skip to Main Content

Sběrové soboty, základní služba občanům, nesmí být zrušeny!

Sběr velkoobjemového komunálního odpadu – prostě to, co se nevejde do popelnice – v Olomouci probíhal řadu let 2x ročně, poté 1x. Koncem loňského roku ale dostaly Komise místních částí zprávu, že pro nedostatek prostředků budou sběrové soboty zrušeny. Mnohé KMČ, především ty z okrajových částí města, ihned protestovaly a vyzvaly Radu města k revokaci rozhodnutí. Jiné KMČ pouze informovaly občany či se zajímaly o možnost objednat kontejnery z vlastních malých rozpočtů. Možná proto píše primátor Žbánek na svém Facebooku 13. ledna: „Definitivní zrušení sběrových sobot? Nesmysl, o kterém vedení města nikdy nerozhodlo. Pravda je, že jejich organizace byla doposud příšerně drahá a nikdo se tím v minulých letech moc nezabýval. Takže pokud si někdo zjednodušil život tím, že místo hledání efektivnějšího způsobu sběru velkého odpadu radši definitivně odpíská sběrové soboty, tak ho pošlu s dvoukolákem uklidit ten starý gauč v Holickém lese, co tam na konci roku někdo dovezl.“

Pravdou ovšem je, že peníze na sběrové soboty „škrtli“ radní při projednání návrhu rozpočtu města na r. 2020 v tzv. II. čtení 1. listopadu. Tehdy z návrhu rozpočtu vypadla částka 2,286 mil. Kč, určená dle uzavřené smlouvy s Technickými službami na úhradu sběrových sobot. V prosinci potom koalice takto upravený návrh rozpočtu schválila.

Pravidelné přistavování kontejnerů na obvyklých 40 stanovištích je podle ProOlomouc základní a velmi užitečnou službou radnice občanům:

 • předchází vzniku černých skládek,
 • umožňuje zbavit se ledniček, gaučů či bioodpadu i těm občanům města, kteří nemají auto, aby je odvezli do sběrného dvora (víc než 1/3 domácností)
 • je prevencí i před odkládáním objemných odpadků u kontejnerů.

Máme na to? V rozpočtu města je dlouhá řada zbytečnějších výdajů: 4 mil. ročně platíme na soukromé televize, propagace u hokejového klubu bude stát 9 mil. ročně. Mnohamilionový je nárůst výdajů na festivaly a zábavu organizovanou městem. Takže na to máme. Systémový není ani nápad plošně přesunout náklady z jedné hromádky peněz (radnice) na druhou (KMČ) a související zvýšená administrativa.

A jak to dělají jinde? V Hradci Králové přistavují kontejnery 2x ročně na 90 stanovištích, v Liberci 2x ročně na 120 stanovištích, v Č. Budějovicích 1x na 22 stanovištích. Ve Zlíně dokonce 6x ročně na cca 50 stanovištích. Všude tam platí občané menší poplatky za odpad než u nás. Věřím, že Rada města zváží dobře tyto argumenty a vrátí sběrové soboty zpátky do hry.

Tomáš Pejpek pro Olomoucké listySběr velkoobjemového odpadu ve srovnatelných statutárních městech (2019):


Poplatky za odpad 2020:

 • Olomouc            816,- Kč/poplatníka/rok
 • Liberec            720,- Kč/poplatníka/rok
 • Č. Budějovice       680,- Kč/poplatníka/rok
 • Hradec Králové   600,- Kč/poplatníka/rok
 • Zlín                  600,- Kč/poplatníka/rok

Ze zápisů komisí městských částí:

Droždín KMČ obdržela od MMOl odboru městské zeleně a odpadového hospodářství informaci týkající se zrušení sběrové soboty v roce 2020. KMČ nesouhlasí se zrušením sběrové soboty. Už teď musí KMČ řešit problematiku černých skládek a vynakládat úsilí na jejich odstranění. Pokud by došlo ke zrušení sběrové soboty, mohlo by to vést k dalšímu vytváření černých skládek. KMČ bude věc dále řešit s ostatními KMČ. 

Lošov K návrhu na zrušení sběrových sobot zaujímají negativní stanovisko jak TS, tak hlavně občané. Jejich zrušení povede ke vzniku černých skládek. Odvoz odpadu do sběrných dvorů v Olomouci je pro jejich vzdálenost hlavně pro starší občany problematické. Ve většině případů také není možnost čím odpady odvést. Vzhledem ke zvýšení poplatků za odvoz odpadků v r. 2020 je KMČ zásadně proti zrušení sběrových sobot. Po konzultaci jsou proti i komise na Sv. Kopečku Droždíně a Radíkově.

Nedvězí Dle informace odboru životního prostředí a odpadového hospodářství, nebudou v roce 2020 pořádány sběrové soboty. KMČ Nedvězí žádá a doporučuje, aby sběrové soboty byly zachovány alespoň v městských částech, které mají vesnický charakter. Sběrové soboty, dle našeho názoru, značně omezily vznik černých skládek

Nová ulice Sběrové soboty v roce 2020 nebudou. MMOL odbor městské zeleně a odpadového hospodářství nebude pořádat Sběrové soboty v roce 2020. Rada města Olomouce na svém zasedání neschválila finanční prostředky na zajištění této akce.

Olomouc – západ KMČ 18 byla informována o zrušení tzv. sběrových sobot v příštím roce. KMČ 18 bere informaci i přes obavy z hromadění nepořádku na černých skládkách či objemného odpadu u kontejnerů na vědomí.

„MMOL odbor městské zeleně a odpadového hospodářství nebude pořádat Sběrové soboty v roce 2020. Rada města Olomouce na svém zasedání neschválila finanční prostředky na zajištění této akce. Pokud by se ještě v této věci cokoliv změnilo, budeme KMČ Vašim prostřednictvím informovat.“

Radíkov Rozhodnutí RMO o sběrových sobotách v r. 2020 /nebudou/ a důsledcích, které budou mít dopad na životní prostředí i v okolí Radíkova (černé skládky jak u kontejnerových stání, tak i ukládání odpadů do příkop, lesa). Je riziko, že nebezpečné odpady budou dávány i do komunálního odpadu-popelnice např. barvy apod.). Ne všichni občané mají auto k odvozu odpadů na sběrové dvory.

Pavlovičky KMČ Pavlovičky se připojuje ke KMČ Chválkovice ve věci zrušení sběrových sobot: zásadně s tímto rozhodnutím nesouhlasí, zejména z důvodu rizika opětovného vznikání černých skládek, a žádá Radu města o přehodnocení tohoto stanoviska.

1 komentář k zobrazení

 1. Sběrové soboty, základní služba občanům, nesmí být zrušeny! napsal:

  Dobrý den, děkuji Vám za Vaši snahu zachovat sběrové soboty a chtěla bych Vás v tom podpořit. Jsem ze zrušení nešťastná, protože pro mne jsou sběrové soboty nepostradatelné. Jsem důchodkyně s malým důchodem, žijící v domku se zahradou v městské čtvrti, kde se počítá s úplným zrušením sběrových sobot. Nemám nikoho, kdo by mi pomohl s odvozem velkoobjemového odpadu, zvláště velkých větví ze zahrady do vzdáleného sběrového dvora.
  Děkuji a přeji Vám úspěch ve Vaší záslužné práci.

  Zdraví Helena Krocová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top