skip to Main Content

Pětisetletý dub v Království zřejmě padne za oběť Ferancově novele

Památný strom v komplexu Království ohrožuje novela zákona o drahách. Stejně jako miliony stromů zřejmě dub padne za oběť pozměňovacímu návrhu, předloženému poslancem Ferancem, který je paradoxně i olomouckým zastupitelem. Novela učinila ze všech stromů v dopadové vzdálenosti od dráhy vlaku, tramvaje, trolejbusu, lanovky či vleku zdroj ohrožení bezpečnosti těchto liniových staveb.

„Král dubů“ z lesního komplexu Království má na základě měření z října 2005 obvod 563 cm (tj. průměr 179 cm). Mohutné kořeny nesou 44,67 m3 dřeva, které váží více než 45 tun. Ke své smůle má výšku 31,56 m. A protože kmen stromu roste pouze 11 m od tratě Olomouc – Přerov, jedná se podle novely zákona o drahách jednoznačně o strom ohrožující bezpečnost dráhy,“ vysvětluje Roman Šimek, konzultant hnutí ProOlomouc pro oblast péče o krajinu. 

Dosud platilo, že stromy mohly růst v blízkosti železnice i v tzv. ochranném pásmu dráhy. Pokud se stav stromů zhoršil a strom začal potenciálně ohrožovat dráhu nebo rušit drážní provoz, orgán státní správy rozhodl o rozsahu a způsobu provedení zabezpečovacích opatření, které mohlo spočívat například v odstranění či ořezu takového stromu. Při rozhodování byly zohledněny a posuzovány nejen zájmy na zajištění bezpečnosti dráhy, ale i další chráněné zájmy, jako je ochrana přírody. V prosinci loňského roku se ale situace dramaticky změnila.

Veškeré stromy blízko dráhy jsou nyní ohrožením. Bez ohledu na jejich stav

Dne 17. 12. 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh novely zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, když poslanci přehlasovali pozměňovací návrhy Senátu.

Na základě pozměňovacího návrhu poslance Milana Ferance (ANO) bylo znění zákona v § 10 doplněno o odstavec 3, který zní: „(3) Provozovatel dráhy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.“

Novela zákona tedy nyní říká, že veškeré stromy, které jsou v dopadové vzdálenosti od dráhy, ohrožují bezpečnost na železnici. Tím je reálně vystavuje riziku pokácení. Lze předpokládat, že většina úředníků nebude ochotna bránit likvidaci stromů, které dle litery zákona ohrožují bezpečnost dráhy.

Až 10 milionům stromů v Česku hrozí reálně pokácení

„V České republice je asi 9670 km železničních tratí a velký počet vleček. Vzhledem k lesnatosti našeho území 33 % může asi 3000 km tratí vést lesem. Při průměrné výšce stromů 30 metrů tak ohrožují bezpečnost dráhy stromy na ploše 18 000 ha, což představuje asi 7 200 000 stromů,“ vypočítává Roman Šimek.

K nim je nutné připočítat všechny větrolamy, stráně a příkopy porostlé dřevinami podél železnice ve volné krajině. Dále dřeviny podél tramvajových a trolejbusových tratí, neboť i tyto tratě spadají pod pojem dráha. Avšak i některé lyžařské vleky a lanovky jsou dráhou ve smyslu zákona o drahách, a novela zákona znamená kácení na výšku okolních stromů po obou stranách vleků a lanovek.

Na summitu udržitelného rozvoje OSN premiér Babiš vystoupil se závazkem, že v Česku do roku 2025 vysadíme 10 milionů stromů. Nyní hrozí, že v důsledku uvedeného pozměňovacího návrhu bude až 10 milionů stromů vykáceno,“ uzavírá Roman Šimek.

Tisková zpráva hnutí ProOlomouc, 9. 1. 2020

2 komentářů k zobrazení

  1. Tohle si snad děláte legraci . Tenhle strom by měl být posvátný a nedotknutelný a ne aby si nějaký chytrák smyslel že ho jen tak pokácí .

    1. V diskuzi vyvolané naší tiskovou zprávou tvrdí olomoucký radní pan Feranec, který prosadil onu problematickou novelu zákona o drahách v parlamentu, že se dub kácet nebude. Problém ovšem zůstává.. Je jím zákon, který označil všechny stromy, které teoreticky ‚dosáhnou‘ při pádu na trať, za nebezpečné. Ochrana životů a zdraví má přednost před ochranou přírody. Co bude se všemi zdravými stromy, nad kterými žádný politik nedrží ochrannou ruku? Při projednání v senátu prosazovali senátoři, aby zákon nepostihoval plošně všechny stromy, ale jen ty, které jsou skutečně pro provoz drah nebezpečné. Vládní koalice ale senát přehlasovala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top