skip to Main Content

Olomouc jako „Smart City“: lepší doprava i služby díky univerzitě

Lepší světlené křižovatky, efektní objížďky plánované počítačem nebo automatické veřejné osvětlení. To jsou jen některé z dlouhé řady výhod, které zpříjemní život obyvatelům chytrého města. Cesta vede přes těsné provázání města s univerzitou a využití jejich talentů a technologií.

Kouzelné slovo „Smart City“ je v kurzu. Hlavně před volbami jím šermují politici snad všech stran. Bohužel si pod tímto termínem představí většina z nich nanejvýše lavičku se zásuvkou pro dobíjení mobilu. Opravdu inteligentní město však využívá moderní technologie mnohem více a obyvatelům to přináší řadu výhod. Moderní technologie mohou napomoci například při optimalizaci světelných křižovatek, plánování objízdných tras, automatizaci veřejného osvětlení nebo informování občanů města. Aby bylo možné budovat kvalitní Smart City a realizovat inovativní nápady, neobejde se město bez prostorových dat a map, které jsou základním stavebním kamenem. Zásadní je také spolupráce s univerzitou, kde vzniká celá řada nových nápadů. Využijme této výhody, kterou v Olomouci máme.

Jde to v Brně, Jihlavě i Hradci. Proč ne v Olomouci?
Řada měst v Česku si možnost spojené s technologiemi uvědomuje a kromě běžných oddělení GIS (geografických informačních systémů) zavádí i samostatná oddělení Smart City. Příkladem budiž město Brno, které nabízí obrovské množství open dat a mapových aplikací. Občané Brna si tak mohou ve webových mapách (https://data.brno.cz/aplikace-a-analyzy) prohlédnout třeba dopravní nehody, kvalitu ovzduší, cyklistická opatření, georizika, bytovou výstavbu, kriminalitu, pocitovou mapu, pohyb obyvatel, spádovost školek nebo celé město ve 3D. Firmy, školy a kdokoliv další může tyto mapy nebo zdrojová data využít pro celou řadu dalších komerčních nebo veřejně prospěšných aktivit.
Brno však není jediné, podobné služby nabízí desítky dalších měst jako je např. Jihlava (objízdné trasy při uzavírkách – http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html), Plzeň (plán dopravy – https://gis.plzen.eu/ipd/) Ústí nad Labem (parkování – http://mapy.mag-ul.cz/apps/parkovani/), Praha (3D model – https://app.iprpraha.cz/apl/app/model3d/), Hradec Králové (teplotní mapa – http://geoportal.mmhk.cz/portal/) a celá řada dalších.

Na UP již nyní vznikají projekty pro lepší město. Jen je využít!
Olomouc bohužel takovéto služby nenabízí, stávající podoba map a dat na portálu města se některým městům ani nepřibližuje. Proč ke zlepšení situace nevyužít potenciál Univerzity Palackého, která je velmi silným hráčem na poli vzdělávání a výzkumu? Kromě toho je ale také prostředím, kde vzniká celá řada inovativních myšlenek, které mají pro město a jeho občany obrovský potenciál a přínos. Již nyní vzniká celá řada diplomových prací, z nichž některé by našly praktické uplatnění v běžném chodu magistrátu. Za zmínku stojí třeba analýza cenových map (http://kgi-upol.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d86fa9f8d314378bceb2347ecc73fb3), mapování parkovacích kapacit (http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/jarcovjak16/app/parkovaci_kapacita.html), infografický atlas (http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/portes17/atlas.html), mapování kulturních a kreativních průmyslů (http://kgi-upol.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=13bf695d424244ba977f95c4b053e204), mapový portál botanické zahrady (https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=213d3aff36e14bf09bd4f18e2e0f03f3) nebo analýza a vizualizace sportovní haly (https://www.youtube.com/watch?v=jNlvBA3tbUQ, https://www.youtube.com/watch?v=CCkafkbXraw)

Diplomky, soutěže, projekty. Zapojíme vědce ve prospěch celého města
Proto bychom chtěli podpořit výrazně širší spolupráci města s univerzitou. Na začátku by měly být tyto čtyři kroky:
1. Iniciujeme vznik soutěže, do které se budou moci přihlásit studenti a mladí akademičtí pracovníci s projekty a nápady, které budou pro město Olomouc přínosem.
2. Podpoříme provázání univerzity a města formou praxí a studentských stáží.
3. Aktivně oslovíme vybraná univerzitní pracoviště s tématy, která mohou být řešena v diplomových pracích nebo společných projektech (např. projekty TAČR).
4. Zasadíme se o zpřístupňování dat, kterými město disponuje, aby mohla být dále využita libovolnými subjekty.

Posuňme již za několik dní ve volebních místnostech Olomouc na cestu k inteligentnímu městu!

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top