skip to Main Content

Mnoho povyku pro nic

Programové prohlášení radniční koalice bylo dlouho avizováno. Všichni jsme se na ně těšili, protože v předvolebních slibech při lovu voličů se většina stran od sebe až tak zásadně neodlišovala. Jaký tedy bude program koalice na 4 roky? Všichni slibovali transparentní radnici, nejrůznější koncepce, šetření a zlepšení všehokoli. Dnes je černé na bílém. Není toho ani jako v předvolebních slibech. Na 4 roky vlády koalice žádný konkrétní údaj, co přesně, kolik, do kdy. Jen velmi obecné a opatrné formulace. Takže nevíme skoro nic. Jaká Olomouc za 4 roky bude?
Preambule je nekonkrétní a obecná, alespoň je pozitivní. Jsou v ní zmíněny všechny myslitelné obecnosti, za které by se nemusela stydět žádna vláda, ať by byla sestavená z jakéhokoli mixu stran v zastupitelstvu. Otázka ovšem zní, jak budou tyto obecné deklarace naplňovány.
Jelikož jsme v našem politickém programu kladli důraz na otevřenou a koncepční politiku, všimnu si tedy transparentnosti a koncepcí.
Koncepce trvale udržitelné městské mobility, střednědobý plán investic, nastavení podmínek pro účelné a efektivní čerpání evropských dotací. Podle našeho názoru docela málo koncepčního přístupu na stotisícové město a jeho problémy.
Občanům vstřícné město – bod 5: S ohledem na výrazný fenomén řeky ve městě by jistě stálo za to uspořádat k tématu vodáckého kanálu na Mlýnském potoce veřejnou diskuzi. Další téma se nabízí v nehotovém prostoru tržnice, kde zamýšlí významný olomoucký podnikatel postavit svoji tržnici. Uvidíme, zda koalice tento prostor mezi parky s výrazným potenciálem pro různé městské funkce, celý v majetku města, bude považovat za klíčové téma a uspořádá dostatek veřejných diskuzí, či zda jen občanům předloží formálně již zpracovaný záměr nové tržnice, aby takto veřejnost legalizovala další privatizaci významného městského majetku, jak je již ostatně v tichosti připravováno právě pro vodácký kanál, k jehož realizaci jsou nezbytné městské pozemky. Těšíme se tedy na veřejné diskuze.
Zodpovědné hospodaření – bod 2: Vítáme i obecné prohlášení o odpovědném hospodaření. Snad se tedy v tomto volebním období nedočkáme dalšího aquaparku ani Namira. O tom, že by koalice chtěla se stávajícími smlouvami něco ve volebním období dělat, se v programovém prohlášení nic nedovíme. Tedy nebude dělat nic a město bude platit dál nejen dluhovou službu za aquapark, ale třeba i svoji vlastní klimatizaci v cizím domě, aby se tam vůbec dalo dýchat?
Komfortní a bezpečná dopravabod 5: Také se těšíme, jak koalice zvládne zastavit privatizaci veřejného prostranství vlastníky soukromých parkovacích stání na sídlištích, která v bilanci pro povolování výstavby byla projektována jako veřejná, tedy bezplatná.
Nebo bod 6: Mrzí nás, že cyklostezky se budou budovat bez ucelené koncepce.
Rozvoj města a protipovodňová ochrana – bod 1: Zde ovšem nám zatrnulo. Koalice nechce promyšlený koncepční územní plán, který bude dlouhodobě garantovat občanům i podnikatelům stabilní právní prostředí na území města. Koalice bude nový územní plán „měnit“ dál a dál „koncepčními a urbanisticky hodnotnými změnami s důrazem na potřeby města“. Tak to je přímo programové popření smyslu územního plánování, kdy územní plán má vyjadřovat základní koncepci uspořádání území, tedy má být natolik principiální a obecný, a také chytrý a promyšlený, aby nebylo třeba kvůli každému naprosto bezvýznamnému pozemku pořizovat jeho změnu (pořízení souboru změn č. 1 územního plánu je schváleno). Tady budeme žádat vysvětlení. I s ohledem na skutečnost, že strany koalice, které před volbami pustili do éteru informaci, že Olomouc už už bude mít městského architekta, po půlroce vládnutí nyní bezradně přešlapují na místě.
Na závěr snad jen postesknutí, že pro konkrétní programové priority není uveden alespoň rámcový finanční výhled, aby byla zjevná reálnost všech těchto krásných předsevzetí.
Tolik prvotní vhled do programu koalice.
Programové prohlášení je obsáhlé, 64 programových bodů. V radničních listech i na našich stránkách www.proolomouc.cz se k nim budeme po celé 4 roky v komentářích vracet.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top