skip to Main Content

Petici za zachování tradiční silnice na Kopeček Rada města zatím nevyslyšela

Rada města projednala petici 14. srpna. Pan náměstek Jakubec poté seznámil petiční výbor dopisem s výsledkem: Rada města si vyžádala vyjádření od Ředitelství silnic a dálnic, aby měla pro své rozhodování potřebné podklady.

Co to znamená? Podle mého názoru jen odklad rozhodnutí. Skutečnost, že Ředitelství silnic a dálnic nechce projekt zaslepení silnice a nové objížďky upravit, je dlouhodobě známa. Míč je na straně olomoucké radnice, která zatím nenašla odvahu postavit se k věci čelem.

Z mé zkušenosti je cílem Rady odložit rozhodnutí na dobu po komunálních volbách, kdy bude mít hlas obyvatel menší váhu a bude snadnější říct – zkusili jsme to, ale nešlo to. Přece neohrozíme výstavbu tangenty!

Jak se k takovému alibismu postavit? Petiční výbor se rozhodl učinit tyto kroky:

 

Protože petice zatím nedosáhla cíle, pokračuje dál. O zachování silnice na Svatý Kopeček projevila zájem řada obyvatel okolních obcí i návštěvníků Sv. Kopečka. Rozhodli jsme se proto otevřít petici všem občanům bez ohledu na místo jejich bydliště. Petice má v současné době přes 2000 podpisů. Usilujeme o to nasbírat 10.000 podpisů, abychom mohli požádat o projednání naší věci v Senátu České republiky.

 

• Zjistili jsme, že řada lidí neví, jaké změny v souvislosti se stavbou východní tangenty východní část Olomouce čekají. Uspořádáme proto v druhé polovině září veřejnou debatu, na kterou pozveme také členy Rady města, ředitele olomoucké pobočky ŘSD a zástupce Národního památkového ústavu, aby se změnami občany seznámili a občané měli příležitost diskutovat s odpovědnými osobami změny dopravy ve svém bydlišti.

 

Petiční výbor připravil informaci o důvodech a cílech naší petice pro zastupitele města. Zastupitelstvo zasedá 3. září. Klub ProOlomouc navrhnul informaci pro zastupitele do programu jednání. Doufáme, že zastupitelstvo petici projedná.

 

Hlasy občanů, zvláště nyní před volbami, mají váhu a zastupitelé jim pozorně naslouchají. Stojíte-li o projednání petice zastupitelstvem, máte-li chuť říct zastupitelům svůj názor na to, zda je plnohodnotné dopravní spojení mezi Chválkovicemi a Samotiškami potřeba, přijďte v pondělí 3. 9. na jednání zastupitelstva.

 

 

odkazy:

Petiční formulář – upravené znění pro všechny občany ČR  (petiční arch  je nutné tisknout oboustranně a prosíme o důsledné vypsání celého jména a adresy, jinak není podpis platný)

Proč je důležité zachovat silnici z Chválkovic do Samotišek?

Odpověď Rady města petentům ze dne 16. 8. 2018

Jak vystoupit na zastupitelstvu

 

Situace z projednávání DÚR, 11/2017
Plán z dokumentace pro EIA – za Domovem seniorů: lávka pro cyklisty a objezd pro zemědělce
Plán z dokumentace pro EIA – nová trasa od křižovatky Na Pile přes průmyslové areály a podél obchvatu k aleji
Plánované změny

6 komentářů k zobrazení

 1. Kde lze podepsat, je někne info na fb, abychom mohli sdílet, mrzí mne to, ale tohle mě úplně minulo :-(!!!

  1. Petiční formuláře jsme stáhli z obchodů a kaváren, ale během týdne je tam zase vrátíme a uveřejníme seznam míst.

   Jinak si můžete tady stáhnout petiční arch ( https://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2018/08/peticniarch-kopecka-silnice-2.pdf , nutno tisknout oboustranně ) a hodit jej podepsaný do schránky někomu z členů petičního výboru (adresy jsou uvedeny na 2. straně archu dole). Jestli hodláte petici podepsat, zkuste prosím získat podporu a podpisy i od lidí z Vašeho okolí.

 2. Dobrý den,
  – Výše navržený petiční arch se mi dnes (11.9.) jeví poněkud diskutabilní první větou. Zejména datem 1.8.2018 se může jevit zastaralý, neboť vyzývá radu města se zpětným časovým odkazem k něčemu, co by měla v minulosti udělat. Tento fakt může být formální záminkou k odmítnutí nových podpisů.
  – Celá historie mi připomíná období funkčního období porevolučního zastupitelstva města, kdy jsem se jako pozorovatel z vlastní iniciativy účastnil několika jednání trasování dálniční spojky kolem Neředína a dnešního Globusu, které vyústilo v současný několikanásobný paskvil. Kdy se např. nepodařilo oddálit trasu ještě dál od Olomouce, takže vznikl do dneška nevyřešený problém napojení dálnice kolem Křelova a znehodnocení letiště Olomouc. Také se šetřilo a město bylo málo prozíravé a důrazné.
  – Při cestách po okolních státech na západ od nás jsem v podobných případech narazil na méně komfortní řešení ve formě kapacitního kruhového objezdu na dálnici. Takové řešení nezpůsobí podstatné snížení průjezdnosti dálnice, navíc zejména v budoucnu umožní dostavbu podle daných ekonomických možností. Tím spíše, když se bude obchvat v nejbližší době využívat pouze k silnici první třídy I/46 na Šternberk a jeho prodloužení k R35 je v nedohlednu.

  1. Dobrý den pane Jílku, pokračování v petici má vadu o které píšete, na druhou stranu, zakládat novou se nám zdá horší možností. Petice byla projednaná zastupitelstvem minulý týden. V budoucnu bude možné navrhnout opětovné projednání a záleží na vůli zastupitelstva, zda bude chtít o věci znovu jednat. Uvidíme jaký to bude mít vývoj, jednání na zastupitelstvu se neslo ze strany primátora a pana zastupitele Žbánka (ANO) v dost konfrontačním tónu, nicméně o týden později viselo téma dopravní obsluhy na Pavlovické a Chválkovické na plakátech..takže uvidíme. Příští úterý v podvečer bude k tématu veřejná beseda ve chválkovické sokolovně.
   K Vašemu námětu na kruhový objezd.. sami v této fázi nebudeme projektovat, žádáme, aby dobré řešení hledaly orgány a osoby k tomu určené. Kdybychom přicházeli s projektovými náměty, okamžitě by se to obrátilo proti nám i proti samotné věci, v této fázi se dá snadno shodit jakýkoliv, i daleko konformější námět než je kruhový objezd.

 3. Pokračování tohoto tématu jsem našel až dnes.
  Ne, že bych byl zastáncem kruhových objezdů na dálničním obchvatu. Když před cca 15 lety jsem projížděl po obchvatu Mnichova, byly většinou postaveny kruhové objezdy. Doprava byla naprosto plynulá. Dnešní pohled na zmíněný obchvat je samozřejmě jiný, odpovídající rozmachu automobilové dopravy. Na všech místech jsou kruhové objezdy nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Tento vývoj bych předpokládal u miniproblému obchvatu Olomouce. Když se dnešní hustota dopravy v uvedeném směru vměstná (i když s problémy) do úzkých ulic Hodolan, Bělidel, Pavloviček a Chválkovic, na kolik roků by toto nenákladné řešení vystačilo?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top