skip to Main Content

Opozice názorně předvedla, jak bude ul. 8. května po rekonstrukci nebezpečná. Vyzývá radnici k dialogu a nápravě

Ulice 8. května bude po plánované rekonstrukci nebezpečná pro chodce i cyklisty. Radnice však na výtky nereaguje a vzdor proklamacím o transparentnosti nekomunikuje s opozicí ani občany. Proto se ProOlomouc, Piráti a Starostové rozhodli k netradiční demonstraci: přímo v terénu nakreslili smývatelnou ekologickou křídou budoucí podobu ulice a zvýraznili problematické úseky. Opozice věří, že kampaň, která vzbudila silný ohlas v médiích i na sociálních sítích, motivuje radnici k otevřenému dialogu i mnohem kvalitnějšímu provedení samotné rekonstrukce.

Před 20 lety olomoucká radnice vypsala veřejnou urbanistickou soutěž na opravu ulice 8. května, Denisovy a 1. máje – tedy od Paláce k náměstí Hrdinů. Odborná porota tehdy k realizaci vybrala projekt, který všechny ulice proměnil ve zklidněné pěší zóny s preferencí chodců, cyklistů a tramvají a s omezenějším provozem automobilů.

Podle této soutěže nakonec skutečně byla provedena první etapa – ulice Pekařská a Denisova. Bohužel, další dvě etapy – třída 1. máje a ulice 8. května – už to štěstí neměly. Projektová dokumentace byla provedena v naprostém protikladu. S preferencí automobilů na úkor chodců, což nyní lze vidět na nedávno zrekonstruované třídě 1. máje. 

Radnice ví o slabinách projektu už 4 roky. Současný primátor s kritikou souhlasil

V září 2015 vystoupil Petr Daněk, člen hnutí ProOlomouc, na veřejném zasedání Zastupitelstva města Olomouce, kde zastupitele informoval, že projekt rekonstrukce třídy 1. máje a ulice 8. května je zastaralý a že je důležité využít čas k přepracování projektu tak, aby vznikla ulice příjemná pro lidi.

Miroslav Žbánek, tehdejší opoziční zastupitel za ANO 2011, na to reagoval takto (ze zápisu): Vyjádřil obavu, že když projekt bude realizován tak, jak je navržen, což je důraz na automobilovou dopravu, dojde spíše ke zhoršení stavu. V souvislosti s debatou o udržitelné městské mobilitě, o postupném přechodu a odklonu občanů od motorové dopravy na pěší nebo cyklistickou, tak projekt znamená krok zpět. Vyjádřil názor, že právě hradba parkujících automobilů může spíše snížit atraktivitu obchůdků a krámků. Poznamenal, že si je vědom toho, že je město tlačeno časem, ale měly by se zvážit úpravy navrhovaného řešení, aby byl prostor více začleněn do širšího kontextu městské památkové rezervace.

Následovalo několik měsíců vyjednávání, během kterých byly olomouckým radním písemně předány připomínky s výhradami k oběma rekonstruovaným ulicím. U tehdejšího projektanta byla následně objednána, mimo jiné, úprava projektu rekonstrukce ulice 8. května, aby byla vstřícnější a bezpečnější zejména pro chodce. Bohužel, po dvou letech práce, v roce 2017, tento projektant odevzdal projekt, kde k žádným podstatným změnám nedošlo.

Nynější radnice: nový projektant, starý projekt

Přišel rok 2018 a nové politické uspořádání. Nová radnice zrušila smlouvu s původním projektantem a v lednu 2019 zadala vypracování projektu pro zadání stavby novému projektantovi. Bohužel, nepředala mu vůbec žádné dřívější připomínky, a projektant tak pouze dopracovával původní projekt, který v ulici preferuje automobily a dělá z ní parkoviště.

V květnu 2019 proběhlo jednání komise pro architekturu, kde zástupci klubů Piráti a Starostové a ProOlomouc znovu apelovali na změnu projektu. Ze strany projektanta bylo přislíbeno, že prověří možnost přeměny na pěší zónu, případně rozšíření prostorů pro pěší na úkor parkovacích stání. V červenci 2019 dostali opoziční zastupitelé z radnice i od projektanta informace, že k zásadním změnám projektu nedošlo.

ProOlomouc, Piráti a Starostové jsou přesvědčeni, že takto významná ulice v centru města si zaslouží citlivější přístup. Varianta navržená radnicí je pro chodce nepříjemná a na některých místech i nebezpečná.

Názorná ukázka „na místě činu“ může nebezpečnou rekonstrukci změnit

Zástupci opozičních stran se tedy rozhodli představit projekt obyvatelům města přímo na místě. Křídou na chodníky namalovali červenou čáru, aby všichni viděli, jak úzké chodníky vzniknou. Vyznačili i radnicí navržená parkovací místa. Záměrně využili formu, která přilákala pozornost, vzbudila zájem veřejnosti, a vznikl prostor pro to, aby se radnice pokusila projekt ještě změnit. Subjekty Pirátů a Starostů i ProOlomouc jsou si vědomi, že křídový sprej může být pro někoho diskutabilní formou, a jsou připraveni za tento happening nést plnou odpovědnost – přestože smývatelná ekologická křída zmizí sama po několika deštích. Opoziční politici jsou přitom přesvědčeni, že uvedené konání bylo plně v mezích občanského aktivismu a svobody projevu.

Křídou jsme dočasně znehodnotili ulici, abychom upozornili na to, že radnice se ulici chystá znehodnotit trvale. Město má schválený strategický dokument Plán udržitelné městské mobility, který jasně říká, že v centru města mají být ulice přeměněny na zklidněné zóny s omezeným vjezdem automobilů. Pěší zóna nijak nebrání vjezdu rezidentům, obchodníkům nebo řemeslníkům,” vysvětluje Petr Daněk z ProOlomouc.

Pěší zóna je pro ulici 8. května ideálním řešením i z hlediska ekonomiky. Je prokázáno, že zklidněním ulice v centru města dojde k vyšší atraktivitě bydlení i komerčních prostor.

Na základě dat uveřejněných londýnským odborem dopravy je zřejmé, že budování ulic primárně určených pro pěší a cyklistickou dopravu přináší zásadní výhody oproti budování ulic pro auta. V Londýně si spočítali, že každá libra investovaná do cyklo/pěších prostor se vrátí třináctkrát.

Místním podnikům se totiž o 30 procent zvedají tržby, protože lidé nechají v centru víc peněz, pokud do něj přijdou po svých a ne autem. Zbudování parkování kol je pětkrát výnosnější než stejná plocha pro auta a o pětinu ubude prázdných nebytovek, pokud jsou v lokalitě příjemné pobytu lidí (srov. třeba prázdný Pantaloon). Drtivá většina podnikatelů v se v Londýně shoduje na tom, že úprava ulice pro pěší jim přináší víc zákazníků. S vědomím obrovského městského dluhu bychom měli investovat do veřejného prostoru opravdu s rozmyslem”, uvádí Marek Zelenka z hnutí Piráti a Starostové.

Koaliční strany před volbami slibovaly, že udělají radnici otevřenou a transparentní. Obyvatele města však dostatečně neseznámily s chystanou rekonstrukcí. Proto jsme lidem sami ukázali, jak bude ulice vypadat. Nabízíme radnici spolupráci na změně projektu, například formou veřejných diskuzí s obyvateli a majiteli domů. Komunální politika ve 21. století má stát na dialogu s obyvateli města, transparenci, veřejných prezentacích a diskusích. Tak jak tomu bylo např. při řešení zavedení pěší zóny na slavné vídeňské Mariahilferstrasse,“ říká Hynek Melichar z hnutí Piráti a Starostové. 

Tramvajová trať, chodníky, vodovody a kanalizace jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Rekonstrukce ulice je naplánována na příští rok, třetinu nákladů mají pokrýt dotace ze SFDI. Oba opoziční subjekty věří, že při dobré vůli lze projekt ulice změnit, a přitom neohrozit tuto pro město klíčovou investici. Je ale velmi důležité, aby rekonstrukce ulice 8. května byla provedena podle kvalitního projektu, který veřejný prostor nedegraduje, nýbrž obohacuje.

V Olomouci, 7. srpna 2019

Petr Daněk, ProOlomouc, tel. 777 122 518

Hynek Melichar, Piráti a Starostové tel. 605 973 673

Marek Zelenka, Piráti a Starostové , tel. 728 051 072


parkovací zálivy a zúžené chodníky na obou stranách ulice v projektu

2 komentářů k zobrazení

 1. Skvělá prezentace. Panu Daňkovi by měl magistrát poděkovat za osvětu a uhradit náklady za akci. Je s podivem, že se někdo zastává těch zastaralých projektů s automobily.
  Chodníky by měly být pevné natolik, že unesou auto, dodávku. Což žulové kostky dokážou a taky se dají rozebrat při poruchách inž síti. Dost na tom, že galerii Moritz vysunuli do ulice,
  lidé procházející a čekající na tramvaj si vzájemně zavazejí. Dát zastávku o kousek dál ?
  No a k Třídě 1.máje:
  – ty sloupy uprostřed chodníku se nepovedly.
  – vozovka je z nových, drsných, neobroušených kostek a pneumatiky na nich nemístně hlučí.
  Měli použít kostky stejné velikosti starší, hladké a ojeté.
  Jinak se to dá skousnout, od Paláce na Nám. Republiky toho moc zajímavého není,
  to 8.května je “jinačí kafe”.
  Zdravím ProOlomouc, V.V.

 2. Snad to dopadne ve prospěch pesich a cyklistu. Pro cyklisty by konečně vznikl průtah městem z Palackeho směrem k navazující cyklostezce u Moravy, bohužel zatím není jak tímto směrem bezpečně projet co nejkratší cestou. Mnohokrát jsem si říkal, ze nechám auto doma v garáži a do práce pojedu na kole , ale soupeřit s dalšími vozidly v centru nehodlám.
  Navrhované zálivy jsou také nesmysl v tom, ze když půjdu s dětmi za ruku, tak nás tam bude ohrožovat vozidlo na každém centimetru. Fakt architektonické peklo.
  Centra měst se v tomto století maji rekonstruovat tak, aby byla bezpečna, s omezením smogu, prachu, pokud to jde tak trochu zeleně a každá ulice by měla vyhovovat jednoduchému požadavku: projdete se bezpečně s kocarkem – cítíte se bezpečně a neohrozeni?
  Cmuchat smradlave diesely v centru pod okny je to poslední co chci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top