skip to Main Content

Miliardy z EU v ohrožení?

Olomouc se začala připravovat na další programové období, v rámci kterého má příležitost nasát miliardy z evropského rozpočtu. Pro zadlužený městský rozpočet je to ideální příležitost, jak řadu svých priorit uskutečnit s nezanedbatelným podílem evropských fondů. Evropská unie vyhodnotila jako klíčové oblasti, které povedou k inteligentnější, zelenější, propojenější a sociální Evropě, zaměří se také na podporu cestovního ruchu, kultury a přírody. Jak se na tuto zásadní výzvu připravuje radnice?

Pro naše město je vedle možnosti čerpání z jednotlivých prostředků alokovaných na Českou republiku příležitostí také zjednodušené čerpání prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic (ITI). Díky tomuto nástroji bude pro tzv. Olomouckou aglomeraci vyčleněno několik miliard, které bude možné využít pouze v případě, že město bude mít připravené kvalitní projekty, které budou pasovat na prioritní cíle EU. Mezi žadateli nemusí být pouze město, ale také příspěvkové organizace, akciové společnosti, školy, neziskové organizace či podniky. Do přípravy na čerpání prostředků v období 2021+ je ovšem zapojen jen marginální počet subjektů, které mají příležitost prosadit své záměry mezi tzv. strategické projekty. Jen pouhou náhodou se k nám dostala informace, že seznam těchto strategických projektů již putoval do Prahy. Radnice bez veřejného projednání, otevřené výzvy a dokonce bez projednání na radě města vytyčila klíčové projekty, které budou mít největší šanci dosáhnout na evropské miliony.

Proč daný postup považujeme za skandální? Vyjma absence transparentnosti zde chybí i návaznost na debatu o investičních prioritách města, kterou dlouhodobě primátor Žbánek slibuje. Investiční komise, která by se danou problematikou měla zabývat, bude svolána nejdříve v srpnu. V zamýšlených projektových záměrech téměř scházejí projekty zacílené na životní prostředí či sociální oblast. Nechybí tu naopak záměr multifunční haly – její financování z evropských zdrojů je přitom obtížně představitelné, neboť tento záměr se téměř nekryje s prioritami EU.

Olomouc se bude v následujícím desetiletí obtížně hrabat  z téměř dvoumiliardového dluhu a velké finanční zátěže plynoucí z dlouhé řady špatných projektů. I když bude možnost využít dotace, město bude mít málo peněz na kofinancování investic. Proto je víc než potřebné vybírat projekty které jsou opravdu prioritní (ale jak víme co je prioritní, když městské strategie jsou napsané tak, že prioritní je všechno?). Projekty by proto měly být pečlivě vybrané, úsporné a kvalitní. 

Chceme, aby radnice vedla otevřeně a věcně dialog s partnery v aglomeraci a procesy byly transparentní. V této souvislosti jsme oslovili e-mailem zodpovědného náměstka Matouše Pelikána.

>> soupis strategických projektů ITI olomoucké aglomerace 2021+

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top