaření a účetní uzávěrku města za loňský rok. Pak se projednávalo pořízení několika nekonfliktních změn územního plánu – ty za nás většinou připomínkuje P. Grasse už v komisi pro architekturu. K dotazu D. Helcela ke změně územního plánu kvůli Šantovka Tower náměstek Jakubec odpověděl, že změnu bude zpracovávat studio Mareš a Žaluda z Prahy a že stihnout se to do konce roku nedá (proto podali kasační stížnost). Na otázku, co se stane dál po novém roce, byla odpověď „je to problém, my to neumíme předvídat…“
Pak byli delegováni zástupci na valné hromady akciovek jako Oltherm, Sigma, Aquapark.. ProOl se v takových hlasováních zdržuje z principu, protože se neztotožňujeme s povolebním uspořádáním včetně delegování do organizací a akciovek, které pomíjí opozici. Proběhla diskuze o vhodnosti delegovat paní Kaštilovou Tesařovou, která je obviněná v dosud neukončeném soudním řízení; podle koalice je třeba ctít presumpci neviny. Od pana Chladnucha zastupitelé vyslechli řadu znepokojivých stutečností o financování aquaparku, které bude potřeba vysvětlit.
Tajemník Večeř reagoval nedávno dopisem na mou předchozí výzvu, která se týkala rozhodování magistrátních památkářů o Šantovka Tower. Napsal m.j., že město přistoupí k reorganizaci a vypíše nové výběrové řízení na vedoucího nového odboru památkové péče. Na zastupitelstvu dodal překvapivou informaci, že další soud zrušil ‚zrušující‘ usnesení krajského úřadu o ŠTW, takže zanedlouho začne opět platit souhlas magistrátních památkářů s ŠTW.
V návaznosti na neprojednaný bod o vodárenství padla nabídka, že na magistrátu je k nahlédnutí koncepce vodního hospodářství, která se zabývá i financováním. V závěru vystoupil místo avizované veřejnosti, která protestuje proti zvířecímu krematoriu na Bělidlech, jeho investor s ubezpečením, že provoz má všechna potřebná schválení. V. Pikal se ptal, proč trvá ustavení komise pro informatiku téměř 3 měsíce a zda nemůže být zastupitelstvo častěji, pan Šimek položil provokativní, ale logickou otázku, jestli město mimo rušení heren zřídí i nová místa pro hazard pro nové podnikatele v oboru.
 
 

1 komentář k zobrazení

  1. Doplňující informace: sdělení tajemníka pana Večeře na zastupitelstvu dne 19.6. o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu ve věci Šantovka Tower bylo mylná – rozhodnutí Č.j. KUOK 14886/2015 je v platnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top