skip to Main Content

ProOlomouc na zastupitelstvu 16. 12. 2015 – zvýšení dluhu v roce 2016 a čtyři koncepce

Zastupitelstvo se netradičně sešlo po necelém měsíci a mělo na programu několik zásadních materiálů pro řízení města – rozpočet na rok 2016 a několik ‚velkých‘ koncepcí.
Na začátku se projednaly obvyklé majetkoprávní záležitosti a potom vyhláška o místním odpadu. Poplatky za odvoz odpadků se příští rok nezvyšují, možná to příjde napřesrok.
Náměstek Žáček předložil koncepci hospodaření s nemovitým majetkem. Po přijetí pravidel pro prodeje městských domů a pozemků volala opozice dlouho. Nebylo to jen kvůli prodeji tzv. rodinného stříbra – velkých měšťanských domů v centru města. Jak poznamenal zastupitel Feranec, už není moc co prodávat. Naše hnutí ale stálo o koncepci i kvůli hospodaření s pozemky – třeba aby město neprodávalo pozemky, které bude v budoucnosti potřebovat pro infrastrukturu a veřejné plochy.
Příprava koncepce byla neobvyklá v tom, že náměstek Žáček umožnil diskutovat o materiálu nejen v koalici a na majetkové komisi, ale i opozici. Naše připomínky byly akceptované a přijetí koncepce, která se týká jen části městských nemovitostí, jsme proto rádi podpořili. Zásady pro další části městského majetku jako jsou třeba polnosti, lesy nebo pozemky pro výstavbu bydlení a infrastrukturu, se budou připravovat později.
Náměstek Major představil hlavní bod programu – návrh rozpočtu na rok 2016. Co rozpočet obsahuje nemá smysl popisovat – snažil jsem se o to v předchozích článcích na našem webu. Diskuze byla ze strany opozice důrazná a týkala se v zásadě jen dvou bodů. Prvním z nich je to, že koalice navrhla po předchozím snížení opětovně zvýšit dluh města o 30 miliónů na 2,07 miliardy. V souvislosti s tím požádala zastupitelstvo, aby schválilo nový směnečný program.
Proč s tím opozice nesouhlasila shrnul nejlépe zastupitel Feranec v tomto diagramu. Ukazuje, jak každá po sobě jdoucí ‚vláda‘ předpokládá optimisticky vývoj – ale vždy nakonec dojde ke zvýšení dluhu. I postoj současné koalice, která chce napřed zvýšit zadlužení s tím, že v posledním roce vlády bude pořádně šetřit, ponechá městské finance v tak špatném stavu, že dluh bude pořád podvazovat schopnost města se rozvíjet i udržovat (dnes splácíme 190 miliónů ročně – skoro 10 % celého rozpočtu).
ANO navrhlo, aby koalice sama našla dodatečně v rozpočtu úspory. ProOlomouc navrhlo snížení výdajů o 25,6 miliónů úsporou v konkrétních zbytných nebo nehospodárných položkách. Přijetí našeho návrhu by téměř eliminovalo zvýšení zadlužení. Koalice oba návrhy bez diskuze odmítla.
Další výhrady se týkaly snížení grantů pro kulturu a sociální věci. Granty na živou kulturu se snižují fakticky o 17 %, za dva roky o 23 %. Koalice jednoznačně preferuje provoz ‚kamenných‘ kulturních institucí. Bude to mít negativní vliv na silnou stránku Olomouce – její pestrou kulturní nabídku. Granty na sociální věci se snižují v položce na ‚čistou‘ sociální péči, v jiných položkách se zvyšují. Vedení města přislíbilo, že bude hledat možnosti, jak na sociální výdaje přidat. Návrh ProOlomouc, aby se 4,3 mil., které mají jít na vysílání dvou televizí, přesunulo na sociální a kulturní granty, koalice zamítla.
Rozpočet 2016 koalice po diskuzi bez potíží schválila. Jediný zastupitel z koaličních stran, který před tím v diskuzi připustil možnost hledat úspory, byl šéf místních lidovců M. Pelikán. Zastupitelé ProOlomouc stejně jako ostatní nekomunistická opozice hlasovali proti. U tak zásadního bodu zaujalo nejednoznačné hlasování OpO – zatím co P. Bednařík hlasoval proti, D. Kovaříková a M. Krejčí se zdrželi.
Zastupitelstvo potom schválilo i dočasnou zápůjčku od Dopravního podniku z našetřených peněz na autobusy.
Další velkou koncepcí předloženou zastupitelům byla koncepce rozvoje školství. Zastupitelstvo ji bez větších připomínek přijalo.
Poté představil pan Hilbert strategii ITI. Již předtím jsme dostali od náměstka Šnevajse a dodavatele strategie na dvou seminářích (kterých se pro zajímavost účastnila jen nekomunistická opozice) odpovědi na řadu otázek, mimo jiné pracovní seznam projektů, na které chce radnice dotace využít. V diskuzi hnutí ANO i ProOlomouc zopakovala pochybnosti o tom, jestli bude strategie v připravované podobě úspěšná. ProOlomouc se při schvalování ITI zdrželo s vědomím, že do přípravy bylo investováno mnoho práce a že přinese i řadu dobrých projektů.
[action animation=““]Místo toho, aby ITI přinesla lepší výkonnost a konkurenceschopnost, je připravena tak, že i výměna dlaždičky v rozbitém chodníku je vydávána za přínos regionu. Olomouc, která je přirozeným lídrem, neusilovala o to, aby investice měly synergický efekt, ale aby mohla z dotací platit svoje potřeby jako jsou odstavná plocha pro tramvaje, oprava střechy radnice nebo přechody. Myšlenka, že každá změna k lepšímu slouží rozvoji aglomerace je ovšem lichá. Musíme doufat, že ostatní zúčastnění – města, univerzita, podnikatelé – jsou prozíravější.[/action] [action animation=““]Dotační program za 4,5 miliardy (veřejných prostředků) byl připravován bez účasti veřejnosti. Pro město také znamená řadu rizik díky tomu, že Olomouc bude celý 4,5 miliardový program administrovat.[/action]
Při schvalování ITI se přihodilo něco neočekávaného – pro koalici nehlasoval dostatek zastupitelů. Zda to bylo nepřítomností zastupitelů v sálu, jejich nepozorností nebo selháním hlasovacího zařízení nebylo napřed zřejmé, ale po intenzivní gestikulaci mezi primátorem a některými zastupiteli se ukázalo, že za to mohlo hlasovací zařízení. Primátor nechal opakovat hlasování. Po epizodě zůstala nejen otázka, jak to bylo opravdu a jaká pravidla platí, ale i žádost ANO o právní posouzení tohoto hlasování. Přitom také vyšlo najevo, že jedna ze zastupitelek za ČSSD neumí zapnout mikrofon – za víc než jeden rok práce v zastupitelstvu to nepotřebovala.
Zastupitelstvo potom schválilo komunitní plán sociálních služeb. Jde o podrobný a dobře projednaný dokument plánující sociální služby na příští 4 roky. Všechny opoziční strany kritizovaly, že koncepce opomíjí sociální bydlení. Vedoucí sociálního odboru Majer připustil, že Olomouc je v tom oproti jiným městů pozadu; v další debatě si notovalo ANO s koalicí o sociálním inženýrství v připravovaném zákoně o sociálním bydlení. V diskuzi se také probíralo, jestli město sleduje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb.
[action animation=““]Olomoucké politické strany zprava doleva nevidí potřebu sociální bydlení řešit; vedení města si problém přehazuje jako horkou bramboru mezi sociálním odborem a správou nemovitostí a vymlouvá se na to, že zákon o sociálním bydlení ještě není na světě a že neví, jaké z něj vyplynou povinnosti. Byťák nechce uvolnit přiměřené množství bytů s neoficiálním zdůvodněním, že díky nedostatku prostředků nemůže byty nabídnout sociálně slabým (čímž se myslí nepřizpůsobiví Romové). Cílová skupina pro sociání bydlení je ovšem samozřejmě širší..[/action] Dále se schvalovali přísedící okresního soudu, plán činnosti kontrolního výboru a dodatky zřizovacích listin škol a divadla. V bodu Různé shrnul Michal Krejčí vývoj situace kolem heren. Jejich razantnější omezení zatím nehrozí.
V závěru si pravidelným čtenářům známý pan Chladnuch postěžoval na nevstřícnost magistrátu při vydávání informací (zadávací dokumentaci k aquaparku) i chladnou reakci zastupitelstva na jeho podněty (s čestnou výjimkou OpO). Z reakce tajemníka Večeře jsme se dozvěděli, že si v září policie vyžádala všechny papíry k Aquaparku. Doufám, že se časem dozvíme, co se vyšetří o miliardové kauze, která je dítkem stále trvající velké olomoucké koalice.
David Helcel opět připoměl nebezpečí plynoucí z pomalé přípravy změny územního plánu i opožděné stavební uzávěry kvůli Šantovka Tower. Ocitoval závěr z odborného posouzení Šantovky Tower, které je součástí připravované změny územního plánu:
[action animation=““]“Na základě vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru výškového objektu Šantovka Tower jej považujeme za neakceptovatelný. Vliv záměru výškového objektu Šantovka Tower bude mít negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu hodnot (panorama města, historické dominanty a urbanistická struktura historického jádra města).“[/action] Vánoční příděl reklamních materiálů zastupitelům byl tentokrát menší než loni, za což náleží radnici dík.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top