skip to Main Content

Petice „Zachovejme tradiční silnici na Svatý Kopeček“

Po dvou letech marných pokusů vyjednat prostřednictvím orgánů samosprávy města Olomouce (zastupitelstva a komisí městských částí), aby se olomoucká radnice zasadila za zachování fungující tradiční silnice na Svatý Kopeček při výstavbě východního obchvatu města, iniciuje hnutí ProOlomouc ve spolupráci se členy komisí městských částí Olomouc – Chválkovice, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov a Droždín a s obcí Samotišky petici občanů. Cílem petice je, aby radnice začala na zachování silnice na Svatý Kopeček doopravdy pracovat a zajistit přímou kontrolu občanů nad tím, že se tak stane.


Petice Radě města Olomouce:

ZACHOVEJME TRADIČNÍ SILNICI NA SVATÝ KOPEČEK

My, obyvatelé Olomouce se obracíme se žádostí na Radu města Olomouce, aby do 1. srpna 2018 ustavila pracovní skupinu složenou ze zástupců radnice, odborníků z pracovišť památkové péče a zástupců veřejnosti navržených petičním výborem. Žádáme, aby Rada města pověřila tuto pracovní skupinu úkolem nalézt takové řešení, aby 300 let existující propojení mezi Chválkovicemi, Svatým Kopečkem a dalšími obcemi bylo i po výstavbě tzv. Východní tangenty zachováno.

Nynější plán části dálničního obchvatu Olomouce totiž počítá s trvalým přerušením silnice č. 4432 mezi Chválkovicemi a Samotiškami. Silnice je hlavním spojením s Olomoucí pro více než 4000 obyvat

el Samotišek, Droždína, Svatého Kopečku, Lošova a Radíkova i pro návštěvníky oblíbené příměstské rekreační krajiny a ZOO na Svatém Kopečku. Silnice s poutní alejí je 300 let stará a je součástí barokní krajinné kompozice spojující Klášterní Hradisko a baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

V místě přerušení silnice dálnicí má zůstat jen lávka pro pěší a cyklisty. Auta, autobusy i zemědělská technika mají jezdit nelogickými oklikami. Přerušení odřízne Chválkovice, zkomplikuje autobusovou dopravu a dopravně přitíží Droždínu, neboť hrozí, že obyvatelé z okolí Svatého Kopečka budou do města jezdit rychlejší cestou kolem Bystrovan a Lipenskou ulicí.

Přes žádosti zastupitelů Olomouce, předsedů komisí městských částí i starosty obce Samotišky, aby se město Olomouc zasadilo o přemostění dálnice a nepřipustilo dopravní paskvil podobný tomu, jaký známe ze silnice č. 448 směrem na Topolany, radnice neusiluje o zachování přímé silnice a neodpovídá na podněty a žádosti. Nezajistila ani podklady k jednání s památkáři o možném zachování silnice.

Petiční výbor: Tomáš Pejpek, Na Zákopě 322/62, 779 00 Olomouc – Chválkovice, Hanka Prekop Dvorská, Dvorského 1, 779 00 Olomouc – Sv. Kopeček, Rostislav Hainc, Elišky Junkové 306/14, 779 00 Olomouc – Droždín, Jiří Herink, Svolinského 135/77, 779 00 Olomouc-Lošov, Milan Obenaus, Malinovského 80/2, 779 00 Olomouc – Radíkov, Petr Daněk, Na Kopci 1, 779 00 Olomouc – Droždín, Miroslav Tichý, Chválkovická 188, 779 00 Olomouc – Chválkovice • V Olomouci dne 20. 5. 2018

 

Petice v tomto znění je určena jen pro obyvatele Olomouce. Podpoříte-li petici vyplněním a podpisem petičního archu, prosím zašlete či předejte vyplněné petiční archy členům petičního výboru. Za Vaši podporu zachování fungující silnice s poutní alejí na Svatý Kopeček hnutí ProOlomouc děkuje.

Prosíme nejen Olomoučany, ale i olomoucké iniciativy, strany a hnutí, aby se k šíření petice připojili a zvýšili tak naději na její úspěch.

 

Doplněno 24. 7. 2018:

Petici jsme předali na olomoucké radnici 13. července 2018 se 1379 podpisy občanů Olomouce, celkem s 1582 podpisy. Rada města Olomouce se na svém zasedání dne 18. 7. 2018 k petici nevyjádřila. Protože další možnost přijmout k petici usnesení bude mít městská rada až 14. srpna, petiční výbor pokračuje do té doby ve sběru podpisů pod petici. Otevíráme se i podpisům od mimoolomouckých občanů navzdory úvodu textu petice, neboť o zachování silnice vyjadřují zájem občané z širokého okolí a bylo by chybou jejich hlas pominout. 

• Ode předání petice radnici přibylo už dalších 100 podpisů

• Vyplněné petiční archy prosím zasílejte na adresy členů petičního výboru.

• v odkazech dole přibyl aktuální situační výkres východní angenty z připravované dokumentace pro územní rozhodnutí; je z něj vidět, že ŘSD nepočítá ani s objezdem pro zemědělskou techniku. Petr Daněk k tomu poznamenává:

Jak se ze sjezdu „severní spoj“ pojede ke křižovatce na pile: 1) sjedete z tangenty a ocitnete se na vedlejší (hlavní bude zřejmě ta přeložka od Samotišek),  2) musíte zahnout vlevo (zde už bude první zdržovací místo, protože tu budou sjíždět kamiony do průmyslové zóny), 3) po 50 metrech opět křižovatka, kde musíte na nadjezd vlevo (opět obtížné pro kamiony – zpomalení provozu), 4) hned za mostem zase křižovatka a odbočení vpravo, 5) teprve potom 800 metrů dlouhý normální úsek, 6) úrovňový přejezd (trať na Opavu), už při dnešním zatížení problematický, 7) křižovatka Na Pile (zde opět odbočení vlevo), nízká kapacita křižovatky

Podívejte se, jak naproti tomu bude pohodlný sjezd u Týnečka – z toho vyplývá, že se budou muset dělat dodatečná omezující opatření, jinak všichni od Šternberka budou nadále jezdit do Olomouce přes Týneček a Chválkovickou … zákazy pro kaminony nějak snad projednat lze, zákaz pro individuální automobilovou dopravu je prakticky nemožný – je to veřejná silnice pro všechny. Dopravní zácpy z Pavloviček nezmizí.

Zatím asi jediná dobrá zpráva je, že se tangenta od domova důchodců směrem k Týnečku už nebude zvedat (jak to bylo v EIA), ale povede po zemi (nad zemí bude na mostě stávající výpadovka z Týnečka na Šternberk), takže hluk půjde omezit obyčejnou zelení a nebudou se ve výšce vznášet protihlukové stěny.

 

1 komentář k zobrazení

  1. Musím se k tomu po letech vrátit a znovu napsat, že alej na Sv Kopeček je nutno zachovat. Už z toho prostého důvodu, že se tím ušetří orná půda. Pokud se má postavit most pro cyklisty a chodce, bude tam zařízení staveniště, stroje, takže zvětšit most pro osobní auta,
    autobusy a lehčí nákladní dopravu už by nemělo být tak investičně náročné. A panorama Kopečka z Chválkovic? Odtud se nikdo nedívá. Ostatně z nového mostu bude vyhlídka ještě lepší. ProOlomouc to má promyšleno dobře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top