skip to Main Content

Otevřená radnice? Stále jen pro vyvolené

Olomoucká koalice složená z ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP09 má za sebou polovinu doby své vlády. Jednou z nesplněných priorit programového prohlášení zůstává (ne)otevřená radnice.
Již několik měsíců se radnice „snaží“ vydat dočasnou stavební uzávěru, která by znemožnila výstavbu Šantovka tower. Podle platného územního plánu se výškové stavby ve městě stavět nesmějí, jen v jedné lokalitě bylo toto omezení soudním rozhodnutím zrušeno. A to právě v místech plánované stavby Šantovka tower.
Může, ale nemusí
Na jaře tohoto roku rozhodla radnice o zpracování dvou právních analýz, které by měly prověřit, zda je vyhlášení stavební uzávěry v souladu se zákony. Podle zákona O svobodném přístupu k informacím jsem v červnu o tyto právní analýzy, placené z veřejných peněz, požádal.
Magistrát podání informace zamítl s odkazem na § 11, odstavec 1, písmeno b), kde se píše: „Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.“
Velmi důležité je zde slovíčko „může“. V ostatních paragrafech totiž zákon povinným subjektům jasně ukládá, kdy informace vydat nesmí. Jde o případy, kdy by byla porušena ochrana utajovaných informací, obchodního tajemství nebo důvěrnost majetkových poměrů. Povinný subjekt by vydáním takové informace porušil zákon a to nesmí. V tomto případě je ale situace jiná. Magistrát může poskytnutí omezit; může, ale nemusí. Jde tedy o rozhodnutí z vlastní vůle. Úřad dobrovolně utajuje občanovi skutečnost, která tajná není, pro což musí mít legitimní důvod.
Zdůvodnění? Zapomeňte!
Právo na informaci je zakotveno v Listině základních práv a svobod a její odepírání nelze brát na lehkou váhu. Rozhodnutí magistrátu je navíc vadné z procesního hlediska. Postrádá jakýkoliv test proporcionality, což zjednodušeně znamená, že magistrát musí vypsat myšlenkový pochod, podle kterého se rozhodl, že odepřením práva na informaci chrání jiné, důležitější právo (například bezpečnost obyvatel).
Proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce jsem se odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Ten se mým odvoláním vůbec nezabýval a po uplynutí lhůty na rozhodnutí o odvolání jsem musel požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o ochranu před nečinností. Následně krajský úřad vydal rozhodnutí, ve kterém potvrdil rozhodnutí magistrátu.
Jak dál?
Dalším krokem už je pouze podání správní žaloby, která by se s velkou pravděpodobností táhla několik let. Předpokládám, že během této doby buďto Rada města Olomouce stavební uzávěru vydá nebo bude Šantovka tower dávno stát. V obou případech pominou důvody pro omezování poskytnutí informace a právní analýzy budou snad dostupné.
Co je teď ale podstatné? Neposkytnutím informace se potvrzuje, že o důležitých věcech týkajících se kvality života ve městě rozhoduje uzavřená, nikoliv otevřená radnice.
 
Na právní názor Otevřené společnosti, o. p. s. se můžete podívat zde.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top