skip to Main Content

Multifunkční hala za miliardy není v zájmu ani možnostech města

Multifunkční hala za půl druhé miliardy dostala zelenou a město se řítí do obřích problémů. Neví totiž, jak gigantický záměr realizovat, financovat ani provozovat. Nesystémový přístup radnice hrozí skončit stejným průšvihem, jako obdobně nesystémový projekt aquaparku před lety – tentokrát ale s ještě vyššími náklady. Zatím je však čas nerealistický projekt zastavit. Zvítězí v koalici odpovědnost k městu a budoucím generacím?

Zastupitelé ProOlomouc podpořili v roce 2017 koupi pozemků u zimního stadionu kvůli sjednocení majetku v důležité lokalitě a odblokování řešení otázky zanedbaného zimního stadionu. Tehdejší koalice přijala na náš návrh usnesení, že připraví koncepci využití lokality zimního stadionu včetně ekonomického vyhodnocení. To se však nestalo. Místo toho se stal letitý záměr přestavby zimního stadionu na multifunkční halu volebním tahákem hnutí ANO v loňských komunálních volbách. Nyní, tři čtvrtě roku poté, spouští koalice investice do projektu, jehož náklady jsou v současnosti odhadovány na 1,57 miliardy Kč, ale který stojí na hliněných nohou.

Radnice navíc o projektu nedostatečně informuje: Pouhou náhodou se Tomáš Pejpek, zástupce olomoucké opozice v řídícím výboru ITI olomoucké aglomerace, před časem dozvěděl o tom, že radnice poslala na Ministerstvo pro místní rozvoj soupis strategických projektů pro dotační období 2021-27. V seznamu strategických projektů přitom stojí na prvním místě právě Multifunkční hala Olomouc. 1 V pondělí pak Rada města rozhodla o krocích, kterými projekt prakticky spouští – především o zadání projektů pro získání stavebního povolení.

Hnutí ProOlomouc oslovilo minulý týden formou dopisu Radu města a seznámilo ji se svými námitkami a návrhy na řešení situace. Jednalo též s náměstkem zodpovědným za investice Martinem Majorem.

Město potřebuje chodníky a byty, ne předraženou gigantickou halu

Potřeba oprav a obnovy zimního stadiónu je naprosto zřejmá. Střešní plášť dožil už před lety a hala potřebuje i další opravy. Záměr multifunkční haly je ale zcela nerealistický.  

Nesouhlasíme s koaličním projektem, vybudovat multifunkční arénu za 1,57 miliardy, přičemž podstatnou část obřího rozpočtu by tvořily veřejné prostředky. Záměr se úplně míjí s ekonomickou realitou Olomouce. Město má naléhavější priority, jako jsou dlouhodobě zanedbaná údržba existujícího majetku v řádu mnoha stovek miliónů, desetiletí odkládané investice do obnovy a rozvoje dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, rozvoj městského bytového fondu a splacení 1,9 miliardového dluhu. Ke skutečným prioritám je třeba směřovat i dotace.

Místo úspěšného projektu jen rozestavěné torzo a finanční průšvih

Rada města v pondělí schválila dopracování projektů na multifunkční halu za 8 miliónů Kč3, aniž má představu o tom, jak obří záměr zrealizovat, financovat a provozovat.

Projekt byl připravován před lety soukromým investorem za jiných podmínek a město projekt koupilo spolu s pozemky pod areálem od předchozího vlastníka. Posouzení proveditelnosti a financovatelnosti projektu bude radnice teprve zadávat.

Z důvodové zprávy Rady města také vyplývá, že Rada počítá jen s realizací torza celého projektu – opravou střechy a výstavbou haly pro druhou ledovou plochu. Při takovém postupu ovšem hrozí nebezpečí, že když se stavba rozjede metodou postupných kroků, skončí finančním průšvihem nebo nedostavěným torzem a znehodnocením cenné lokality i vynaložených investic do pozemků i budov.

Je nutné si připomenout, že podobně nesystémový přístup předcházel jednoduššímu projektu výstavby aquaparku. Finanční důsledky ve výši mnoha desítek milionů korun ročně neseme dodnes. Hnutí ANO v uplynulém volebním období takový postup radnice kritizovalo, nyní se vydává na stejnou cestu. My před takovou neprofesionalitou silně varujeme.

Znepokojuje nás i netransparentnost, která naznačuje, že vedení radnice chce prosadit splnění neuvážených volebních slibů stůj co stůj. Koalice projekt navrhla jako strategický projekt a finančně největší prioritu města do dotačního programu ITI 2021+, bez politického koncenzu, ba i bez projednání v Radě města. Rozhodnutí o startu projekční přípravy v Radě padlo, aniž by s celým záměrem i postupem přípravy souhlasila ustanovená pracovní skupina, či jej aspoň projednala.

Řešení? Okamžitá oprava střechy.

Střecha zimního stadiónu je v havarijním stavu. Bez rekonstrukce střešního pláště hrozí v horizontu roku či dvou zavření stadionu. Jsme pro co nejrychlejší prostou opravu střechy, aby byl garantován provoz zimního stadionu.

Navrhujeme v horizontu 10 let připravit nový, úspornější projekt na multifunkční halu.

Začít od kvalitního byznys modelu, stanovit fundovaně a hospodárně program a kapacity. Zodpovědně zvážit financování či spolufinancování výstavby i provozu haly privátním kapitálem – to se jeví vzhledem k charakteru využití haly a omezeným možnostem rozpočtu města jako nezbytné.  

Při jeho přípravě zodpovědně zvážit i jiné umístění nové zimní arény, a získat tak pokud možno lepší urbanistické řešení.  Počítat s vysokou dopravní zátěží a potřebou parkování, kterou aréna při ekonomicky efektivním provozu vyvolá, a zároveň zajistit žádoucí synergii mezi vysoce navštěvovanou halou a komerčním centrem města. 3

Doporučujeme také prověřit, jestli je možné na období 10 – 15 let zajistit nízkonákladově provizorní druhou ledovou plochu, po které volá hokejový klub kvůli přípravě mladých hokejistů a která by umožnila lepší nabídku bruslení pro veřejnost. Například nízkonákladovou adaptací malé haly, která by nezablokovala budoucí využití cenných pozemků u Hynaisovy ulice pro případ, že by aréna vznikla jinde.


Odkazy

1) Ze seznamu strategických projektů olomoucké ITI aglomerace v období 2021+ :

  • záměr projektu: Multifunkční hala Olomouc. Vybudování moderní multifunkční haly. Součástí stavby budou dvě ledové plochy funkčně a  prostorově propojené, úprava okolí haly, parkovací dům. Objekt bude sloužit ke sportovně-kulturně-zábavním účelům
  • nositelé projektu: Statutární město Olomouc, soukromý investor
  • rozpočet: 1 573 500 000,- Kč

2) Na studie a projekty rekonstrukce zimního stadionu a multifunkční haly bylo od roku 2005 do současnosti vynaloženo z rozpočtu města min. 13,8 miliónů Kč

3) Například prověřit umístění hokejové arény na urbanisticky vhodnějším místě v areálu sportovišť u ul. Legionářské (viz. nedávno publikovaný studentský projekt FA VUT Brno re.Sitte) a lokality na vnitřním okruhu Pražská – Velkomoravská.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top