skip to Main Content

Lídr s krédem „Olomouc – město jako Oxford za jedinou generaci“. Uznávaný architekt a urbanista, držitel prestižních ocenění. Nejbolestivější trn v patě dosavadního vedení radnice a autor řady zlepšení a připomínek, díky kterým se Olomoučanům žije lépe.

51 let, otec dvou dětí, předseda hnutí ProOlomouc.

Narodil se v Praze a od svých 6 dní je Olomoučanem. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Sloužil civilní službu v azylovém domě v Olomouci a v léčebně dlouhodobě nemocných v Ledči nad Sázavou. Pracoval v ateliérech v Linci, Praze a Olomouci. Od r. 1998 má vlastní architektonickou praxi v Olomouci.

Profesně se zabývá obnovou měst, především veřejným prostorem, dopravou a revitalizacemi brownfieldů. Vedle územního plánování v menší míře navrhuje stavby. Mimo ocenění z architektonických a urbanistických soutěží získal s kolegou Szymonem Rozwalkou národní cenu Grand Prix architektů 2008 za přestavbu sila v Olomouci.

Řadu let působil v Klubu architektů Olomoucka a zasazoval se za ochranu a prosazování veřejných zájmů a dobrou kvalitu prostředí (při úpravě přednádraží, v kauze Palác Morava, za východní tangentu, za školu v Droždíně, za přehledný územní plán, za ochranu historického jádra před výškovými stavbami, za dostupnou příměstskou zeleň atd.).

V roce 2014 spoluzakládal hnutí ProOlomouc, které si vytyčilo za cíl hájit zmíněné hodnoty v olomoucké komunální politice. Nové hnutí získalo dvě zastupitelská místa a stalo se pracovitou opozicí, která důsledně kontroluje vládnoucí koalici, přibližuje politiku občanům a pomáhá hledat dobrá řešení řady problémů celoměstských i těch, které trápí občany v městských částech.

Jeho dlouhodobý cíl je jednoznačný: udělat Olomouc úspěšným městem. To předpokládá pečovat o město a jeho genius loci a zároveň otevřít dveře podnikavosti a tvořivosti. Úspěšné město je i takové, ve kterém vládne důvěra. Politici, kteří slouží občanům, s nimi musí dobře komunikovat, hledat shodu, férově řešit konflikty a pomáhat tam, kde je pomoc obce potřeba.

Back To Top