skip to Main Content

Březnové zastupitelstvo: střety o budoucnost města

 
Pondělní zastupitelstvo začalo ostře už při schvalování programu jednání. Koalice ústy pana náměstka Žáčka navrhla stažení bodu Rozpočtová změna MOVO, který jsme připravili. O co šlo?
Město dlouhodobě neplní přijatý Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Peníze z vodného a stočného odklání jinam a jen za první 3 roky tohoto volebního odobí vznikl v obnově sítí deficit 194 miliónů Kč. Problém se stárnutím infrastruktury se každým odsunutím zvětšuje a roste riziko enormních výdajů pro budoucí rozpočty města – nebo citelného zdražování vody.
Navrhli jsme posílit financování vodovodů vloni v prosinci při schvalování rozpočtu na letošní rok. Pan náměstek Major řídící zasedání zastupitelstva tehdy protiprávně nenechal o našem návrhu hlasovat. Nyní koalice korektně odhlasovala, že zastupitelstvo náš návrh neprojedná. Že prý se to má řešit v komisi, ve které se to už bezvýsledně řešilo.
Při kontrole úkolů z minula se objevilo pár zajímavostí. Koncepce využití areálu zimního stadionu byla podle podkladů připravena, ale ukázalo se, že jde jen o rozpracovaný dokument. Náš opakovaný požadavek na dislokační studii, která by ukázala, jestli prodej městské budovy na Horním náměstí Českému rozhlasu neovlivní negativně provoz Moravské filharmonie byl konečně vyslyšen a dostali jsme plánek i vyjádření ředitele MF, které potvrzuje, že oddělení obou budov by nenávratně poškodilo sál Reduty a způsobilo další potíže, neboť provozy budov rozhlasu, filharmonie a divadla se prolínají. S příjmem 45 mil. korun z prodeje budovy ovšem počítá letošní rozpočet města.
Čekali jsme, že největší diskuzi vyvolá návrh koupit Andrův stadión, ale vyhrocený souboj proběhl v obvykle nezáživných ‚majetkoprávních věcech‘. Příčinou se stal prodej malého městského pozemku (334 m2) společnosti společnosti Office Park Šantovka s.r.o. v Šantově ulici. Prodej úplně přeskupil rozložení sil v zastupitelstvu. Prodat pozemek developerovi chtěla ČSSD, ODS a část ANO, proti byli koaliční KDU-ČSL, TOP09, z opozice my a zastupitelé z OpO. Co bylo podstatou sporu?
V sousedství obchodního centra Šantovka má vyrůst na levém břehu Mlýnského potoka na ploše 2 hektarů rozšíření obchodního centra Šantovka II . Velikost obchodních ploch Šantovky se tím má zvětšit o 23 300 m2 a parkovací kapacita má narůst o 620 míst.

02-01
situace Šantovky II z dokumentace EIA
Tisk
schematická vizualizace z dokumentace EIA • nákupní centrum tvoří most nad Mlýnským potokem a tramvajovou tratí (bílý čtvereček vpravo je tramvaj)
• Naše prezentace k prodeji pozemku pro OC Šantovka II
Nechme stranu otázku, jestli je rozšiřování obchodních center v Olomouci rozumné – územní plán z r. 2014 to připouští. Návrh Šantovky II je konfliktní z jiného důvodu. Z toho co je známé (moc toho není), půjde o velký, téměř monofukční blok, který svým charakterem patří na předměstí a ne do centra (srovnejme, jak staví jinde obchodní centra v jádrech měst). Obchodní dům má překrýt v délce asi 80 m Mlýnský potok a zastavět jeden jeho břeh, ačkoliv územní plán tam přikazuje přístupné nábřeží s cyklostezkou.
29136959_10211173828932585_3079129103236857856_nOdpůrci prodeje pozemku argumentovali tím, že je třeba napřed s investorem vyjednat budoucí podobu obchodního centra a pak teprve mu prodat pozemek. Je to otázka selského rozumu: když soused něco staví a potřebuje můj pozemek, napřed se s ním domluvím, co přesně postaví. Nota bene soused, se kterým vedu dlouhodobé právní spory (o Šantovku Tower a ochranné pásmo městské památkové rezervace).
Zastánci prodeje tvrdili, že jde o nedůležitý malý pozemek, že lidé nakupují v Šantovce rádi a že dodržení územního plánu hlídá magistrát. Po dlouhé a ostré diskuzi prošel prodej o 2 hlasy (pan zastupitel Brázdil hlasoval zmatečně – oproti obrázku se zdržel). Radnice se tak předem vzdala dobrého argumentu k jednání o tom, aby Šantovka II dobře zapadla do svého okolí. Střet mezi zastánci veřejné správy, která chce transparentně koordinovat rozvoj města,  a mezi stylem politiky, pro který jsou charakteristické zákulisní dohody a volná ruka pro finančně silné podnikatele, jsme prohráli. Ale jen těsně, pomalu se nálada obrací k lepšímu. I koaliční KDU-ČSL a TOP09 si uvědomily, že bez změny stylu politiky Olomouc zamrzne v průměrnosti a nerozvine svůj potenciál krásného města.
Poté se projednávaly změny rozpočtů a obsáhlý materiál o udělování dotací a grantů. Za zmínku stojí například poměrně nízká podpora uměleckému souboru Ensemble Damian a jeho 13. ročníku ambiciózního festivalu Opera Schrattenbach (65 000), naopak hezkých 260 000 dostal na dva ročníky soutěže Dny baletu šéf baletu Moravského divadla pan Robert Balog (komise doporučila 120 000, přidávala Rada). Na zastupitelstvu už nemá smysl zmiňovat sousloví „koncepce podpory kultury“, neboť vzbuzuje v koaličních řadách smích. Věříme však, že dříve či později rozdělování grantů dostane transparentní pravidla.
Koupě Androva stadionu byla vedením města předjednaná v rozhodujících zastupitelských klubech, takže vlastní schvalování smluv bylo formalitou. Přesto proběhlo řádné projednání. Proti koupi se hned v úvodu vyslovil poslanec Vojtěch Pikal (Piráti) a navrhnul uspořádat o koupi stadionu referendum spojené s podzimními komunálními volbami. Záměr pak obhajoval místopředseda představenstva Sigmy pan Petr Konečný, zástupce poradenské firmy Grant Thornton, která obchod připravovala, i radní a zastupitelé z koalice i z ANO.
29103841_934515326732893_3175940470702342144_n
Konzistentně oponovalo prodeji jen ProOlomouc a paní zastupitelka Kovaříková (OpO). Vedení města nám neodpovědělo na některé dotazy k ekonomickému modelu koupě a provozování stadionu. Přesto jsme sestavili propočet, který ukazuje, že výdaje na Sigmu a stadión budou v následujících 20 letech okolo 600 mil. korun. Celkovou výši výdajů nikdo z vedení města nerozporoval, z demagogie jsme byli obviněni kvůli sečtení výdajů na stadión, na mládež a reklamu ve prospěch Sigmy. V prezentaci jsme ukázali, co by za 600 mil. šlo v Olomouci zlepšit. Také jsme doložili, že na jeden profesionální klub bude město platit jako na všechno ostatní sportování dohromady (a to nebereme v úvahu obdobně plánovanou podporu hokeji). ČSSD naproti tomu argumentovala například ochranou stadiónu v situaci, kdy by se klub dostal do potíží, a tím, že Sigma dělá Olomouci reklamu. TOP09 ústy pana zastupitele Vlacha užilo častý argument, že i divadlo a filharmonie nás v dlouhodobém pohledu stojí miliardy, a že stadión je nabízen velmi levně. ANO se přiklonilo ke koupi prý především kvůli pozemkům okolních veřejných ploch, které jsou součástí transakce. Koupi stadiónu zastupitelstvo velkou většinou schválilo a odmítlo konání referenda.
29101357_934499456734480_424181458463096832_o
• Naše prezentace ke koupi Androva stadionu
Následovalo projednání tzv. provozních modelů Androva a zimního stadiónu. Materiál byl špatně připraven. Zejména část o zimním stadiónu byla neurčitá a neobsahovala ekonomickou rozvahu. Dozvěděli jsme se z ní však, že klub HCO dluží městu 12,8 mil. korun. Materiál stáhl z jednání za předkladatele pan náměstek Major s tím, že je nutné jej dopracovat. ANO v diskuzi znovu kritizovalo loňské zřízení akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, protože by vykonávala téměř stejnou činnost jako existující městská akciovka Správa nemovitostí (ředitel SZZO dokonce uvedl, že seznam úkolů „své společnosti“ opsal od SNO). Koalice existenci SSZO obhajovala. My se domníváme, že vytvářet duplicitní servisní organizaci je zřejmým plýtváním a obáváme se, že skutečným účelem SSZO je netransparentní podpora profesionálního fotbalu a hokeje.
Zastupitelstvo poté schválilo způsob naplňování strategického plánu a změny ve strategii ITI (zde je prezentace o čerpání dotací z ITI). Schváleny byly dotační programy Prevence kriminality a Program regenerace Městské památkové rezervace i nominanti Cen města.
Mírně komická situace předcházela schvalování názvů ulic. Pan D.N. nám před zasedáním zastupitelstva napsal: „… Dnes jsem narazil na aktualitu na web. stránkách města – rada města opět pojmenovávala ulice a postupuje zastupitelstvu čtyři nové návrhy. S jakým zděšením jsem si přečetl, že nová ulice na poloostrově poblíž Šantovky má být pojmenována po heraldikovi Jiřím Loudovi. Tento název schválilo zastupitelstvo ani ne rok zpět pro novou ulici u Slavonínské ulice!“ Děkujeme ještě jednou za upozornění; kolega Pavel Grasse intervenoval u pana náměstka Urbáška a na zastupitelstvu se názvy ulic schválily korektně.
V závěru v bodu Různé vystoupil náš člen pan David Helcel a apeloval na vyhlášení stavební uzávěry kvůli projektu Šantovky Tower. Developer nedávno upravil své plány a výšková stavba má stát jinde na jeho pozemku, avšak stále v ochranném pásmu památkové rezervace. Město už třetím rokem pořizuje změnu územního plánu, která má obnovit výškové limity. Dokud nebude změna územního plánu schválena, je v pravomoci Rady města chránit historické jádro Olomouce před výškovou stavbou vyhlášením stavební uzávěry. Rada města však s vyhlášením uzávěry stále otálí a nechává, alespoň co se týká územního plánu, investorovi Šantovky Tower volnou ruku.
ŠTW2018zmo.březen
Šantovka Tower v nové poloze v pohledech od jihu a z věže kostela Sv. Mořice, zdroj NPÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top