skip to Main Content

Ochrana historického jádra, svatokopecká silnice, dispečink DPMO

Počátkem týdne psal Pavel Grasse pro Olomouckou drbnu, co budou naše první kroky po volbách.. a jak to dopadlo?

Na včerejší schůzce s primátorem Žbánkem a náměstkem Majorem jsme apelovali na představitele města, aby nám umožnili oslovit radu města a aby dali na program prosincového zastupitelstva změnu č. II územního plánu, která má obnovit výškové limity na jediném místě v Olomouci, kde dnes neplatí. Dokumenty jsou k projednání nachystané.

Primátor uvedl, že vedení města je v časové tísni kvůli přípravě rozpočtu a že klub ANO není připraven situaci, kterou minulá koalice nevyřešila za několik let, ihned s novými zastupiteli řešit. Uvedl, že v koalici jsou na tuto věc různé názory.

My jsme upozornili, že se blíží obnovení územního řízení na Šantovku Tower. Průběh územního řízení může být rychlý. Odklad projednání změny č. II na březnové zastupitelstvo může znamenat, že už bude pozdě. Lze sice vyhlásit dočasnou stavební uzávěru, vhodnější je ale předložit věc včas zastupitelstvu.

ProOlomouc pokládá za velmi problematické, aby výšková stavba byla povolena v ochranném pásmu památkové rezervace z důvodu právní skuliny v územním plánu, která vznikla nečinností bývalé rady města. Tímto postupem nebyl respektován veřejný zájem – ochrana památek, jak ji ukládají stanoviska Ministerstva kultury.

Preferujeme, aby věc byla včas předložena novému zastupitelstvu a to ji veřejně projednalo i s vědomím, že se v zastupitelstvu nemusí najít pro obnovení výškových limitů podpora. Město významu Olomouce, které se chlubí svými památkami, by se nemělo zbavit zodpovědnosti projednat a posoudit věc svými zvolenými orgány.

Nabídli jsme také uspořádat pro koaliční zastupitele k problematice, která je obsáhlá a odborně náročná, semináře. Primátor nepřislíbil žádné konkrétní kroky s tím, že o věci budeme dále jednat a bude informovat svůj zastupitelský klub ANO.

Dále jsme se dotkli východní tangenty. Primátor uvedl, že bude v blízké době jednat s vedením kraje mimo jiné i o problému křížení východní tangenty a svatokopecké silnice a jeho financování. Apelovali jsme ve smyslu petice, kterou dosud podepsalo 2250 občanů, aby bylo co nejdříve zadáno prověření podoby křížení obou silnic. Nalezení shody na jeho podobě s orgány památkové péče, projektantem dálnice a ŘSD může trvat. Hledání shody na vhodném krajinném řešení by nemělo zdržovat přípravu východní tangenty.

Dnes jsme si prohlédli nový centrální dispečink DPMO v Legionářské ul. v rámci kontroly proběhlé investiční akce. Kromě prohlídky zrekonstruovaných prostor jsme se ptali pracovníků dispečinku na způsob řízení provozu tramvají a autobusů a komunikaci s městem a IDSOK. Z návštěvy vyplynulo, že pro doplnění obrazu o fungování MHD, zajištění optimální dopravní obslužnosti a provázání systémů řízení dopravy musíme navštívit i magistrát, který dopravní služby objednává.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top