skip to Main Content

Proč jde hnutí ProOlomouc do krajských voleb?

Krajská politika je úzce propojená s tím, co se děje v Olomouci. Aby město prosperovalo, potřebuje chytře a cílevědomě vedený kraj. Mnoho věcí, které nás trápí, souvisí s agendou kraje. Například potíže s dopravou a s parkováním okolo olomouckého centra vyplývají z volby, jak lidé z okolí dojíždí do práce ‒ tedy s kvalitou příměstské dopravy. Zanedbaná dopravní síť v severní části Olomouce je problém nejen pro obyvatele přetížených ulic, ale je i handicapem pro bydlení a podnikání v širším okolí Olomouce.
Neregulované rozrůstání Olomouce na úkor zemědělské půdy je důsledek malé schopnosti účelně plánovat rozvoj města, ale i nedostatkem koncepčního plánování v širším měřítku. Většinu sociálních služeb zajišťuje kraj. Město na jejich organizaci a kvalitu má malý vliv, stejně tak jako na střední školství.
Chybějící představa o tom, jak pomoct rozvoji kraje, přispěla k tomu, že mnohamiliardová dotační strategie ITI nepřinese impuls hospodářské výkonnosti souměstí Olomouc-Prostějov-Přerov, ale rozmělní se v obvyklém porcování medvěda. Odpověď na otázku Proč? je tedy jednoduchá: ProOlomouc chce přinést do krajské politiky lepší obsah.
A je ještě jeden důvod, proč vystřídat tradiční strany, které úzce spolupracují na radnici i na kraji. Ohromné dluhy kraje i města (oba patří k největším v republice), zářezy do olomouckého rozpočtu jako byly aquapark, Namiro, pronájem vodovodů Veolii, dotace na golfová hřiště, nemravné propojení politiky, policie a některých politiků ‒ to je důsledek dvacet let budovaného propletence soukromých a politických zájmů, jejichž společným jmenovatelem jsou peníze. Tradiční strany se zatím nedokázaly od neférové politiky i politiků, kteří ji reprezentují, odstřihnout a začít věci napravovat. Proto chceme přispět ke skutečné výměně.
[ezcol_1half]Proč spolu s hnutím Starostové a nezávislí?
Hledali jsme, koho v krajských volbách podpoříme. Líbí se nám Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty (ve skutečnosti lidovci, Strana zelených a nezávislí), kteří byli rozumnou krajskou opozicí. Sympatizujeme s pirátským prosazováním transparentnosti i s působením hnutí Změna na radnicích v Přerově a Prostějově. Zaujal nás STAN ‒ Starostové a nezávislí. Nejen proto, že sdružují dlouhou řadu úspěšných starostů, ale i pro střízlivou a věcnou politiku v parlamentu. Osobně oceňuji třeba protibyrokratické tažení poslance Farského.
Bylo by skvělé, kdyby všechny jmenované strany uzavřely společnou předvolební koalici. Nestalo se tak a my jsme vytvořili se Starosty předvolební koalici Starostové ProOlomoucký kraj.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] starostove_heslo
[/ezcol_1half_end] Co chceme na kraji udělat?
Zmíním jen několik bodů. V dopravě, která tvoří nemalou část agendy kraje, chceme víc zatraktivnit veřejnou dopravu.
Zrušíme možnost obcházet grantový systém, kterým se rozdělují peníze na kulturu, společenský život a sport. Jinak řečeno ‒ veřejné peníze se budou rozdělovat podle předem známých pravidel, administrace bude oddělená od politiky a nebude možné systém obcházet jako dnes, kdy část peněz posílají politici některým žadatelům přímo.
Obnovíme odbornost a prestiž státní památkové péče, kterou se podařilo současnému vedení kraje i vedení olomoucké radnice paralyzovat reorganizacemi. Pokládáme za neúnosné, aby u nás fungovala veřejná správa jinak pro bohatého investora a jinak pro obyčejné občany, jako se to děje při posuzování věžáku Šantovka Tower v Olomouci.
Zrevidujeme strategické a územní plánování. Zaměříme se na dlouhodobé cíle, ať jde o zlepšení dopravní obslužnosti v severo-jižním směru (odříznutý sever kraje, slabé železniční napojení na jih), lepší propojení souměstí Olomouc-Přerov-Prostějov nebo o zdánlivě nedůležité věci jako jsou ochrana kulturní krajiny, zemědělské půdy a již zmíněných památek.
Pominu další programové body, které budou mít kandidující strany podobné, a zdůrazním dvě věci. Často se zdá, že střídání politiků nepřináší výsledky. Působení Starostů v čele Libereckého kraje však ukázalo, že i za jedno volební období je možné fungování kraje dramaticky zlepšit ‒ snižovat zadlužení a zároveň zvyšovat investice. Ta druhá věc je jednodušší, ale nejsme na ni zvyklí. Veřejná správa, jak ji chápeme spolu se Starosty, je službou občanům. Má být nejen férová, účelná a má sledovat veřejný zájem, ale měla by být také slušná, otevřená a přátelská. Naše heslo „Naladíme kraj“ říká, že pozitivní atmosféra a spolupráce by měla panovat na krajském úřadě i v celém kraji.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top