skip to Main Content

Opozice odmítá neprůhledný nákup pozemku pro Aquapark za 20 miliónů

Tisková zpráva ProOlomouc a Piráti a Starostové

Město kupuje Aquaparku pozemek za 20 miliónů, aniž by pro něj mělo plán využití. Od téže firmy, jejíž projekt vyjde Olomoučany na miliardu. To vše v situaci, kdy chce radnice kvůli nedostatku financí rozprodat nemovitosti za 127 miliónů. ProOlomouc a Piráti a Starostové vyzývají k zastavení koupě, odporující všem zásadám péče řádného hospodáře.

V pondělí má dozorčí rada Dopravního podniku města Olomouce schvalovat smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemků přiléhajících k Aquaparku od společnosti Za retailem Olomouc s.r.o. Ta je vlastněna společností Gemo Holding, a.s. Cena je 19 646 850,- Kč vč. DPH. 

Společnost Aquapark Olomouc, a.s. zdůvodňuje koupi pozemku jako strategickou investici pro budoucí rozvoj areálu Aquaparku, případně jako pozemek vhodný pro vybudování sportovní infrastruktury městem. Ačkoliv o věci jednala vloni i letos opakovaně Rada města i majetkoprávní komise, společnost nepředložila žádný konkrétní investiční záměr na využití celého pozemku společností Aquapark. V současnosti neexistují ani záměry města na budování nové sportovní infrastruktury u Aquaparku.

Plánovaná koupě pozemku za 20 mil. korun není řádně zdůvodněná, a to v situaci, kdy Olomouc hodlá letos prodat nemovitosti za 127 mil. z důvodu nedostatku finančních prostředků. 1

Projekt spolupráce se společností Gemo na výstavbu Aquaparku v hodnotě cca 600 mil. korun stál a bude stát olomoucké občany prokazatelně 1,1 mld.2 Roční splátky úvěru ve výši přes 40 mil. Kč budou zatěžovat rozpočet města až do r. 2027. Za drastickým finančním dopadem projektu Aquaparku stojí jeho nezodpovědná příprava a netransparentnost na počátku. Stejné rysy nese připravovaný, standardním způsobem nezdůvodněný nákup dalšího pozemku od společnosti Gemo.

Prodávat za tisíc a nakupovat za tři tisíce

Ve stejné době, kdy Olomouc prostřednictvím své akciové společnosti Dopravní podnik hodlá kupovat pozemky u Aquaparku za 19,6 miliónů, prodává město z finančních důvodů pozemky pod dostihovou dráhou na Lazcích za 20,2 miliónů. Pozemky v obou transakcích mají sloužit pro sport a rekreaci.

Zatímco u Aquaparku hodlá akciová společnost nakupovat pozemky za cenu 3266,- Kč/m2,  na Lazcích hodlá město prodat pozemky společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o.  za cenu 1109,- Kč/m2. Plánovaný trojnásobný nepoměr v neprospěch města ukazuje na velmi špatnou majetkovou politiku města, je však ještě čas věci napravit.

Zhodnotit pozemek vlastníkovi, pak draho koupit

I v minulosti postupovala radnice v rozporu s elementární logikou. O koupi či směně pozemku 1081/37 jednala radnice s vlastníkem Gemo již v letech 2010/12.  Část pozemku (dnes 1081/120) o výměře 5 339 m2 koupila radnice 3 v r. 2012 za cenu 1873 Kč/m2. Koupě byla při schvalování v zastupitelstvu kritizovaná jako velmi vstřícná ke společnosti Gemo 4. Pozemek byl v té době dle územního plánu nezastavitelný.

V novém územním plánu z r. 2014 město změnilo pozemek na zastavitelný 5, a znásobilo tak jeho cenu ve prospěch společnosti Gemo. Nyní plánuje radnice koupi zbylé části pozemku 1081/37 za cenu 3266,- Kč/m2. Při dobrém dlouhodobém plánování mohla radnice pozemek nakoupit za cenu orné půdy.

Netransparentně

Rada města v prosinci minulého roku uložila řediteli společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.  a majetkoprávnímu odboru jednat o koupi pozemku městem. Předjednaný záměr koupě pozemku za 19 646 850,- Kč vč. DPH projednala v únoru majetkoprávní komise a koupi pozemku nedoporučila. Rada města následně od koupi pozemku městem ustoupila. Našla však jinou cestu prostřednictvím svého Dopravního podniku.

Místo Aquaparku, který nedisponuje penězi na nákup, má koupit pozemek Dopravní podnik s výhledem, že jej od něj Aquapark v budoucnosti odkoupí. Kvazi koncernová struktura, kterou koalice pod vedením zastupitele Ferance a poradce Itterheima chystala pro úspory a zefektivnění fungování městských společností, má být využita pro řádně neodůvodněný výdaj 20 mil. Zároveň tak koalice obejde projednání koupě pozemku zastupitelstvem města, kde by musela čelit otázkám, proč neodůvodněný výdaj 20 mil. předřazuje před jiné a mnohem naléhavější potřeby města.

Zastupitelské kluby ProOlomouc a Piráti a Starostové vyzývají zástupce ve statutárních orgánech společností Dopravní podnik a Aquapark, aby zastavili proces schvalování koupě pozemků u Aquaparku od společnosti Za retailem Olomouc s.r.o. do doby, než bude orgánům města předložen konkrétní projekt využití pozemků včetně modelu jeho ekonomiky a financování,“ uvádí předseda ProOlomouc Tomáš Pejpek.

„Nemyslím si, že zrovna rozvoj aquaparku na okraji města je ta nejdůležitější věc, do které by město mělo nyní investovat. Synergie městských společností se určitě dají využít i pro veřejnost prospěšnějším způsobem,“ řekl Marek Zelenka, zastupitel z klubu Piráti a Starostové.

V Olomouci 30. 5. 2021

Ing. arch. Tomáš Pejpek, ProOlomouc

Mgr. Marek Zelenka, LL.M., Piráti a Starostové

Pozemek parc. č. 1081/37 v k. ú. Slavonín, jehož koupi chystá Dopravní podnik města Olomouce od dceřiné společnosti firmy Gemo

1/ Za pozornost stojí i fakt, že plavecký bazén, který společnost AQUAPARK od letošního roku spravuje, vyžaduje urgentně rekonstrukci s dosud odhadovanými náklady 80 miliónů korun, která nemá zajištěné financování.

2/ Neoficiální odhady hovoří o dopadu až 1,5 miliardy korun.

3/ Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 1081/37, kterou město koupilo od Gema v r. 2012

4/ Dopis ing. Ladislava Čecha zastupitelům ke koupi pozemku z r. 2013 vyzývající k narovnání finančních vztahů

5/ Územní plán před r. 2014 – na pozemku leží biokoridor, v novém územním plánu z r. 2014 je plocha .15/115 zastavitelná

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top