skip to Main Content

ProOl na zastupitelstvu 23. 11. 2015 • komunisté slaví 25 let v olomouckém zastupitelstvu • dotace minulé i budoucí

Inzerovaná prezentace V. Klause jun. k možnosti, že by Olomouc byla napřesrok cílovou etapou prologu Giro d’Italia se nekonala, místo toho přivítal kolegy zastupitele Dr. Skácel růžovým dortem. KSČM tak oslavila 25 let působení v olomouckém zastupitelstvu. Ačkoliv se s Pavlem Grasse většinou shodneme, ke komunistickému dortu na talířku nezaujalo ProOl jednotný postoj.
K majetkoprávním věcem tentokrát neproběhla větší diskuze, stejně tak k návrhu rozpočtových změn r. 2015. Mezi řečí zaznělo, že jsou již hotové audity Moravského Divadla a Dopravního podniku. Bylo schváleno zadání regulačního plánu Teichmannova – Peškova.
Nejzajímavějším bodem zastupitelstva byla zpráva hodnotící čerpání dotací v období 2007-2013. Zprávu a hlavně tabulku najdete zde. Alespoň souhrnná čísla: schválené byly projekty za 1,85 mld. Kč, realizované za 1,4 miliardy, 70 mil. Kč nás stály chyby. Čísla se ještě budou trochu měnit, protože některé projekty dobíhají a město se bude snažit vymoci něco málo z pokut zpět.
Náměstek Šnevas, který má dotace v kompetenci, uvedl jako poučení do budoucnosti, že je nutné lepší plánování investic a lépe vymezovat kompetence a odpovědnost za přípravu projektů. ANO, které si zprávu vyžádalo, ocenilo její korektní zpracování. Jako již mnohokrát dřív v diskuzi od opozice zaznělo, že ještě důležitější než dobrá administrace je to, kam se peníze směřují, jaký je plán a vize do budoucnosti a že důležité není peníze protočit, ale jakou kvalitu za ně získáme.
V dalším bodu náměstek Šnevajs připravil zprávu o postupu přípravy dotační strategie ITI. ProOlomouc má z přípravy ITI obavy – ať už kvůli výběru a přípravě projektů městem – projekty nejsou vůbec prodiskutovány a nemají ani regionální charakter, ani příliš nepřispějí konkurenceschopnosti (a na tyto témata je ITI zaměřené), tak I kvůli přípravě administrace a rizikům, které z ní plynou. Město Olomouc bude zajišťovat administraci dotací pro celý region. Podrobnosti vč. toho, jaké plánuje město dotované projekty, najdete zde.
Poté předložil náměstek Žáček ke schválení přípravu projektů na obnovy vodovodů a kanalizací. Podle důvodové zprávy má Moravská vodárenská rozpracované, ale ne připravené projekty. Město od MOVO agendu obnovy sítí přejímá tak, aby bylo možné v budoucnu zajistit investice cca 115 mil. Kč za rok (za posledních 5 let byl průměr 57 mil. Kč / rok). Výzvy ProOl z minulých zastupitelstev po odpovědnější správě infrastruktury přináší výsledky. Pro ty, které téma víc zajímá, tady jsou odpovědi na naše otázky z minulého zastupitelstva. V diskuzi vystoupil i pan Feranec s tím, že by stálo zato jednat o milionech z vodného a stočného, které odtékají každý rok Veolii, aby Francouzi přispěli na naši infrastrukturu – tuto myšlenku sdílíme taky.
V závěru koalice schválila zástupce na valné hromady městských akciových společností. Stojí za zmínku, že město bude mírně navyšovat svůj podíl ve Vodohospodářské společnosti vkladem sítí, aby si tam udrželo majoritu. Zastupitelstvo skončilo netradičně už v poledne. Za necelý měsíc se sejde znovu nad rozpočtem 2016 i schvalováním ITI.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top