skip to Main Content

Občanům vstřícné město? Prozatím na to zapomeňte!

Foto: ulice 8. května, zdroj: spqo.cz
Čtvrt roku od zveřejnění Programového prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 – 2018 se, alespoň prozatím, nezdá, že by se příslib otevřenosti radnice směrem k občanům dařil uvádět ve skutek. Prohlášení proklamuje Občanům vstřícné město, konkrétněji v něm koalice mimo jiné slibuje, že bude organizovat veřejné diskuze ke klíčovým tématům života města. Jaká je naše konkrétní zkušenost?
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme se snažili získat podrobnější informace o plánované rekonstrukci ulice 8. května. Žádali jsme o ty části projektové dokumentace, ze kterých by bylo zřejmé, jakým způsobem je rekonstrukce naplánována. Jak široké budou chodníky, kolik parkovacích míst má být v ulici pořízeno, z jakého materiálu bude provedeno dláždění.
Magistrát odpovídá faulem. Schválenou projektovou dokumentaci zaplacenou kompletně z veřejných zdrojů odmítá vydat a odvolává se na oblíbené zástupné důvody – ochranu autorských práv a paragraf ze stavebního zákona o poskytování úplné projektové dokumentace.
[ezcol_2third]Jak jsme zjistili, oba důvody jsou nepodložené a podle názoru obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost také nezákonné. Autorský zákon doslova vylučuje ochranu autorského práva u projektové dokumentace pořízené veřejným investorem (vztahuje se na ni úřední licence). Také odepření na základě stavebního zákona je neoprávněné, neboť příslušný paragraf umožňuje odepření náhledu do projektové dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodu ochrany osob a jejich majetku.[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][action animation=““]Olomoucký magistrát projektovou dokumentaci zaplacenou z veřejných zdrojů odmítá vydat.[/action][/ezcol_1third_end] Kromě toho opírá magistrát odepření informace o rozsudek Krajského soudu v Ostravě (sp. zn. 22 Ca /551/2000). Ten ale podle názoru Otevřené společnosti uvádí svévolně, neboť rozsudek uvádí pravý opak, a sice že stavební zákon neomezuje možnost přístupu k dokumentaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Z reakce magistrátu vyplývá pro občany nepříjemný závěr. Městská správa nejenže o zásadních investicích ve městě s občany ze své iniciativy nejedná, ale snaží se v tom dokonce bránit těm, kteří o veřejnou diskuzi ke klíčovým tématům života města mají zájem.
Celé vyjádření Otevřené společnosti, o. p. s.
Kopie odmítnutí žádosti o informaci:
smol_113400_2015_1smol_113400_2015_2

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top