skip to Main Content

Olomoucké památky bez ochrany

 
Organizační změny na olomouckém magistrátu a na krajském úřadě, zneplatnění části olomouckého územního plánu a liknavost městské rady dohromady vytváří prostředí, ve kterém chybí osobní zodpovědnost, odborná autorita a také právní nástroje na ochranu olomouckých památek.
Politické hnutí ProOlomouc žádá soustavně, ale marně představitele města i olomouckého kraje, aby vzniklou situaci, která se dnes už netýká jen kontroverzního záměru Šantovka Tower, ale celého památkového fondu, řešili zodpovědně a rychle. Abychom předešli možným škodám, které při rozvratu památkové ochrany a chybějící regulaci hrozí, podali jsme podnět k přezkumu nečinnosti Rady města a podnět k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti Radou Olomouckého kraje.
Tvrzení o oslabení ochrany kulturně-historických hodnot, ke kterým patří i unikátní soubor barokní architektury v olomoucké památkové rezervaci, se zakládá na těchto skutečnostech:
Koncem minulého roku potvrdili vrcholní politici a úředníci olomoucké radnice v řídící funkci dosavadní šéfku památkové péče, která opakovaně vydala v důležité kauze Šantovka Tower nezákonná stanoviska. Ať již byl důvodem nedostatek odbornosti nebo se v rozhodování pracoviště promítaly vlivy zájmových skupin, není možné se nadále spolehnout, že magistrát bude vykonávat památkovou péči odborně a nestranně.
Pojistkou proti špatným rozhodnutím prvoinstančního úřadu byl dosud odvolací orgán – Odbor kultury krajského úřadu, který poměrně často stanoviska městských památkářů korigoval. Organizační změna ředitelky krajského úřadu, za kterou stojí zastupitelský klub ČSSD vedený hejtmanem Rozbořilem, minulý měsíc rozprášila odvolací orgán památkové péče. Kompetentní odborníci se stanou řadovými pracovníky jiných odborů. Hlavou odvolacího orgánu památkové péče (držitelem razítka) se stal šéf odboru strategického rozvoje kraje, odborností inženýr – dopravní specialista. To ve srovnání s minulostí, kdy úřad vedl respektovaný odborník PhDr. Garčic, znamená ztrátu odborné kompetence a autority.
Oslabení památkových institucí se nebezpečně dotýká celého olomouckého i krajského kulturního dědictví. Ochranu památek ale zajišťují i další nástroje. Jedním z nich je územní plán. Ve veřejností sledované kauze kontroverzního záměru Šantovka Tower dosáhl investor stavby v únoru r. 2015 zrušení výškových limitů na své parcele. Město zahájilo, jak mu ukládá stavební zákon, 20. 3. 2015 pořizování Změny č. II ÚP Olomouc s cílem výškovou regulaci – maximální výšku zástavby v předmětné lokalitě Šantovka opět stanovit. Projednávání změny se však oproti předpokládanému harmonogramu nepříjemně protahuje. Od začátku letošního roku je předmětné území bez jakékoli výškové regulace, a může tak dojít ke stavební činnosti, která bude s připravovanou Změnou v zásadním rozporu.
Rada města Olomouce zahájila v souladu se stavebním zákonem, ale s více než půlročním zpožděním dne 19. 11. 2015 přípravu k vydání územního opatření o stavební uzávěře v předmětné lokalitě Šantovka. Stavební uzávěra slouží pro dočasnou ochranu území právě před zmíněným nebezpečím neregulované zástavby. Předpokládaný termín vyhlášení uzávěry byl březen 2016. Rada však až do dnešního dne o vydání stavební uzávěry nerozhodla a ani se jí na svých zasedáních oficiálně nezabývala.
Situace okolo záměru Šantovka Tower je nyní velmi nepřehledná. Proběhla velká právní bitva o platnost předchozích schválení akce památkáři u Krajského soudu, na Ministerstvu Kultury a také u Ústavního soudu.
Stále panuje nejistota ohledně záměrů představitelů našeho města. Ti dosud veřejně nedeklarovali, jaký mají k významnému záměru a k ochraně městského jádra postoj. Lze se domnívat, že Šantovka Tower má podporu místní ODS – oba předchozí primátoři bez politické debaty a bez pověření zastupitelstvem učinili město Olomouc de facto spolužadatelem o povolení budovy. Znepokojivý je v té souvislosti i právní nihilismus, který občas zaznívá ve vyjádřeních i v jednání představitelů města například v souvislosti s rušením přechodů či výměnou lamp na Horním náměstí.
Aby se předešlo případným škodám z nečinnosti a byla zajištěna ochrana zájmů města do doby, než zastupitelstvo přijme změnu č. II. územního plánu, podalo dnes opoziční hnutí ProOlomouc podnět k přezkumu nečinnosti Rady města a podnět k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti Radou Olomouckého kraje.
Je také potřeba, aby samospráva v čele s představiteli města zformulovala a otevřeně deklarovala svůj postoj k tomu, jestli je jí přednější výstavba privátní věžové budovy, nebo ochrana historicko-umělecké hodnoty Městské památkové rezervace. Dnes je již z odborných podkladů zřejmé, že obojí najednou možné není.
 
Tisková zpráva hnutí ProOlomouc, Olomouc, 6. května 2016
Dokumenty – žádost zastupitelů ProOlomouc Radě Olomouckého kraje, citace z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o stavební uzávěře
img065nejvyssi spravni soud o uzavere

1 komentář k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top