skip to Main Content

Olomouc nepotřebuje novou spalovnu

Téměř před rokem zastupitelé ProOlomouc nepodpořili nákup akcií nově založené akciové společnosti Odpady Olomouckého kraje. Důvodem byly mimo jiné chybějící podklady o tom, co bude nová společnost dělat. „Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomoucké kraje“, kterou nechal vypracovat Spolek Odpady Olomouckého Kraje a která má být základním kamenem pro celou myšlenku, byla zveřejněna až později.

Město Olomouc již nyní třídí z cca 50% a je předpoklad, že se míra třídění bude zvyšovat. S tím však bude klesat míra produkce směsného komunálního odpadu (SKO). Vliv na to bude mít určitě i současná situace a vnímání problému mladšími generacemi, které vidí odpady jako část problému klimatické změny a životního prostředí.

Predikce množství vyprodukovaného komunálního odpadu, na kterých je postavena myšlenka o nutnosti vybudovat novou spalovnu v Olomouckém kraji, se dají považovat za nadsazené, a těchto čísel s největší pravděpodobností nebude dosaženo.

Nejen že již v roce 2025 by měla míra „třídění“ dle schváleného “Balíčku pro oběhové hospodářství” dosáhnout 55 %, v roce 2030 60 % a v roce 2035 dokonce 65 %! Přičemž nově se za „vytříděný“ odpad bude považovat pouze ten, který bude připraven k opětovnému užití – recyklaci. V současné praxi se totiž za vytříděný považuje ten, který je umístěný do barevných popelnic a to bez ohledu na to, jestli bude skutečně recyklován. Nově se bude ale započítávat pouze ten, který bude skutečně použit k další recyklaci.

Je také nutné zmínit, že velkou část SKO i v Olomouci dnes tvoří bio odpad – BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), který bude nutné od roku 2024 třídit. Protože ani slibovaný zákaz skládkování, který je součástí nové odpadové legislativy, nebude úplný. Cílem je odpad co nejvíce využít, odpad nevhodný pro recyklaci přeměnit na energii a nespalitenou složku uložit na kontrolovanou skládku.

Pohledem čísel vyprodukovala Olomouc v roce 2018 cca 16 250 t SKO, z toho však jen cca 15 % skládkovala. Studie počítá s celkovým objemem SKO na úrovni 100 000 t za celý kraj. Město by tak za platnosti stávajících smluv s brněnskou spalovnou přispělo pouze 2,8 % do této hromady odpadu. Rada města Brna navíc nedávno schválila záměr rozšířit svoji spalovnu o celkovou kapacitu 132 000 t odpadu. “Snižující se produkce SKO a rozšíření spalovny v Brně jsou tak snad posledními hřebíčky do rakve špatného plánu na krajskou spalovnu”, říká k tématu člen hnutí ProOlomouc Ing. Ondřej Kabelka.

Plány na stavbu nové krajské spalovny kritizuje také odborník z Hnutí Duha Ivo Kropáček. Oprávněně se ptá, proč chceme v České republice zbytečně investovat přes 20 miliard korun do budování zařízení, které nepotřebujeme. Přitom tyto zdroje můžeme vhodněji použít na skutečnou podporu recyklace a rozvoj stávajícího systému směrem k naplnění evropského “Balíčku pro oběhové hospodářství”, který „stanovuje nové cíle v oblasti recyklace a vytyčuje přesvědčivou a ambiciózní cestu pro lepší nakládání s odpady v Evropě“, jak říká evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.


Veřejné znění studie je přístupné zde: Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomoucké kraje

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top